REŠENJE

O DODELI POSEBNIH PRIZNANJA UMETNICIMA ZA VRHUNSKI DOPRINOS NACIONALNOJ KULTURI U REPUBLICI SRBIJI

("Sl. glasnik RS", br. 114/2007 i 16/2015)

1. Posebno priznanje za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi u Republici Srbiji dodeljuje se sledećim umetnicima:

Ime i prezime

Umetnička delatnost

JMBG

1)

 

Aksentijević Dragoslav

pojac

2004942710014

2)

 

Aleksić Slobodanka Caca

reditelj

2401941715127

3)

 

Alečković Mira

pesnik i književnik

0202924715113

4)

 

Andrić Radomir

književnik

0303944710178

5)

 

Antonović Momčilo

akademski slikar

2910937714029

6)

 

Arsikin Irina

operska pevačica

0502938715640

7)

 

Arsić Svetomir Basara

akademik

1505928910006

8)

 

Babić Goran

književnik

1810944330025

9)

 

Babić Konstantin

kompozitor

1002927710168

10)

 

Babić Sava

književni prevodilac

2701934800090

11)

 

Bakočević Radmila

operska pevačica

0501933715409

12)

 

Banjai Janoš

književnik

2011939800033

13)

 

Banjac Mira

glumica

0411929715233

14)

 

Barić Milica

muzički umetnik - harfa

1004932715324

15)

 

Belogrlić Vera

reditelj

1104926715236

16)

 

Bem Bojan

likovni umetnik

2305936710177

17)

 

Bertolino Nikola

književni prevodilac

0308931710251

18)

 

Besarabić Milan

likovni umetnik

1604908714012

19)

 

Bešlić-Mesarović Ana

likovni umetnik

1603912715175

20)

 

Bjegojević Jovanka

balerina

2809931715071

21)

 

Blam Mihailo

džez muzičar

1512947710324

22)

 

Bogdanović Kosta

likovni umetnik

0306930710204

23)

 

Božović Petar

glumac

2205946710022

24)

 

Bojković Svetlana

glumica

1412947715062

25)

 

Bokšan-Omčikus Kosara

likovni umetnik

0101925719006

26)

 

Bratić Radoslav

književnik

2407947710044

27)

 

Bulovan Mirko

dirigent

0807939850024

28)

 

Vauda Zlatan

kompozitor

1401923710475

29)

 

Velisavljević Vlastimir

glumac

2807926710069

30)

 

Veličković Vladimir

likovni umetnik

1108935710471

31)

 

Veselinović Branka

glumica

1609918715035

32)

 

Viček Karolj

filmski reditelj

2808941800046

33)

 

Vojinović Jelica

glumica

2305935777049

34)

 

Vojnović Olga

glumica

0203947805116

35)

 

Vukićević Sonja

balerina

1206951715388

36)

 

Vukmirović Mirjana

prevodilac i pesnik

1401936715182

37)

 

Vulanović Ratko

vajar

1605941710096

38)

 

Vučinić-Turinski Venija

likovni umetnik

1104934715067

39)

 

Vučić Radomir

baletski igrač

3105948714008

40)

 

Vučićević Branko

filmski umetnik

0707934710319

41)

 

Gavrik Vlastimir

filmski i TV scenograf

1301928710177

42)

 

Gardinovački Stevan

pozorišni glumac

2011936800016

43)

 

Gilić Vlatko

reditelj

0101935710554

44)

 

Glišić Milija

vajar

0105932710370

45)

 

Gojković Predrag Cune

vokalni solista

0611932710004

46)

 

Damjanović Radomir Damjan

akademski slikar

1012935714038

47)

 

Danojlić Milovan

književnik

0307937710109

48)

 

Danon Oskar

kompozitor

0702913710007

49)

 

Dedić Miroslav Minja

reditelj

1411921710120

50)

 

Denković Ljubomir

vajar

1504936800302

51)

 

Despotović Veljko

scenografija

0110931710281

52)

 

Dravić Milena

glumica

0510940715200

53)

 

Dragović Biljana

kostimograf, dizajn

1404940715609

54)

 

Dragović Ljiljana

kostimograf

1911933715058

55)

 

Drašković Bora

reditelj

2905935710529

56)

 

Đak Živko

likovni umetnik

1401942710079

57)

 

Đidić Ljubiša

književnik

0905937781019

58)

 

Đorđević Višnja

balerina

0210938715127

59)

 

Đorđević Mladomir Puriša

filmski umetnik

0605924710151

60)

 

Đurković Dimitrije

reditelj

1209925710415

61)

 

Erić Dobrica

književnik

2208936710333

62)

 

Eterović Ivo

umetnička fotografija

0107935710277

63)

 

