PRAVILNIK
O USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU PRIHVATILIŠTA I PANSIONI ZA ŽIVOTINJE

("Sl. glasnik RS", br. 19/2012)

 

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom se bliže propisuju uslovi za zaštitu dobrobiti životinja u pogledu prostora, prostorija i opreme, koje mora da ispunjava prihvatilište za napuštene životinje (u daljem tekstu: prihvatilište), odnosno pansion za kućne ljubimce (u daljem tekstu: pansion), način postupanja sa životinjama u ovim objektima, program obuke o dobrobiti životinja, sadržina i način vođenja evidencije u prihvatilištima, odnosno pansionima, način i sredstva za prikupljanje napuštenih i izgubljenih životinja, kao i način prevoza i zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja.

Član 2

U prihvatilište se smeštaju psi i mačke nepoznatih vlasnika i bez vlasnika koje je zoohigijenska služba uklonila sa javnih površina ili su ih našli građani na javnim mestima i površinama i to do zbrinjavanja kod novog vlasnika odnosno do lišavanja života, u skladu sa Zakonom o dobrobiti životinja.

Član 3

U prihvatilištu, odnosno pansionu životinjama se obezbeđuju:

1) dovoljne količine vode i hrane;

2) fizička, termička i psihološka udobnost;

3) dovoljno prostrana površina za odmor i kretanje na kojoj pas ili mačka može udobno da leži i stoji, odnosno da zauzima prirodne položaje tela i da se kreće koliko je neophodno za dnevnu aktivnost;

4) socijalni kontakt sa drugim psima, odnosno mačkama;

5) ispoljavanje svih oblika ponašanja karakterističnih za vrstu, osim ispoljavanja agresivnosti i parenja.

II USLOVI U POGLEDU PROSTORA/PROSTORIJA I OPREME U PRIHVATILIŠTU, ODNOSNO PANSIONU

1. Uslovi u pogledu prostora/prostorija u prihvatilištu, odnosno pansionu

Opšti uslovi

Član 4

Prihvatilište, odnosno pansion mora da bude izgrađen i konstruisan tako da omogući optimalne uslove, svojstvene životinjama, koje su u njih smeštene i najmanju moguću meru smanji rizik od povreda, prenošenja bolesti, krađe ili bežanja životinja ili ulaska neovlašćenih lica.

Član 5

Ako se prihvatilište, odnosno pansion gradi u naseljenom mestu mora da bude zvučno i vizuelno izolovan od okoline, ograđen ogradom koja onemogućava nekontrolisani ulaz i izlaz životinja i ljudi i povezan sa glavnim saobraćajnicama.

Član 6

Krug prihvatilišta, odnosno pansiona mora da:

1) svojom površinom obezbedi funkcionalnost;

2) ima ulaz, koji je kontrolisan i pod stalnim nadzorom;

3) bude izolovan od okoline i ograđen ogradom kako bi se sprečio nekontrolisani ulazak i izlazak ljudi i životinja.

Član 7

Prihvatilište, odnosno pansion mora da bude snabdeven dovoljnom količinom zdravstveno ispravne, pitke vode iz javnog vodovoda ili vlastitog bunara za napajanje životinja i ljudi, kao i dovoljnom količinom vode za sprovođenje higijensko-sanitarnih mera, održavanje higijene radnika i protivpožarnu zaštitu.

Član 8

Svaki kavez ili boks u prihvatilištu, odnosno pansionu mora da bude opremljen uređajem za zatvaranje, koji životinje ne mogu otvoriti.

Svi bezbednosni metodi koji se koriste u prihvatilištu, odnosno pansionu moraju da budu takvi da omoguće licima koja rade u pansionu slobodan pristup životinjama, kao i izlaz u slučaju nužde.

Prihvatilište, odnosno pansion mora da ima obezbeđenu odgovarajuću protivpožarnu opremu.

Član 9

Sve smeštajne jedinice, odnosno prostor, kao i ispusti za pse i mačke u prihvatilištu, odnosno pansionu moraju da se čiste najmanje jednom dnevno, a po potrebi i češće, kako bi se životinje osećale udobno.

Urin, feces, ekskreti i ostaci hrane se moraju svakodnevno uklanjati.

Dezinfekcija smeštajnih prostorija za pse i mačke obavlja se redovno, a uvek kada životinja napušta prihvatilište, odnosno pansion, a na njeno mesto dolazi nova životinja.

Član 10

Unutar kruga prihvatilišta, odnosno pansiona redovno se obavlja deratizacija najmanje dva puta godišnje, a po potrebi i češće.

Dezinsekcija prihvatilišta, odnosno pansiona sprovodi se tokom razdoblja aktivnosti insekata i to najmanje jednom mesečno, a u ostalom delu godine po potrebi.

