PRAVILNIK

O UNIFORMI, OZNAKAMA, NAORUŽANJU, SPECIJALNIM VOZILIMA I DRUGOJ OPREMI U SLUŽBI ZA OBEZBEĐENJE U UPRAVI ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

("Sl. glasnik RS", br. 29/2016, 74/2016, 3/2017 i 89/2017)

 

I UVODNE ODREDBE

Predmet pravilnika

Član 1

Ovim pravilnikom uređuju se vrste uniformi pripadnika Službe za obezbeđenje (u daljem tekstu: pripadnici Službe) i njeni sastavni delovi; izgled, boje i rokovi zamene uniforme; zaduženje, razduženje, zamena, evidencije i računanje rokova trajanja uniforme; vreme i način nošenja uniforme; oznake pripadnosti i zvanja u Službi; vrste naoružanja, opreme i planiranje; zaduženje odnosno razduženje naoružanjem i opremom; nošenje i rukovanje oružjem; čuvanje naoružanja i opreme; evidencije naoružanja i opreme, kao i druge obaveze i odgovornosti pripadnika Službe.

Značenje određenih pojmova u smislu ovog pravilnika

Član 2

U smislu ovog pravilnika, navedeni pojmovi imaju sledeće značenje:

Uniforma i oznake zvanja su službena obeležja pripadnika Službe i nose se prilikom obavljanja poslova i zadataka određenih Zakonom o izvršenju krivičnih sankcija (u daljem tekstu: zakon).

Naoružanjem u smislu ovog pravilnika smatra se osnovno i posebno naoružanje sa pripadajućom municijom.

Opremom u smislu ovog pravilnika smatra se osnovna i posebna oprema koju koriste pripadnici Službe radi obavljanja službenih zadataka propisanih zakonom.

Instalirana oprema u smislu ovog pravilnika je oprema koja je instalirana u zavodu, a koristi se za održavanje reda i discipline u cilju očuvanja bezbednosti.

Specijalna motorna vozila u smislu ovog pravilnika su motorna vozila za prevoz lica lišenih slobode, koja su opremljena uređajima za davanje posebnih zvučnih i svetlosnih signala, propisanom ventilacijom, osvetljenjem i instaliranom opremom (video nadzor).

II UNIFORMA I OZNAKE

1. Vrste uniformi i njihovi sastavni delovi

Uniforma

Član 3

Uniforma je jednoobrazna i čini sastavni deo opreme pripadnika Službe.

Prilikom proslava državnih praznika, obeležavanja datuma i događaja značajnih za Upravu, u drugim svečanim i prigodnim prilikama od posebnog značaja i radnim posetama, svečanu uniformu može nositi direktor Uprave i drugi zaposleni na rukovodećim mestima u Upravi i zavodima za izvršenje krivičnih sankcija (u daljem tekstu: zavod); upravnici i zamenici upravnika zavoda, a po odluci direktora.

Pored svečane uniforme, lica iz stava 2. ovog člana, u drugim situacijama mogu nositi i radnu uniformu, a po odluci direktora.

Uniforma, u smislu ovog pravilnika, sastavljena je od propisanih delova.

Uniforma i oznake zvanja su službena obeležja pripadnika Službe i nose se prilikom obavljanja poslova i zadataka određenih zakonom.

Član 4

Uniforma se koristi kao radna, interventna i svečana uniforma.

Radna uniforma se koristi prilikom obavljanja svakodnevnih poslova i zadataka.

Interventnu uniformu koriste pripadnici Službe raspoređeni u grupe za intervencije, dok traje intervencija i u vreme obuke interventne grupe.

Svečanu uniformu pripadnici Službe koriste prilikom značajnih datuma za Upravu ili zavod, povodom svečanosti promovisanja pripadnika Službe u zvanja, odlaska u penziju ili sahrane pripadnika Službe, povodom drugih svečanosti, za vreme državnih praznika, kao i u drugim prilikama od posebnog značaja, po odluci direktora Uprave.

Uniforma iz stava 1. ovog člana svojim delovima i sastavom materijala prilagođena je letnjem i zimskom periodu.

U slučajevima propisanim ovim pravilnikom, pripadnik Službe nosi i dopunske delove uniforme.

Delovi uniforme prema nameni

Član 5

Radnu uniformu pripadnika i pripadnica Službe u zimskom periodu čine: kačket, košulja dugih rukava, pantalone, džemper, šal, podkapa, čarape, rukavice, poluduboke cipele, opasač i kaiš za pantalone, jakna sa skidajućim uloškom i mantil za kišu.