Živković Miodrag

vajar

0102928710081

64)

 

Živojinović Velimir

glumac

0503925710182

65)

 

Živojnović Živojin

književni prevodilac

0503925710182

66)

 

Životić Velimir

prvak drame

0509924800011

67)

 

Zajcev Milica

balerina

2704934715351

68)

 

Ivanović Petar

dirigent

1501940710289

69)

 

Ivanjicki Olja

likovni umetnik

1005931715319

70)

 

Ignjatović Srboljub

književnik

1104946710338

71)

 

Iljovski Bora

likovni umetnik

1707942710305

72)

 

Jagušt Mladen

dirigent

1012924710081

73)

 

Jakšić Milorad Fanđo

filmski umetnik

0509936710522

74)

 

Janićijević Dušan

glumac

2704932710220

75)

 

Janićijević Jovan

književni prevodilac

2110934715257

76)

 

Janketić Mihajlo

glumac

2405938710020

77)

 

Janković Ljubodrag Jale

likovni umetnik

0903932710188

78)

 

Janković Miroslava Mima

glumac lutkar

1901940735026

79)

 

Janoski Miodrag

dirigent

1108936710114

80)

 

Jančić-Frol Olga

likovni umetnik

0102929715168

81)

 

Jatić Stanislava Stana

kostimograf

1009919805022

82)

 

Jevrić Olga

likovni umetnik

2909922715225

83)

 

Jevtić Ivan, akademik

kompozitor

2904947710242

84)

 

Jelisić Đorđe

glumac

0611925710074

85)

 

Jovanović Arsenije

reditelj

3009932710194

86)

 

Jovanović Božana

kostimograf

2306932715235

87)

 

Jovanović Dušan Duka

glumac

2410932781019

88)

 

Jovanović Ksenija

glumica

0606928715340

89)

 

Jovičić Jovan

muzički umetnik - gitara

0507926710122

90)

 

Joksimović Aleksandar

likovni umetnik - modni dizajn

2906933710099

91)

 

Kalef-Simonović Breda

operska pevačica

0712930715085

92)

 

Kambasković Rastislav

kompozitor

2006939710472

93)

 

Kapor Momčilo

književnik

0804937710099

94)

 

Karanović Boško

likovni umetnik

0501924710003

95)

 

Knežević Nada

vokalni solista

1003940715531

96)

 

Kovač-Vitkai Veronika

prvak opere

2311932805033

97)

 

Kolundžija Dragan

književnik

1104938714022

98)

 

Komad Vladimir

vajar

0803938710401

99)

 

Konstantinović Radivoje

književni prevodilac

2802934710025

100)

 

Konstantinović Radomir

književnik

2703928710112

101)

 

Kostić Vera

balerina

1407925715456

102)

 

Kostić Veselin

književni prevodilac

1904931710125

103)

 

Kostić Vojislav Voki

filmski umetnik

2109931710493

104)

 

Kostrešević Olga

književni prevodilac

0406937715028

105)

 

Koš Erih

književnik

1504913710225

106)

 

Kragulj Radovan

likovni umetnik

1009934710844

107)

 

Kralj Petar

glumac

0404941710364

108)

 

Krković Momčilo

vajar

1203929710187

109)

 

Krnetić Zvonimir

operski pevač

0611930710066

110)

 

Krnjević Vuk

književnik

0605935710013

111)

 

Kršić Bogdan

grafičar umetnik

2405932710142

112)

 

Kuculović Vojislav

operski pevač

2910932800016

113)

 

Lalić Miroslava

književni prevodilac

1803925719047

114)

 

Lalicki Vladislav

scenograf, kostimograf

0106935710483

115)

 

Lalović Petar

filmski umetnik, reditelj

0807932710022

116)

 

Lapatanov Sonja

balerina

1609948715072

117)

 

Latinović Petar

reditelj, direktor fotografije

2806939800036

118)

 

Lašić Vladislav

filmski umetnik

2802939710104

119)

 

Leskovac Mileta

scenograf

2108924800014

120)

 

Lovrić Mirko

likovni umetnik - fotograf

2605935710290

121)

 

Logunov Vladimir

baletski igrač

2807942710001

122)

 

Lubarda Dragomir Dragan

likovni umetnik

0704933710251

123)

 

Lukateli Ivanka

balerina

2511948715386

124)

 

Luković Aleksandar

likovni umetnik

0908924710189

125)

 

Majdak Nikola

filmski umetnik

3011927710075

126)

 

Makavejev Dušan

filmski umetnik

1310932710016

127)

 

Maksimović Rajko

kompozitor

2707935710182

128)

 

Maljoković Jovan

džez muzičar

2701943770013

129)

 

Manojlović Milica

dirigent

0901933715105

130)