Član 11

Unutar kruga prihvatilišta, odnosno pansiona moraju da postoje:

1) prostorije za boravak, odmor i ishranu lica koja rade u prihvatilištu;

2) prostorije za presvlačenje lica koja rade u prihvatilištu (garderoba);

3) prostorije ili prostor za pripremu hrane za pse i mačke;

4) prostorije ili prostor za pranje posuda za hranu i vodu za pse i mačke;

5) prostorije ili prostor za skladištenje hrane za životinje i sanitarni čvor.

Pored prostorija i prostora iz stava 1. ovog člana prihvatilište, odnosno pansion mora da ima i odvojenu prostoriju u kojoj se vodi poslovna administracija i evidencija propisana ovim pravilnikom.

Član 12

Smeštajne prostorije u kojima se drže psi i mačke u prihvatilištu, odnosno pansionu moraju da budu fizički odvojene od drugih objekata i prostorija i izgrađene tako da u njima ima dovoljno prostora da se životinje mogu okrenuti, hodati, ustajati, sedati, ležati na način koji je u skladu sa fiziološkim potrebama životinje u odnosu na njenu rasu, pol i veličinu životinje.

Površine smeštajnih prostora moraju da budu bez oštrih ivica i uglova, koji mogu povrediti životinje.

Smeštajne prostorije se održavaju tako što se sve površine, koje dolaze u kontakt sa životinjama redovno čiste, peru i dezinfikuju.

Smeštajne prostorije moraju biti izgrađene na način koji omogućava održavanje pasa i mačaka čistim i suvim, pružanje zaštite od ekstremnih temperatura i nepovoljnih vremenskih uslova i onemogućava da druge životinje uđu u prihvatilište.

Član 13

Pod u smeštajnim prostorijama u prihvatilištu, odnosno pansionu mora da bude napravljen od nepropusnog materijala, koji se lako pere, čisti i dezinfikuje i ima obezbeđen drenažni sistem i pad ka odvodnom kanalu, a u prihvatilištu i odvodni sistem koji je poseban za čisti i nečisti deo prihvatilišta.

Pokrivna podna površina mora da bude otporna na vodu, urin, feces i dezinficijense, da bude ocedna i da se brzo suši, a prijatna za kretanje i ležanje pasa i mačaka.

Pod mora da bude izrađen tako da se zaštite ekstremiteti pasa i mačaka od povreda.

Član 14

Životinje u prihvatilištu, odnosno pansionu moraju da budu zaštićene od ekstremnih temperatura, a temperatura okoline se mora kontrolisati kako bi se smanjio stres na minimum.

Član 15

Osvetljenje u prihvatilištu, odnosno pansionu mora da bude po trajanju i intenzitetu što sličnije spoljašnjem svetlu.

Po potrebi obezbeđuje se i veštačko osvetljenje, kako bi se životinje mogle pregledati, a površine u u prihvatilištu, odnosno pansionu očistiti.

Član 16

U prihvatilištu, odnosno pansionu mora da se obezbedi odgovarajuća prirodna ili veštačka ventilacija, kako bi se izbegla pojava vlage i neprijatnih mirisa.

Ventilacioni sistem u prihvatilištu, odnosno pansionu mora da bude povezan sa alarmnim sistemom koji upozorava na kvar na ventilacionom sistemu.

Pored uslova iz stava 1. ovog člana, ako su smeštajni objekti pansiona za pse građevinski objekti potpuno zatvorenog tipa, ventilacioni sistem mora da obezbedi:

1) osam do 12 izmena vazduha/čas u objektima za smeštaj pasa;

2) najmanje 12 do 15 izmena vazduha/čas u objektima za smeštaj mačaka.

Posebni uslovi za prihvatilišta

Član 17

Pored prostorija iz člana 11. ovog pravilnika prihvatilište mora da ima dve fizički razdvojene funkcionalne celine u kojima se nalaze životinje, i to:

1) nečisti deo prihvatilišta;

2) čisti deo prihvatilišta.

Na ulazu u čisti deo prihvatilišta nalazi se dezinfekciona barijera za obuću i posuda za dezinfekciju ruku radnika.

U nečisti deo prihvatilišta se smeštaju sve novoprimljene životinje, odnosno životinje nepoznatog zdravstvenog statusa, agresivne i bolesne životinje, kao i one za koje se sumnja da su obolele od besnila.

Lica koja se brinu o životinjama u nečistom delu prihvatilišta ne smeju da se brinu o životinjama u čistom delu prihvatilišta i obratno, bez prethodno obavljene dezinfekcije, kupanja i promene obuće i odeće.

Smeštajne prostorije za pse i mačke u prihvatilištu sadrže boksove i kaveze za njihov smeštaj.

Član 18

Nečisti deo prihvatilišta se sastoji najmanje od:

1) prostorije za trijažu;

2) smeštajnih prostorija za pse i mačke;

3) prostorije ili prostora za kupanje pasa i mačaka;

4) prostorije ili prostora za privremeno odlaganje leševa;

5) dezinfekcionog punkta za vozila;

6) prostora za smeštaj dezinfekcionih sredstava i opreme.