Radnu uniformu pripadnika i pripadnica Službe u letnjem periodu čine: kačket, košulja kratkih rukava, majica kratkih rukava, majica kratkih rukava sa kragnom, pantalone, čarape, plitke cipele, poluduboke cipele, opasač i kaiš za pantalone i jakna sa skidajućim uloškom.

Interventnu uniformu pripadnika i pripadnica Službe sačinjava: kačket, kombinezon (zimsko-letnja varijanta), majica kratkih rukava, majica dugih rukava, čarape, poluduboke cipele i opasač.

Svečanu uniformu pripadnika Službe čine: šapka, košulja, bluza, pantalone, kravata i rukavice, čarape, plitke cipele i mantil sa uloškom,

Svečanu uniformu pripadnica Službe čine: šešir, košulja, bluza, suknja, mašna i rukavice, unihop čarape, plitke cipele i mantil sa uloškom.

2. Izgled, boje i rokovi zamene uniforme

Radna uniforma pripadnika Službe za zimski period

Član 6

Radna uniforma pripadnika Službe za zimski period sastoji se od sledećih delova:

1) kačketa koji je klasičnog kroja. Rok trajanja kačketa je 24 meseca;

2) košulje dugih rukava, klasičnog kroja, od prikladnog materijala sa košuljarskom kragnom. Na košulji se nalaze epolete na koje se stavljaju oznake zvanja, kao i ojačani otvori za značku sa identifikacionim brojem, na levoj strani grudi. Rok trajanja košulje je 12 meseci;

3) pantalona koje su izrađene od prikladnog materijala, klasičnog kroja sa po jednom faltom s leve i desne strane u struku i kosim džepovima na prednjoj strani. Na zadnjoj strani pantalona, sa desne strane, nalazi se jedan paspul džep sa patnom koja se zakopčava sa unutrašnje strane. Rok trajanja pantalona je 24 meseca;

4) džempera koji je klasičnog kroja od prikladnog materijala, širine i dužine, sa "ve" izrezom i ojačanjima na rukavima i ramenima. Na džemperu se nalaze epolete na koje se stavljaju oznake zvanja, kao i ojačani otvori za značku sa identifikacionim brojem, na levoj strani grudi. Rok trajanja džempera je 24 meseca;

5) šala koji je klasičnog kroja i od prikladnog materijala. Rok trajanja šala je 24 meseca;

6) podkape koja je klasičnog kroja od prikladnog materijala, koja se koristi u zimskom periodu. Rok trajanja podkape je 24 meseca;

7) čarapa koje su klasične, dopiru do kolena, od prikladnog materijala. Rok trajanja čarapa je 12 meseci;

8) rukavica koje su klasičnog kroja, od prikladnog materijala. Rok trajanja rukavica je 60 meseci;

9) poludubokih cipela sa gornjištem od kože sa polusjajem, sa ojačanjima na peti i prstima i uloškom. Rok trajanja cipela je 24 meseca;

10) opasača koji je od kože, sa spojnicom za zakopčavanje, postavljenog tankom kožom, na kojem se nalaze kožna futrola za pištolj, lisice, sredstvo veze, rezervni okvir, baterijska lampa i hemijski sprej, kao i tri gajke iste boje i od istog materijala, koje služe za nošenje delova opreme. Rok trajanja opasača je 60 meseci;

11) kaiša za pantalone koji je od kože, sa klasičnim zakopčavanjem. Rok trajanja kaiša je 36 meseci;

12) jakne koja je sa skidajućim uloškom i izrađena je od prikladnog materijala. Dužina jakne je ispod struka, odnosno do gornjih delova džepova pantalona. Donji deo jakne, kao i donji deo rukava, izrađeni su od lajsne koja je od iste tkanine i iste boje kao jakna. Jakna je ravnog kroja i zakopčava se patent zatvaračem. Na prednjoj strani, u visini grudi, nalaze se patne. Ispod patni u bočnoj strani džepa nalazi se otvor za dodatne džepove. Patne se ne zakopčavaju. Na donjem delu jakne, sa leve i desne strane, u pravcu džepova pantalona nalaze se patent zatvarači, do visine struka. U bočnim šavovima jakne nalaze se paspuli ispod kojih su ušiveni zatvarači sa dva ključa, zbog lakšeg korišćenja opreme na opasaču. Na jakni se nalaze epolete na koje se stavljaju oznake zvanja, kao i ojačani otvori za značku sa identifikacionim brojem, na levoj strani grudi. Rok trajanja jakne sa skidajućim uloškom je 24 meseca;