 

Marenić Vladimir

scenograf i slikar

3108921710034

131)

 

Marjanović Đorđe

vokalni solista

3010931710202

132)

 

Marjaš-Brzić Eržebet

balerina

2512941805033

133)

 

Markov Mladen

književnik

0909934710310

134)

 

Marković Milivoje

muzički umetnik

2003939710031

135)

 

Marković Olivera

glumica

0305925715005

136)

 

Marković Radomir

glumac

1410921710116

137)

 

Matić-Marović Darinka

dirigent

0602937715420

138)

 

Mijač Dejan

režiser

1705934710271

139)

 

Mijović Tomislav

književnik

1809932750020

140)

 

Miladinović Dušan

dirigent

2002924710195

141)

 

Miladinović Milica

operska pevačica

2102924715035

142)

 

Mileusnić Dragomir

akademski vajar

1406943710228

143)

 

Milošević Aleksandra Slađana

muzički umetnik

0310955715267

144)

 

Milošević Dana

prevodilac

1104924715166

145)

 

Milošević Olga

operski pevač

0304937715071

146)

 

Milunović Nikola Kolja

likovni umetnik

0410935710182

147)

 

Miljuš Branko

akademski slikar i grafičar

2203936710528

148)

 

Mirosavljević Borivoje

majstor fotografije

2507937800031

149)

 

Mitić Nikola

operski umetnik

2711938710210

150)

 

Mićić-Dimovska Milica

književnik

0304947805109

151)

 

Mihailović Dejan

dirigent

2311932710016

152)

 

Mihailović Dragoslav

književnik

2010930710205

153)

 

Mihailović Milorad Bata

likovni umetnik

0802923710328

154)

 

Mihić Gordan

filmski umetnik

1909938710254

155)

 

Nenadić Dobrilo

književnik

2310940792211

156)

 

Nenadić Milan

književnik

3009947710441

157)

 

Nešković Predrag

likovni umetnik

1309938710176

158)

 

Nikolić Danilo

književnik

0202926710305

159)

 

Nikolić M. Dobrilo

akademski grafičar - dizajner

2901938710222

160)

 

Nikolić Milica

književni prevodilac

1207925715104

161)

 

Novaković Lola

vokalni solista

2504935715046

162)

 

Nogo Rajko Petrov

književnik

1305945172192

163)

 

Olujić Grozdana

književnik

3008934715391

164)

 

Omčikus Petar

likovni umetnik

0610926710039

165)

 

Ostojić Mira

filmski kostimograf

0302934715051

166)

 

Otašević Dušan

likovni umetnik

2512940710047

167)

 

Oto Jovan Logo

vajar

1508931710645

168)

 

Pavić Milorad

književnik

1510929710004

169)

 

Pavićević Ljubomir Fis

dizajner

2401927710341

170)

 

Pavlović Aleksandar

muzički umetnik, dirigent

2410929710127

171)

 

Pavlović Ivanka

književni prevodilac

2005925715165

172)

 

Pajić Petar

književnik

0610935710548

173)

 

Pantelić Vasilije

glumac

0404922710035

174)

 

Papharhaji Đura

književnik

1211936800070

175)

 

Pervić Muharem

književnik

1104934710065

176)

 

Peternek Tomislav

likovni umetnik fotografije

2205933710287

177)

 

Petrić-Fehmiu Branka

glumica

1704937715251

178)

 

Petrović Žarko

kompozitor

0411932710145

179)

 

Petrović Milutin

pesnik

0105941710367

180)

 

Pec-Galer Marika

operski pevač

2606932715360

181)

 

Pilipenko Lidija

balerina

0802938715180

182)

 

Popov Radivoj Raša

književnik

2606933710036

183)

 

Popović Borislav

operski reditelj

1001931710303

184)

 

Popović Ljuba

slikar

1410934710786

185)

 

Preger Andrej

pijanista

2003912710072

186)

 

Prelević Branislav

književni prevodilac

0701941710008

187)

 

Protić B. Miodrag

likovni umetnik

1805922714055

188)

 

Puslojić Adam

književnik

1103943710187

189)

 

Kljajić-Radaković Milica

prvakinja drame

2206928805039

190)

 

Radivojević Miloš

filmski umetnik

0311939710022

191)

 

Radić Dušan

kompozitor

1004929710397

192)

 

Radovanović Vladan

kompozitor

0409932714049

193)

 

Radovanović Drinka

vajar

2211941715263

194)

 

Radovanović Miodrag

glumac

2008929710078

195)

 

Radović Borislav

pesnik

1003935710092

196)

 

Rakitić Slobodan

pesnik, esejista

3009940710144

197)

 