Smeštajne prostorije iz stava 1. tačka 2) ovog člana sadrže:

1) deo za agresivne i bolesne pse, a posebno one za koje se sumnja da su obolele od besnila;

2) deo za agresivne i bolesne mačke, a posebno one za koje se sumnja da su obolele od besnila.

Izuzetno, prihvatilište ne mora da ima nečisti deo ako se prijem životinja obavlja u nekom drugom objektu koji ispunjava uslove iz st. 1. i 2. ovog člana i ako životinje u tom objektu ostaju najmanje do potvrđivanja zdravstvenog statusa.

Član 19

Čisti deo prihvatilišta se sastoji najmanje od:

1) smeštajnih prostorija za pse i mačke;

2) izolatora;

3) prostorija ili prostora za kupanje pasa i mačaka;

4) prostorija ili prostora za smeštaj dezinfekcionih sredstava i opreme;

5) prostora za šetanje pasa.

Ako se u prihvatilištu obavljaju hirurške i druge veterinarske intervencije pored prostorija ili prostora iz stava 1. ovog člana prihvatilište mora da ima i prostoriju za sprovođenje mera zdravstvene zaštite životinja, hirurških i drugih intervencija.

Posebni uslovi za pansione

Član 20

Pored prostorija iz člana 11. ovog pravilnika, svaki pansion mora da ima:

1) prostorije za smeštaj pasa;

2) prostorije za smeštaj mačaka;

3) izolator;

4) prostor za smeštaj prostirke i materijala za obavljanje fizioloških potreba mačaka;

5) prostorija ili prostor za održavanje higijene tela životinja (kupanje i četkanje);

6) prostor za smeštaj opreme i pribora neophodnog za rad pansiona.

Ako se u pansion primaju i mačke, deo pansiona za mačke mora da bude fizički odvojen od dela pansiona za pse.

Član 21

Izolator mora da bude posebna građevinska celina u krugu pansiona, dovoljno udaljena od ostalih objekata u pansionu, u koji se smeštaju psi i mačke koji su oboleli u pansionu.

Izolator mora da se nalazi u produžetku prostorija za smeštaj pasa i mačaka.

Boksovi u izolatoru za pse i mačke moraju da budu istih dimenzija kao i boksovi za zdrave životinje i treba da imaju ispuste i površine za fizičku aktivnost životinja u fazi oporavka.

U izolatoru mogu da rade ista lica koje rade i u smeštajnim prostorijama sa psima i mačkama, s tim što u tom slučaju na ulazu u izolacione prostorije pansion mora da ima dezinfekcionu barijeru.

U pansionu u koji se primaju i psi i mačke moraju da postoje odvojene izolacione prostorije za bolesne/povređene pse i bolesne/povređene mačke.

Smeštajni kapacitet izolatora mora da bude najmanje 20% od ukupnog broja smeštajnih mesta u pansionu, posebno računajući za pse, a posebno za mačke.

Pansion ne mora da ima posebne izolacione prostorije ako brigu o njihovom smeštaju preuzima najbliža veterinarska stanica ili veterinarska ambulanta.

Član 22

U pansionu temperatura u prostoriji u kojoj se drže životinje mora da bude od 15 do 27°C.

U pansionu temperatura u prostoriji u kojoj se drže bolesne i povređene životinje (izolator) ili štenci i mačići mora da bude od 22 do 24°C.

2. Uslovi u pogledu opreme u prihvatilištu, odnosno pansionu

Član 23

Mačkama mora da se obezbedi dovoljna količina prostirke koja se redovno menja.

Prostirka za mačke ne sme ni na koji način da bude štetna za mačke.

Član 24

Prostirka za pse mora da bude meka, dobrih apsorbentnih termoizolacijskih osobina i ne sme biti štetna po organe za varenje psa ukoliko griženjem i žvakanjem dospe u unutrašnjost organizma.

Prostirka za pse može biti od starog papira, peska ili gume koji se lako dezinfikuju.

Prostirka za pse mora da se redovno menja i održava čistom i suvom.

Umesto prostirke može da se koristi ležište za pse.

Ležište za pse mora da bude izdignuto od poda, izrađeno od prirodnih materijala (drvo), zaštićeno od vlage i dovoljne veličine i zaobljenih ivica kako se pas ne bi povredio.

Jedna trećina površine svake smeštajne jedinice za životinje u pansionu mora da bude za odmor i san psa.

Ako se u boksu pansiona drže više od dva psa mora da se obezbedi pojedinačno ležište za svakog psa.

Član 25

Pojilice i hranilice moraju da budu izrađene od nerđajućeg materijala koji se lako pere, čisti i dezinfikuje i moraju da se mehanički čiste i peru najmanje jednom dnevno.

Posude sa hranom moraju da budu lako dostupne svim psima i mačkama.

Član 26

Posuda za fiziološke potrebe mačke puni se komercijalnim materijalom za ove namene ili peskom, a prazni se kada je 2/3 materijala zasićeno urinom.

Svaka mačka treba da ima svoju posudu za fiziološke potrebe.

