UREDBA
O IZGLEDU UNIFORME I OZNAKA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

("Sl. glasnik RS", br. 54/2013)

Član 1

Ovom uredbom propisuje se izgled uniforme i oznaka policijskih službenika.

Uniformom, u smislu stava 1. ovog člana, smatra se uniforma sastavljena od propisanih delova i oznaka, koja se koristi kao: redovna, interventna i svečana uniforma.

Uniformom u smislu ove uredbe smatra se i odelo (sako, košulja sa kratkim rukavima, košulja sa dugim rukavima, kravata, pantalone, suknja, čarape, cipele, mantil i zimski kaput) koje policijski službenik nosi po nalogu nadređenog policijskog službenika dok obavlja poslove za vreme čijeg obavljanja ne treba da se identifikuje nošenjem uniforme iz stava 2. ovog člana.

Drugi delovi odeće koji se obezbeđuju i koje, po osnovu primene propisa o bezbednosti i zdravlju na radu, koriste policijski službenici u određenim unutrašnjim jedinicama ne smatraju se uniformom u smislu ove uredbe.

Posebne oznake policijskih službenika, koje se odnose na organizacionu strukturu Ministarstva i koje su utvrđene aktom ministra, ne smatraju se oznakama u smislu ove uredbe.

Član 2

Osnovni delovi redovne uniforme policijskih službenika Uprave policije, Uprave saobraćajne policije, Uprave granične policije, Uprave za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata i Sektora za vanredne situacije su: kačket, zimska kapa, majica kratak rukav, polo majica kratak rukav, polo majica dug rukav, rolka, košulja kratak rukav, košulja dug rukav, džemper, kraća jakna, duža jakna, pantalone, suknja, kaiš, čarape, poluduboke cipele - patike sa gumenim đonom, čizme, rukavice kožne i kišni mantil. Osnovni delovi redovne uniforme za žene, krojem i oblikom prilagođeni su njihovom polu.

Osnovni delovi redovne uniforme za policijske službenike Helikopterske jedinice su: šapka, bela košulja sa kratkim rukavima, bela košulja sa dugim rukavima, kravata, letnja bluza, letnje pantalone, zimska bluza, zimske pantalone, kaiš, cipele, čarape, mantil sa uloškom, kožne rukavice - postavljene i pulover, kišni mantil i izrađuju se po međunarodnim standardima civilnog vazduhoplovstva.

Osnovni delovi redovne uniforme za komandni kadar Protivterorističke jedinice (u daljem tekstu: PTJ) su: crna beretka, tamno plava bluza, pantalone, suknja, košulja bela kratkih rukava, košulja bela dugih rukava, kravata, mantil sa uloškom, kaiš, čarape, cipele plitke, cipele duboke.

Dodatni delovi redovne uniforme policijskih službenika su:

1) za motocikliste: motociklistički jednodelni i dvodelni kombinezon, motociklističke čizme, motociklističke patike i delovi eskortne uniforme - motociklistički jednodelni i dvodelni kombinezon, motociklističke čizme, motociklističke patike, motociklističke rukavice u beloj boji;

2) za policijske službenike konjičke jedinice prilikom jahanja: jahačke čizme, jahačke cipele sa čepsom, jahačke rukavice, jahačka bluza, jahačke pantalone, pelerina za jahače, zimska jahačka jakna, zimske jahačke pantalone, zimske rukavice, zimske cipele, zimska jahačka kabanica, interventna kaciga za jahanje;

3) za vodiče službenih pasa: radni prsluk i gumene čizme;

4) za Orkestar policije: šapka, bluza, pantalone, košulja dug rukav, košulja kratak rukav, cipele (sve u teget boji);

5) za policijske službenike koji obavljaju poslove na vodi:

(1) delovi uniforme koji se koriste u letnjim uslovima: kratke pantalone, duge pantalone od vodootpornog materijala i neopranske patike,

(2) delovi uniforme koji se koriste u zimskim uslovima: kombinezon od vodootpornog materijala, jakna sa uloškom i kragnom od vodootpornog materijala sa ugrađenom kapuljačom i pojasom za spasavanje, rukavice, vodonepropustljiva poluduboka patika od lakog materijala;

6) za policijske službenike koji obavljaju poslove na biciklu i na mopedu:

(1) za bicikliste: kratke pantalone i biciklističke rukavice;

(2) za policijske službenike koji obavljaju poslove na mopedu: pantalone i motociklističke rukavice;