13) mantila za kišu koji je klasičnog kroja, izrađen od vodoodbojnog prikladnog materijala. Zakopčavanje je jednoredno-skriveno. Mantil, na sredini zadnjeg donjeg dela, ima šlic preklop. U visini struka nalaze se otvori za ruke, zbog lakše manipulacije sa oružjem. Mantil dopire do polovine listova nogu. Epolete su jednim krajem ušivene za orukavlje, a drugim krajem su pričvršćene pored okovratnika dugmetom. Na epolete se stavljaju oznake zvanja. Rok trajanja mantila za kišu je 60 meseci.

Radna uniforma pripadnika Službe za letnji period

Član 7

Radna uniforma pripadnika Službe za letnji period sastoji se od sledećih delova:

1) kačketa klasičnog kroja. Rok trajanja kačketa je 24 meseca;

2) košulje kratkih rukava, od prikladnog materijala, klasičnog kroja, sa košuljarskom kragnom. Na košulji sa prednje strane, u visini grudi, nalaze se dva džepa sa faltom na sredini i patnom. Rukavi na košulji su sa manžetnama, dužine do početka nadlaktice. Košulja se zakopčava dugmadima. Na košulji se nalaze epolete na koje se stavljaju oznake zvanja, kao i ojačani otvori za značku sa identifikacionim brojem, na levoj strani grudi. Rok trajanja košulje kratkih rukava je 12 meseci;

3) majice kratkih rukava, klasičnog kroja, od prirodnog materijala. Rok trajanja majice je 12 meseci;

4) majice kratkih rukava sa kragnom, koja je izrađena od prirodnog materijala. Na levoj strani grudi našiva se oznaka službe, na desnoj strani je ušivena čičak traka za oznaku zvanja, a na levom rukavu našiven je naziv Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Rok trajanja majice je 12 meseci;

5) pantalona koje su klasičnog kroja, izrađene od prikladnog materijala, sa po jednom faltom, sa leve i desne strane u struku i sa kosim džepovima na prednjoj strani. Na zadnjoj strani pantalona, sa desne strane, nalazi se jedan paspul džep sa patnom koji se zakopčava sa unutrašnje strane. Rok trajanja pantalona je 24 meseca;

6) čarapa koje su klasične, dopiru do polovine lista, od prikladnog materijala. Rok trajanja čarapa je 12 meseci;

7) plitkih cipela koje su standardne, sa gornjištem od kože, sa polusjajem, ojačanjima na peti i prstima. Rok trajanja cipela je 24 meseca;

8) poludubokih cipela koje su sa gornjištem od kože sa polusjajem, sa ojačanjima na peti i prstima i uloškom. Rok trajanja cipela je 24 meseca;

9) opasača koji je od kože, sa spojnicom za zakopčavanje, postavljenog tankom kožom i na njemu se nalaze kožna futrola za pištolj, lisice, sredstvo veze, rezervni okvir, baterijska lampa i hemijski sprej, kao i tri gajke iste boje i od istog materijala, koje služe za nošenje delova opreme. Rok trajanja opasača je 60 meseci;

10) kaiša za pantalone koji je od kože sa klasičnim zakopčavanjem. Rok trajanja kaiša je 36 meseci;

11) jakne koja je sa skidajućim uloškom, izrađena od prikladnog materijala. Dužina jakne je ispod struka, odnosno do gornjih delova džepova pantalona. Donji deo jakne, kao i donji deo rukava, izrađeni su od lajsne koja je od iste tkanine i boje kao jakna. Jakna je ravnog kroja i zakopčava se patent zatvaračem. Na prednjoj strani, u visini grudi, nalaze se patne. Ispod patni u bočnoj strani džepa nalazi se otvor za dodatne džepove, patne se ne zakopčavaju. Na donjem delu jakne, sa leve i desne strane, u pravcu džepova pantalona nalaze se patent zatvarači, do visine struka. U bočnim šavovima jakne nalaze se paspuli ispod kojih su ušiveni zatvarači sa dva ključa, zbog lakšeg korišćenja opreme na opasaču. Na jakni se nalaze epolete na koje se stavljaju oznake zvanja, kao i ojačani otvori za značku sa identifikacionim brojem, na levoj strani grudi. Rok trajanja jakne je 24 meseca.