Boksevi i kavezi za životinje u prihvatilištima, odnosno pansionima

Član 27

Po prijemu, posle obavljenog kliničkog pregleda i razvrstavanja iz člana 40. ovog pravilnika, psi i mačke se smeštaju u bokseve ili kaveze, zavisno od vrste, pola, starosti i temperamenta životinje.

Svaki kavez ili boks mora da bude opremljen uređajem za zatvaranje, koji životinje ne mogu otvoriti.

Član 28

Boksovi i kavezi za pse odvojeni su punim pregradama, najmanje visine 1,2 m, potpuno zatvoreni, a ako postoji opasnost od iskakanja pasa i sa gornje strane pokriveni žičanom mrežom ili šipkama.

Zid boksa za pse mora da se završava rešetkastim ili mrežnim delom najmanje visine 0,6 m koja se nastavlja na punu pregradu boksa.

Zidovi boksa za pse izrađuju se od neškodljivih i neporoznih materijala.

Boksovi u pansionu moraju da budu razdvojeni punim pregradama ili pregradama od galvanizovane žičane mreže ili varene žičane mreže, odnosno metalnim šipkama između kojih razmak ne sme biti veći od 50 mm.

Član 29

Kavezi za mačke izrađuju se od nepropusnog materijala i ne smeju da imaju žičani pod.

Bočne strane kaveza za mačke moraju da imaju pune pregrade.

Kavez za mačke mora da ima:

1) posudu za fiziološke potrebe;

2) posudu za hranu i vodu.

Dimenzije smeštajnog prostora u prihvatilištu

Član 30

Visina smeštajnog prostora u prihvatilištu za pse mora da bude 1,5 puta viša od visine psa (visina grebena), pri čemu kavez ne može da bude manji od 60 cm ni veći od 120 cm.

Prostor za smeštaj pasa u zatvorenom delu smeštajnog prostora u prihvatilištu mora da bude najmanje 1,2 x 1,8 m, a ispust u otvorenom delu najmanje površine od 1,2 x 2,4 m.

Ako su psi smešteni grupno, za svakog psa mora da se obezbedi prostor u u boksevima, odnosno kavezima u zatvorenom delu smeštajnog prostora u prihvatilištu od najmanje 1,5 m2, a ispust u otvorenom delu najmanje 2 m2.

U nečistom dela prihvatilišta boksevi ne smeju da imaju ispuste i moraju da imaju punu pregradu visine 1,2 m na prednjoj strani boksa i punu pregradu visine 1,5 m na bočnim stranama boksa.

Član 31

Ako su mačke smeštene pojedinačno u kavezima, odnosno boksovima u prihvatilištu za svaku mačku mora da se obezbedi prostor od najmanje 1 x 1 x 1 m.

Ako se mačke starije od četiri meseca drže grupno svakoj mački mora da se obezbedi površina od najmanje 1 m2 u kavezu, odnosno boksu.

Dimenzije kaveza, odnosno boksova u pansionu

Član 32

Dimenzije kaveza, odnosno boksova u pansionu moraju da odgovaraju telesnim dimenzijama pasa, odnosno mačaka koje su u njima smeštene i date su u Tabeli 1.

Tabela 1.

Dužina tela psa/mačke cm

1-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-100

101-110

Min. površina poda m2

0.20

0.30

0.42

0.56

0.72

0.90

1.10

1.32

1.56

1.82

Ako se u pansionu drži ženka sa potomstvom mora da joj se obezbedi kavez, odnosno boks iz Tabele 1. uvećan za 10% površine za svako štene, odnosno mače u leglu.

Najmanja visina kaveza, odnosno boksa mora da bude 1,5 puta viša od najvišeg psa, odnosno mačke, a rastojanje između vrha glave najviše životinje i gornje površine kaveza, odnosno boksa ne sme bude manje od 20 cm kada pas stoji na podu, odnosno kada mačka stoji na platformi kaveza, odnosno boksa.

Ako su unutar istog kaveza, odnosno boksa smeštena dva ili više pasa, odnosno mačaka minimalna površina mora da odgovara životinji sa najvećim telesnim merama iz Tabele 1. uvećana za 35% za svaku životinju u istom kavezu, odnosno boksu.

Najmanje jedna bočna strana kaveza, odnosno boksa mora da bude od providnog materijala ili žice, a 1/3 od ukupne površine poda mora biti u vidu punog poda.

Član 33

Svaki pas u pansionu mora da bude smešten u individualni boks.

Dva psa različitih vlasnika mogu da se smeste u isti boks samo ako oba vlasnika daju pismenu saglasnost.

Minimalne dimenzije boksa za pse date su u Tabeli 2.

Tabela 2.

Veličina psa

Visina psa
do ramenog pojasa
(cm)

Min. površina
smeštajne jedinice
(m2)

Min. širina
(cm)

Min. visina
(cm)

Uvećanje površine smeštajne jedinice za svakog sledećeg psa u istoj jedinici
(m2)

Veliki

>70

3.5

120

180

1.7

Srednji

40 - 70

2.4

90

180

1.2

Mali

<40

1.5

90

180

1.0

Minimalnom površinom boksa smatra se ona u koju se smešta jedan odrastao pas stariji od 16 nedelja.