7) za policijske službenike koji obavljaju poslove u ekstremno hladnim uslovima: ski jakna, ski pantalone, džemper sa rol kragnom, ski rukavice, kapa sa zaštitom za uši i ski čizme;

8) za policijske službenike Žandarmerije: kratke pantalone, neopranske patike, motociklistička jakna (bluza), motociklističke rukavice, ski jakna, ski pantalone, džemper sa rol kragnom, ski rukavice, kapa sa zaštitom za uši i ski čizme;

9) za policijske službenike Sektora za vanredne situacije: jakna sa uloškom, pantalone sa i bez uloška, plitke i duboke cipele i džemper sa rol kragnom. Za policijske službenike Vatrogasno-spasilačkih jedinica koji obavljaju poslove održavanja vatrogasno-spasilačkih uređaja, sprava i opreme su: zaštitno obeležavajući delovi za određene namene - prsluk i kombinezon sa uloškom. Za komandni kadar vatrogasno-spasilačkih jedinica su: košulja kratak rukav i košulja dug rukav;

10) za policijske službenike PTJ: kratke pantalone i neopranske patike;

11) za sve uniformisane policijske službenike: reflektujući prsluk i vodootporni dvodelni komplet.

Redovna uniforma policijskih službenika izrađuje se u teget boji.

Član 3

Osnovni delovi interventne uniforme policijskih službenika su: kačket, šešir, beretka, pletena kapa, potkapa, potkapa sa otvorima za oči, majica kratak rukav, jakna, majica dugi rukav, polo majica kratak rukav, duks sa kapuljačom, košulja kratak rukav, košulja dugi rukav, prsluk, pantalone, kratke pantalone, komplet od vodonepropustljivog materijala, džemper sa rol kragnom, čarape, kombinezon, pelerina za kišu, vetrovka, rukavice, marama, pododelo - dvodelno termo, borbene patike, čizme i kaiš i dodatni delovi: navlaka za šlem, kamuflažni komplet za sneg.

Osnovni delovi interventne uniforme policijskih službenika Sektora za vanredne situacije su: bluza, marama za zaštitu vrata, jakna, pantalone, čizme i zaštitne rukavice.

Dodatni delovi interventne uniforme policijskih službenika Helikopterske jedinice su: letački kombinezon, letačka kožna jakna, letački prsluk i bunda.

Dodatni delovi interventne uniforme za specijalističke regionalne timove Sektora za vanredne situacije su:

1) za rad i spasavanje na vodi: dvodelno termo odelo (neopren), cipele sa drenažnim đonom, zaštitne termo rukavice, radni kombinezon i kabanica;

2) za spasavanje ugroženih lica iz ruševina: radni kombinezon, taktičke rukavice i nepromočivo dvodelno odelo.

Interventna uniforma policijskih službenika izrađuje se u boji i šarama u zavisnosti od potreba organizacionih jedinica.

Član 4

Osnovni delovi svečane uniforme policijskih službenika Uprave policije, Uprave saobraćajne policije, Uprave granične policije, Uprave za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata i Sektora za vanredne situacije su: šapka, kravata, bluza, mantil, pantalone, bela košulja, kaiš, čarape, bele rukavice, plitke cipele, akselbender, ešarpa i za policijske službenike ženskog pola: suknja i šešir.

Osnovni delovi svečane uniforme za policijske službenike Specijalne antiterorističke jedinice (u daljem tekstu: SAJ) su: šapka, mundir, pantalone, rukavice, pelerina, majica dug rukav, bluza kratak rukav, majica kratak rukav, cipele, akselbender, ešarpa i dodatni delovi: sablja i paradni nož.

Osnovni delovi svečane uniforme za policijske službenike Žandarmerije su: šapka, navlaka za šapku, beretka, bluza, jakna, majica sa kratkim rukavima, košulja sa kratkim rukavima, košulja sa dugim rukavima, kravata, džemper, pulover, pantalone, suknja, kaiš, čarape, plitke cipele sa gumenim đonom, čizme, rukavice, šal, vetrovka, mantil, kišni mantil, akselbender, ešarpa, pafna i bele rukavice, a dodatni deo za oficire i podoficire je paradni nož, a za policijske službenike na komandnim dužnostima do nivoa zamenika komandira čete, sablja.

Osnovni delovi svečano-paradne uniforme za policijske službenike organizacionih jedinica Žandarmerije su: šapka, beretka, svečana bluza - mundir, akselbender, ešarpa, pafna, pantalone, suknja, košulja sa ruskom kragnom, čarape, cipele sa gumenim đonom, čizme, bele rukavice i šinjel, a dodatni deo za oficire i podoficire je paradni nož, a za policijske službenike na komandnim dužnostima do nivoa zamenika komandira čete sablja.

