ODLUKA
O UTVRĐIVANJU STARE ZGRADE POLJOPRIVREDNOG FAKULTETA U ZEMUNU ZA SPOMENIK KULTURE

("Sl. glasnik RS", br. 51/2013)

1. Stara zgrada Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu utvrđuje se za spomenik kulture.

2. Stara zgrada Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu (u daljem tekstu: spomenik kulture) nalazi se na teritoriji opštine Zemun, u gradu Beogradu, Ulica Nemanjina broj 6, u državnoj svojini, na katastarskoj parceli broj 1789, KO Zemun, u državnoj svojini.

Spomenik kulture sagrađen je 1932. godine prema planovima arhitekte Gojka Tadića, na prostoru nekadašnjeg Kontumaca. Ima suteren, prizemlje i tri sprata. Treći sprat je nadzidan 1947/48 godine. Sedamdesetih godina prošlog veka zgrada je dozidana, kada je formirana jedinstvena arhitektonska celina sa starijim delom. Zgrada je oblikovana reprezentativno, u maniru zakasnelog istoricizma.

Sadržajem i arhitektonskom kompozicijom čini jedinstvo sa samostalnim školskim objektima podignutim ranije na prostoru porušenih kontumackih zgrada i uspešno se uklapa u slobodno koncipiranu jugozapadnu zonu urbanističke celine Starog jezgra Zemuna.

Ovaj spomenik kulture predstavlja vredno autorsko ostvarenje uspešno uklopljeno u kontekst prostora. Poseduje arhitektonsko-stilske i kulturno-istorijske vrednosti, kao deo istorijskog građevinskog fonda Zemuna iz vremena privrednog, društvenog i kulturno-prosvetnog uspona i kao svedočanstvo o razvoju visokog školstva u Zemunu i Beogradu.

3. Zaštićena okolina spomenika kulture obuhvata katastarsku parcelu broj 1789, KO Zemun, u državnoj svojini.

4. Utvrđuju se sledeće mere zaštite spomenika kulture:

1) očuvanje izvornog izgleda spoljašnje arhitekture i enterijera, horizontalnog i vertikalnog gabarita, oblika i nagiba krova, svih konstruktivnih i dekorativnih elemenata, stilskih karakteristika, originalnih materijala i funkcionalnih karakteristika;

2) ažurno praćenje stanja i održavanje konstruktivno-statičkog sistema, krovnog pokrivača, svih fasada, enterijera i ispravnosti instalacija u spomeniku kulture;

3) zabrana radova koji mogu ugroziti statičku stabilnost spomenika kulture;

4) zabrana prepravki, dogradnje, pregradnje i nadgradnje spomenika kulture;

5) vođenje elektro i TT vodova podzemnim putem;

6) zabrana postavljanja priključnih kutija, ormara i rashladnih uređaja na fasadama spomenika kulture.

5. Utvrđuju se sledeće mere zaštite zaštićene okoline spomenika kulture:

1) zabrana gradnje i postavljanja trajnih ili privremenih objekata koji svojom namenom, volumenom gabarita po visini i obliku mogu ugroziti ili degradirati spomenik kulture i njegovu zaštićenu okolinu;

2) zabrana postavljanja pokretnih tezgi, kioska i drugih privremenih objekata unutar zaštićene okoline;

3) zabrana radova koji mogu ugroziti statičku bezbednost spomenika kulture;

4) zabrana izvođenja radova kojima se vrši promena oblika ili namene terena;

5) zabrana postavljanja dalekovoda, vazdušnih elektro i TT vodova preko zaštićenih parcela; njihovo vođenje izvršiti podzemnim kanalima, uz vraćanje terena u prvobitno stanje;

6) dozvoljava se rekonstrukcija postojećih pomoćnih dvorišnih objekata za potrebe razvoja obrazovno-naučnih programa;

7) uređenje, negovanje i redovno održavanje dvorišta;

8) urbanističko i komunalno uređenje i redovno održavanje zaštićene okoline spomenika kulture u funkciji spomenika kulture.

6. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".