Ako se psi u pansionu drže u prostoru ograđenom žičanom mrežom taj prostor mora da ima minimalne dimenzije date u Tabeli 3.

Tabela 3.

 

Min. širina
(m)

Min. visina
(m)

Min. površina poda za jednog psa
(m2)

Dodatni prostor za svakog sledećeg psa
(m2)

Maks. broj pasa po ograđenoj površini

Maks. broj velikih pasa po ograđenoj površini

Ograđen prostor

2

1.2

10

3.5

17

8

Površina za odmor

2

1.2

4

2

5

5

Član 34

U pansionu mačke se smeštaju u kavezima i modulima.

Mačke se u kavezima drže individualno, a u modulima se smešta veći broj mačaka kompatibilnih po svojim osobinama u ponašanju.

Vlasnici mačaka daju pismenu saglasnost da se mačke u pansionu drže grupno.

Moduli moraju da imaju:

1) površinu za odmor i san za svaku mačku;

2) prostor za skrivanje od drugih mačaka kada za to osete potrebu (koji može da bude i površina ili prostor za odmor i san, ali odvojen neprovidnom pregradom);

3) površinu za fizičku aktivnost.

Minimalna površina kaveza za mačke za kratkotrajni boravak u pansionu - do sedam dana mora da ima površinu od najmanje 1 m2 i visinu od najmanje 0,9 m.

Minimalna površina kaveza za mačke za dugotrajni boravak u pansionu - više od sedam dana mora da ima površinu najmanje 1,5 m2 i visinu od najmanje 0,9 m.

Ako se mačke u pansionu zadržavaju duže od sedam dana moraju da se ispune sledeći uslovi:

1) površina modula iznosi 0,8 m2, najmanja širina modula 0,9 m, a najmanja visina 1,8 m za svaku mačku koja se drži u modulu;

2) ako se u modulu drži veći broj mačaka za svaku mačku površina prostora u modulu od iznosi 1 m2;

3) modul mora da ima najmanje dva nivoa uključujući i uzvišeni prostor, odnosno površinu za odmor mačaka i posmatranje okoline;

4) viši nivo modula mora da bude povezan sa podom pomoću rampe, stepenika ili stuba;

5) svaka mačka u modulu mora da ima svoju hranilicu i pojilicu i svoju posudu za obavljanje fizioloških potreba.

Površina platforme u smeštajnoj jedinici za mačke, bez obzira da li je smeštena jedna mačka, jedna mačka sa leglom ili više mačaka, mora da iznosi najmanje 1/4 površine poda planirane za jednu mačku na osnovu njenih telesnih dimenzija iz Tabele 1.

Platforma u smeštajnoj jedinici za mačke mora da se nalazi najmanje na visini od 20 cm iznad nivoa poda.

III NAČIN POSTUPANJA SA ŽIVOTINJAMA U PRIHVATILIŠTIMA I PANSIONIMA

1. Briga o životinjama u prihvatilištu, odnosno pansionu

Član 35

O životinjama u prihvatilištu, odnosno pansionu mora da se brine odgovarajući broj lica koja rade sa životinjama, kako bi se životinjama obezbedili uslovi u pogledu dobrobiti, kontrola i nega životinja.

Sa životinjama u prihvatilištu, odnosno pansionu se postupa sa pažnjom dobrog domaćina i mora im se obezbediti svakodnevni nadzor i kontrola.

Ako dođe do promena u ponašanju životinja o tome bez odlaganja obaveštavaju vlasnika pansiona.

Ako dođe do promena u zdravstvenom stanju životinje usled bolesti ili povrede nastale u pansionu, o tome se obaveštava vlasnik životinje, odmah posle pregleda veterinara.

Životinjama koje se povrede ili razbole tokom boravka u pansionu mora da se obezbedi veterinarska pomoć i lečenje.

Sve životinje u pansionu koje se premeste u izolator moraju da budu pod stalnim nadzorom veterinara.

2. Prijem izgubljenih i napuštenih životinja u prihvatilište

Član 36

Posle prijema informacije o pronađenoj izgubljenoj ili napuštenoj životinji, vrši se njeno hvatanje i prevoz do prihvatilišta, preko zoohigijenske službe lokalne samouprave.

Ako je vlasnik poznat, bez odlaganja se obaveštava o pronađenoj životinji.

Ako se pronađena životinja nalazi na spisku traženih životinja, o tome se obaveštava vlasnik.

Kompletan spisak traženih životinja iz stava 3. ovog člana je javan i nalazi se u zoohigijenskoj službi organizovanoj na teritoriji jedinice lokalne samouprave.

Član 37

Svaka novoprimljena životinja prvo se smešta u nečisti deo prihvatilišta kako ne bi došla u dodir sa drugim životinjama.