Osnovni delovi svečane uniforme za policijske službenike PTJ su: mundir, pantalone, beretka, mantil, košulja dugi rukav, rukavice (bele), čarape, kaiš, cipele, ešarpa, akselbender, a dodatni delovi su sablja i paradni nož.

Dodatni delovi svečane uniforme za policijske službenike konjičke jedinice čine dodatni delovi redovne uniforme i sablja.

Svečana uniforma Helikopterske jedinice nastaje dodavanjem belih rukavica i paradnog bodeža na osnovne delove redovne uniforme ove jedinice.

Svečana uniforma policijskih službenika izrađuje se u teget boji, izuzev svečane uniforme policijskih službenika Uprave saobraćajne policije i orkestra policije koja se izrađuje u beloj boji.

Član 5

Skice i fotografije delova uniformi policijskih službenika (Prilog 1.) odštampane su uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Član 6

Oznake na uniformi policijskih službenika su:

1) metalne oznake;

2) vezene oznake;

3) štampane fluoroscentne oznake.

Član 7

Metalne oznake izrađuju se od metala i u kombinaciji metala i veza na materijalu određenih delova uniforme i nose se isključivo na svečano-paradnim uniformama policije.

Metalne oznake su: službena značka policijskih službenika, značka na kapi, značke na reveru, pločica sa prezimenom, ešarpa, šnala za kravatu i oznake činova - zvanja.

Član 8

Vezene oznake izrađuju se tehnikom veza na materijalima određenih delova uniformi i nose se na redovnoj, interventnoj i svečanoj uniformi.

Vezene oznake su: službena značka policijskih službenika, zastava Republike Srbije, natpis: "POLICIJA", amblemi, značke na kapama, oznake činova - zvanja i prezime sa ID brojem.

Član 9

Štampane fluoroscentne oznake izrađuju se posebnom tehnikom štampe na pojedinim osnovnim i dodatnim delovima redovne i interventne uniforme ili na materijalima određenih delova uniformi, koje se čičak trakom postavljaju na određeni deo uniforme.

Štampani fluoroscentni natpisi su: natpis: "POLICIJA" (ćiriličkim, a po potrebi i latiničkim pismom, na leđima određenih odevnih osnovnih i dodatnih delova redovne i interventne uniforme), natpis sa oznakom pripadnosti za pojedine organizacione jedinice i natpis skraćenice za pojedine organizacione jedinice.

Izgled metalnih, vezenih i fluoroscentnih oznaka (Prilog 2.) odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 10

Standardi kvaliteta za osnovne i dodatne delove redovne, interventne i svečane uniforme će se utvrditi aktom ministra na osnovu predloga nadležne organizacione jedinice.

Član 11

Zamena uniformi i oznaka, u skladu sa ovom uredbom, izvršiće se najkasnije do 31. decembra 2015. godine, kada prestaju da važe odredbe Pravilnika o uniformi i oznakama ("Službeni glasnik RS", broj 40/02).

Do potpune zamene uniformi i oznaka, policijski službenici dužni su da nose uniforme i oznake utvrđene propisima koji se primenjuju na dan stupanja na snagu ove uredbe i koji nastavljaju da se primenjuju do zamene tih uniformi i oznaka, odnosno do prestanka važenja propisa iz stava 1. ovog člana.

Član 12

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Prilog 1.

SKICE I FOTOGRAFIJE DELOVA UNIFORMI POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

 

UNIFORMA POLICIJE

 

TAKTIČKA UNIFORMA ZA PRIPADNIKE
UPRAVE ZA OBEZBEĐENJE ODREĐENIH LIČNOSTI I OBJEKATA

 

UNIFORME POLICIJSKIH SLUŽBENIKA ŽANDARMERIJE

UNIFORMA PROTIVTERORISTIČKE JEDINICE

 

UNIFORMA ZA PRIPADNIKE SPECIJALNE ANTITERORISTIČKE JEDINICE

UNIFORMA PRIPADNIKA SEKTORA ZA VANREDNE SITUACIJE

 

Prilog 2.

IZGLED METALNIH, VEZENIH I FLUOROSCENTNIH OZNAKA

 

METALNE OZNAKE

VEZENE OZNAKE

FLUOROSCENTNE OZNAKE