Rešin Tucić Vujica

književnik, multimed. umetnik

1707941800106

198)

 

Ršumović Ljubivoje

književnik

0307939710068

199)

 

Sablić Jelisaveta Seka

glumica

1306942719030

200)

 

Savić Dragiša

dirigent

2611929710128

201)

 

Savićević Miroslav

književnik

1904934710150

202)

 

Samardžić Ljubiša

glumac

1911936710383

203)

 

Saramandić Živan

operski pevač

0204939710234

204)

 

Sarić Petar

književnik

1810936910039

205)

 

Sibinović Miodrag

književni prevodilac

0609937710172

206)

 

Simić Vojislav

kompozitor i dirigent

1803924710003

207)

 

Simić Dušan

baletski igrač

2701951710461

208)

 

Simić Nikola

glumac

1805934710209

209)

 

Simjanović Zoran

filmski umetnik

1105946710253

210)

 

Sifnios Dušanka

balerina

1510933715479

211)

 

Skerl Zvonimir

kompozitor

2105934710138

212)

 

Slijepčević-Štrbac Anđelka

kostimograf

2111931715600

213)

 

Smiljanić Radmila

operska pevačica

2507940715169

214)

 

Sokić Ljubica Cuca

likovni umetnik

0912914715015

215)

 

Sokić Ružica

glumica

1412934715330

216)

 

Srbinović Mladen

likovni umetnik

2911925710067

217)

 

Stajević Branislav

vajar

1104936710224

218)

 

Stamenković Vladimir

dramaturg

2612928710087

219)

 

Stamenković Miomir Miki

reditelj

3110928710042

220)

 

Stanojev Milan

likovna umetnost

1201938800048

221)

 

Stanojević-Bajford Mila

dramaturg

2109943715008

222)

 

Stevanović Milica

likovni umetnik

2201933715119

223)

 

Stevanović Todor

likovni umetnik

0903937710240

224)

 

Stefanović Milenko

muzički umetnik - klarinet

1902930710048

225)

 

Stojanović Jugana

književni prevodilac

2411921715258

226)

 

Stojanović Milka

operska pevačica

1301937715106

227)

 

Stojiljković Vlastimir Đuza

glumac

3006929710001

228)

 

Stošić Staniša

vokalni solista

2607945710208

229)

 

Stupica Mira

glumica

1708923715114

230)

 

Subotin Lidija

književni prevodilac

2001930715364

231)

 

Tasić David Daf

glumac

0212940810024

232)

 

Tasovac Predrag

glumac

2707922710353

233)

 

Todorović Borivoje

glumac

0511929710155

234)

 

Todorović Miroljub

književnik

0503940710105

235)

 

Todosijević Dragoljub Raša

likovni umetnik

0209945714006

236)

 

Trbojević Dušan

pijanista

1306925710054

237)

 

Ćirilov Jovan

dramaturg

3008931710062

238)

 

Ubavkić Ljubomir Pendula

glumac

1301931720027

239)

 

Uzunović Tanasije

glumac

2509942710094

240)

 

Ulmanski Renata

glumica

2911929715438

241)

 

Feješ Đerđo

dramski umetnik

3003927800055

242)

 

David Filip

književnik

0407940710041

243)

 

Štefan Florika

književnik

0308930805054

244)

 

Hadžić Ibrahim

pesnik

0509944714006

245)

 

Hristić Zoran

kompozitor

3007938710053

246)

 

Husarik Jan

naivni slikar

2705942860022

247)

 

Cvejić Biserka

operska pevačica - mecosopran

0412923710058

248)

 

Cvetković Petar

pesnik

1311939710131

249)

 

Crepajac Ljiljana

književni prevodilac

1409931715266

250)

 

Crnobori Marija

glumica

0110918715088

251)

 

Čolanović Vojislav

književnik

1509922710043

252)

 

Čolović Ivan

esejista i prevodilac

2403938710001

253)

 

Džmerković Božidar

likovni umetnik

0511930710223

254)

 

Škanata Krsto

filmski umetnik

1201924710178

255)

 

Šokica Dobrila

prvakinja drame

2409934805049

256)

 

Šotra Zdravko

reditelj

1302933714063

257)

 

Šouc Mirko

kompozitor, pijanista

2906933710064

258)

 

Šćepanović Branimir

književnik

1904937714068

2. Priznanje se dodeljuje i isplaćuje umetniku, odnosno stručnjaku u kulturi u vidu doživotnog mesečnog novčanog primanja, u neto iznosu od 45.000 dinara, počev od meseca u kojem je doneto ovo rešenje.

3. Posebno priznanje isplaćuje se preko ministarstva nadležnog za finansije.

4. Sredstva su obezbeđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu.

5. Ovo rešenje objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".