Posle trijaže, svaka životinja se tretira protiv ekto i endoparazita.

Pristup nečistom delu prihvatilišta imaju samo zaposlena lica i veterinar koji obavlja zdravstvenu zaštitu životinja.

Psi nepoznatog zdravstvenog statusa moraju da borave u nečistom delu prihvatilišta do momenta utvrđivanja zdravstvenog statusa.

Pre prijema novih životinja smeštajni prostor nečistog dela prihvatilišta se temeljno pere, čisti i dezinfikuje.

Svakoj novoprimljenoj životinja mora da se utvrdi identitet.

Svaku novoprimljenu životinju mora da pregleda veterinar i to najkasnije 24 časa po prijemu životinje, radi utvrđivanja zdravstvenog statusa.

Lica koja rade sa životinjama u prihvatilištu najmanje dva puta dnevno proveravaju opšte stanje životinja (uzimanje hrane i vode, uriniranje, defekacija, promene u ponašanju) i po potrebi obaveštavaju veterinara.

Psi i mačke nepoznatog vlasnika za koje se pri prijemu i obavljanju kliničkog pregleda proceni da su zdravi i prihvatljivog temperamenta za udomljavanje, uvode se u deo prihvatilišta za smeštaj i razvrstavaju se prema polovima.

3. Prijem životinja poznatih vlasnika u prihvatilište

Član 38

Prihvatilište može da preuzme i životinje o kojima njihovi vlasnici više ne mogu da brinu, u cilju pronalaženja novog vlasnika za životinju, osim u slučaju nedostatka prostora, u kom slučaju pomažu u pronalaženju drugog smeštaja za životinju.

Vlasnik koji životinju smešta u prihvatilište, pored ličnih podataka daje izjavu kojom potvrđuje da je vlasnik životinje, da se odriče vlasništva nad njom i predaje svu dokumentaciju o životinji, kao što su: potvrde o vakcinaciji, potvrde za pse i mačke, rezultati veterinarskih pregleda, evidencije o lečenju i informacije o njenom karakteru i navikama.

4. Prijem životinja u pansion

Član 39

U pansion se primaju psi i mačke ako su vakcinisani protiv besnila i drugih virusnih bolesti na koje su psi, odnosno mačke osetljivi, kao i ako su tretirani protiv parazita najmanje 15 dana pre dovođenja u pansion, o čemu moraju imati potvrdu.

Prilikom prijema u pansion, vlasnik životinje obaveštava vlasnika pansiona da je životinja sterilisana.

5. Način razvrstavanja pasa i mačaka u prihvatilištu

Član 40

Posle obavljene trijaže životinja, psi i mačke se razvrstavaju prema polovima i smeštaju u posebne smeštajne prostore tako da se odvoje:

1) bolesni ili povređeni odrasli psi;

2) bolesni ili povređeni štenci mlađi od četiri meseca;

3) bolesne ili povređene mačke;

4) agresivni psi i mačke;

5) psi i mačke sumnjivi na besnilo radi posmatranja;

6) psi i mačke sa identifikacionim oznakama.

Psi i mačke se ne drže u istim smeštajnim prostorijama.

Član 41

U istom smeštajnom prostoru prihvatilišta, odnosno pansiona ne smeju se držati zajedno:

1) kuje sa leglom sa drugim psima;

2) psi koje ispoljavaju čudno ponašanje ili agresiju sa drugim životinjama;

3) štenad mlađa od četiri meseca sa odraslim životinjama, izuzev sa majkom ili kerušom koja ih hrani.

Pored uslova iz stava 1. ovog člana u pansionu odvojeno moraju da se drže i:

1) stari i slabi psi;

2) psi koji ispoljavaju čudno ponašanje ili agresiju prema drugim životinjama;

3) kuje u teranju zajedno sa odraslim mužjacima.

Član 42

U istom smeštajnom prostoru prihvatilišta, odnosno pansiona ne smeju se držati zajedno:

1) mačke sa okotom zajedno sa drugim mačkama;

2) mačići mlađi od četiri meseca zajedno sa odraslima životinjama izuzev sa majkom ili mačkom koja ih hrani;

3) mačka u teranju zajedno sa odraslim mužjacima.

Ako se u pansion primaju i psi i mačke, tada mačke treba držati odvojeno od pasa kako ih lavež ne bi uznemiravao.

6. Sterilizacija

Član 43

Psi i mačke kojima se nađe novi vlasnik sterilišu se pre udomljavanja.

Svi psi ili mačke nepoznatog vlasnika, odnosno bez vlasnika u prihvatilištu moraju da budu sterilisani, ne smeju napustiti prihvatilište bez prethodno obavljene sterilizacije i moraju da se obeleže u skladu sa propisima kojima se uređuje veterinarstvo.

7. Ishrana i napajanje životinja

Član 44

Hrana mora da bude čista, zdrava, ukusna, dobre nutritivne vrednosti i u dovoljnoj količini.

Ishrana mora da bude prilagođena starosti i kondiciji životinje.

Psima i mačkama u pansionu na posebnom režimu ishrane (štenci, mačići, stari ili bolesni psi i mačke) mora da se obezbedi odgovarajući režim ishrane, odnosno režim ishrane koji je sprovodio vlasnik pre nego što ih je poverio na čuvanje pansionu.

Skotnim ženkama i ženkama u laktaciji u pansionu mora da se obezbedi dnevna količina hrane dva puta veća od normalnih potreba.

Životinjama se mora u svako doba obezbediti voda, a mačkama se u svako doba obezbeđuje slobodan pristup hrani i vodi.

8. Fizička aktivnost u prihvatilištu

Član 45

U prihvatilištima mora da se obezbedi redovno kretanje životinja koje mora da se prilagodi rasi, kategoriji i starosti životinje.

Ako kavezi nemaju ispuste psima se obezbeđuje fizička aktivnost.

9. Fizička aktivnost pasa u pansionu

Član 46

Psi ne smeju da se stalno drže vezani.

U pansionu mora da se napravi dokumentovani plan šetnje pasa, koji obuhvata pisane standardne procedure.

Psima koji se drže u kavezima, bez ispusta potrebno je obezbediti fizičku aktivnost dva puta dnevno.

Član 47

U pansionu za boravak duži od 15 dana psima i mačkama se obezbeđuje prostor za njihovu fizičku aktivnost.

Fizička aktivnost psa obezbeđuje se:

1) omogućavanjem psu da boravi u prostoru, odnosno na površini za fizičku aktivnost najmanje deset do 20 minuta dva puta u toku dana;

2) šetanjem psa na povocu dva puta dnevno najmanje deset do 20 minuta.

Vrlo aktivnim ili vrlo starim psima, po potrebi, treba produžiti, odnosno skratiti vreme fizičke aktivnosti.

Psu koji boravi u pansionu u periodu dužem od dve nedelje mora da se obezbedi fizička aktivnost u toku dana ili da mu se dozvoli da u ispustu ili na drugoj površini bude samostalno fizički aktivan.

Ispusti moraju budu direktno povezani sa boksovima čime se psima omogućava slobodan pristup ispustu i potrebna fizička aktivnost i moraju da budu pokriveni platnom ili žičanom mrežom kako bi se sprečila mogućnost da psi preskoče ogradu ispusta.

Psima koji se nalaze smešteni u smeštajnoj jedinici površine od 20 m2 nije potrebno obezbediti dodatnu površinu, odnosno prostor za fizičku aktivnost ako u pansionu borave u periodu kraćem od četiri nedelje.

Površina, odnosno prostor za fizičku aktivnost mora da se redovno čisti, pere i dezinfikuje.

Pas iz pansiona se šeta samo unutar ograđenog prostora pansiona iz bezbednosnih razloga i to tako da sve vreme šetnje bude na povocu i pod nadzorom punoletnog lica koje radi sa životinjama, pri čemu jedno lice ne sme istovremeno da šeta više od dva psa.

IV PROGRAM OBUKE O DOBROBITI ŽIVOTINJA

Član 48

Obuka o dobrobiti životinja u pansionima, odnosno prihvatilištima vrši se u skladu sa Programom obuke o dobrobiti životinja u pansionima, odnosno prihvatilištima.

Program iz stava 1. ovog člana obuhvata proveru poznavanja zakona i drugih propisa, koji se odnose na zaštitu dobrobiti životinja, kao i njihovu praktičnu primenu i sadrži:

1) osnove iz oblasti dobrobiti životinja u prihvatilištu, odnosno pansionu;

2) osnove iz fiziologije životinja, potrebe u hrani i vodi, ponašanje životinja i pojam stresa;

3) osnove koje se odnose na uslove koje za zaštitu dobrobiti životinja u pogledu prostora, prostorija i opreme, koje mora da ispunjava prihvatilište, odnosno pansion;

4) osnove postupanja sa životinjama, prijema životinja, kompatibilnosti životinja, grupisanja i razvrstavanja životinja, potrebe životinja u pogledu fizičke aktivnosti;

5) osnove o načinu i sredstvima za prikupljanje napuštenih i izgubljenih životinja;

6) osnove o načinu prevoza i postupanja sa životinjama tokom prevoza;

7) osnove o uslovima u pogledu prevoznih sredstava.

Program obuke o dobrobiti životinja sprovodi ministarstvo nadležno za poslove veterinarstva (u daljem tekstu: Ministarstvo), odnosno drugo pravno ili fizičko lice.

Kada obuku sprovodi drugo pravno ili fizičko lice, tu obuku sprovodi po odobrenom programu obuke o dobrobiti životinja od strane Ministarstva, a sadržaj programa obuke o dobrobiti životinja dostavlja Ministarstvu.

Svaki odobreni program obuke ima jedinstveni broj koji se upisuje u evidenciju odobrenih programa obuke koju vodi Ministarstvo.

Po završenoj obuci izdaje se potvrda o obučenosti.

V VOĐENJE EVIDENCIJE

Član 49

Evidencija koju vodi vlasnik prihvatilišta, odnosno pansiona o životinjama primljenim i smeštenim u prihvatilište, odnosno pansion sadrži podatke o:

1) ime i prezime, adresa i kontakt telefon vlasnika;

2) vrsta i ime životinje;

3) opis životinje koji uključuje:

(1) pol,

(2) rasu ili tip,

(3) boju,

(4) starost,

(5) vidljive fizičke karakteristike,

(6) fotografiju životinje;

4) čas i datum prijema životinje;

5) potreban zdravstveno-veterinarski tretman (lečenje, vakcinacija i sl.);

6) datum svakog izvršenog tretmana;

7) broj obeležene i evidentirane životinje i broj Potvrde o vakcinaciji protiv besnila pasa i mačaka u skladu sa propisima kojima se uređuje veterinarstvo;

8) svaka ogrlica, kaiš ili drugi predmet sa kojim je životinja nađena;

9) ime i prezime, adresa i kontakt telefon veterinara.

Pored podataka iz stava 1. ovog člana, evidencija prihvatilišta sadrži i podatke o:

1) obavljenoj sterilizaciji/kastraciji (ako je izvršena);

2) izvršenim vakcinacijama;

3) kretanju životinja (udomljavanje, upućivanje u drugo prihvatilište i sl.);

4) uginulim životinjama;

5) životinjama lišenim života.

Pored podataka iz stava 1. ovog člana evidencija pansiona sadrži i podatke o:

1) potrebe u pogledu dobrobiti životinje;

2) poseban režim ishrane u toku boravka u pansionu;

3) trajanje boravka životinje u pansionu;

4) promene u ponašanju pri prijemu u pansion;

5) promene zdravstvenog stanja i ponašanja tokom boravka u pansionu.

Podatke iz stava 1. tač. 5), 6) i 7) i stava 3. tač. 1) i 2) ovog člana popunjava veterinar.

VI NAČIN PREVOZA NAPUŠTENIH I IZGUBLJENIH ŽIVOTINJA

1. Prevoz životinja

Član 50

Za prihvatanje i prevoz životinja obezbeđuje se odgovarajući broj vozila ili prikolica, prilagođenih za tu namenu.

Životinje se prevoze u najkraćem mogućem roku.

U toku prevoza životinje ili u parkiranim vozilima obezbeđuje se odgovarajuća ventilacija i zaklon od direktnog delovanja sunčevih zraka.

2. Vozila za prevoz napuštenih i izgubljenih životinja

Član 51

Vozila, odnosno prikolice vozila za prevoz napuštenih i izgubljenih životinja (u daljem tekstu: vozilo) izrađeno je na način da pruži bezbednost životinja i zaštitu od povreda.

Prostor za životinje je odvojen čvrstom fizičkom ogradom od ostalog dela vozila.

Životinje u vozilu su međusobno fizički odvojene, a obolele ili povređene životinje se posebno odvajaju uz obezbeđivanje odgovarajuće nege.

Vozilo treba da bude konstruisano na takav način da životinje ne mogu da pobegnu.

Prostor za životinje unutar vozila mora da bude dovoljno prostran tako da životinja može normalno da stoji i leži, sa odgovarajućom ventilacijom i zaštitom od ekstremnih temperatura, bez oštrih ivica i izbočina, kako bi se izbegle povrede životinja i mora da bude izrađen tako da se lako čisti, pere i dezinfikuje.

Pod u vozilu mora da bude od neklizajućeg materijala.

Na vozilu se jasno označava naziv, adresa i telefonski broj prihvatilišta ili službe za hvatanje i prevoz životinja.

Vozila se opremaju uređajima za utovar i istovar životinja, kao i opremom za hvatanje i spasavanje životinja.

3. Način i sredstva za prikupljanje napuštenih i izgubljenih životinja

Član 52

Prikupljanje napuštenih i izgubljenih životinja vrši se sa posebnom pažnjom, tako da se prouzrokuje najmanji stepen bola, patnje, straha i stresa za životinju.

Sredstva za prikupljanje napuštenih i izgubljenih životinja čini:

1) mreža;

2) povoci, kaiševi, brnjice i poluge;

3) merdevine;

4) kavezi od žice ili fiberglasa;

5) korpe za mačke;

6) užad za vezivanje;

7) nosila;

8) oprema za razbijanje, sečenje i kopanje (lopata, čekić i sl.);

9) baterijska lampa;

10) hrana i voda;

11) sredstva za sediranje životinja;

12) druga oprema neophodna za prikupljanje životinja.

VII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 53

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima i merama za humano hvatanje i uništavanje pasa i mačaka lutalica ("Službeni glasnik RS", broj 29/94).

Član 54

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim odredaba člana 16, člana 30. st. 1. i 2, člana 32, člana 33. st. 3 - 5. i člana 48. koje se primenjuju od 1. januara 2013. godine.