Radna uniforma pripadnica Službe za zimski period

Član 8

Radna uniforma pripadnica Službe za zimski period sastoji se od sledećih delova:

1) kačketa koji je klasičnog kroja. Rok trajanja kačketa je 24 meseca;

2) košulje dugih rukava, strukirane, od prikladnog materijala sa košuljarskom kragnom. Na košulji se nalaze epolete na koje se stavljaju oznake zvanja, kao i ojačani otvori za značku sa identifikacionim brojem, na levoj strani grudi. Rok trajanja košulje je 12 meseci;

3) pantalona koje su klasičnog kroja od prikladnog materijala. Na bokovima, sa jedne i druge strane, prošiven je lastiš. Na zadnjoj desnoj strani formiran je džep. Rok trajanja pantalona je 24 meseca;

4) džempera koji je klasičnog kroja od prikladnog materijala, širine i dužine, sa "ve" izrezom i ojačanjima na rukavima i ramenima. Na džemperu se nalaze epolete na koje se stavljaju oznake zvanja, kao i ojačani otvori za značku sa identifikacionim brojem, na levoj strani grudi. Rok trajanja džempera je 24 meseca;

5) šala koji je klasičnog kroja i od prikladnog materijala. Rok trajanja šala je 24 meseca;

6) podkape koja je klasičnog kroja od prikladnog materijala, koja se koristi u zimskom periodu. Rok trajanja podkape je 24 meseca;

7) čarapa koje su klasične, dopiru do kolena, od prikladnog materijala. Rok trajanja čarapa je 12 meseci;

8) rukavica koje su klasičnog kroja, od prikladnog materijala. Rok trajanja rukavica je 60 meseci;

9) poludubokih cipela sa gornjištem od kože sa polusjajem, sa ojačanjima na peti i prstima i uloškom. Rok trajanja cipela je 24 meseca;

10) opasača koji je od kože, sa spojnicom za zakopčavanje, i postavljenog tankom kožom, i na njemu se nalaze kožna futrola za pištolj, lisice, sredstvo veze, rezervni okvir, baterijska lampa i hemijski sprej, kao i tri gajke iste boje i od istog materijala, koje služe za nošenje delova opreme. Rok trajanja opasača je 60 meseci;

11) kaiša za pantalone koji je od kože, sa klasičnim zakopčavanjem. Rok trajanja kaiša je 36 meseci;

12) jakne sa skidajućim uloškom koja je od prikladnog materijala. Dužina jakne je ispod struka, odnosno do gornjih delova džepova pantalona. Donji deo jakne, kao i donji deo rukava, izrađeni su od lajsne koja je od iste tkanine i boje kao jakna. Jakna je ravnog kroja i zakopčava se patent zatvaračem. Na prednjoj strani, u visini grudi, nalaze se patne. Ispod patni u bočnoj strani džepa nalazi se otvor za dodatne džepove, a patne se ne zakopčavaju. Na donjem delu jakne, sa leve i desne strane, u pravcu džepova pantalona nalaze se patent zatvarači, do visine struka. U bočnim šavovima jakne nalaze se paspuli ispod kojih su ušiveni zatvarači sa dva ključa, zbog lakšeg korišćenja opreme na opasaču. Na jakni se nalaze epolete na koje se stavljaju oznake zvanja, kao i ojačani otvori za značku sa identifikacionim brojem, na levoj strani grudi. Rok trajanja jakne je 24 meseca;

13) mantila za kišu koji je klasičnog kroja, izrađen od vodoodbojnog prikladnog materijala. Zakopčavanje je jednoredno-skriveno. Mantil, na sredini zadnjeg donjeg dela, ima šlic preklop. U visini struka nalaze se otvori za ruke, zbog lakše manipulacije sa oružjem. Mantil dopire do polovine listova nogu. Epolete su jednim krajem ušivene za orukavlje, a drugim krajem su pričvršćene pored okovratnika dugmetom. Na epolete se stavljaju oznake zvanja. Rok trajanja mantila je 60 meseci.

Radna uniforma pripadnica Službe za letnji period

Član 9

Radna uniforma pripadnica službe za letnji period sastoji se od sledećih delova:

1) kačketa koji je klasičnog kroja. Rok trajanja kačketa je 24 meseca;

2) košulje kratkih rukava, koja je od prikladnog materijala, strukirana, sa košuljarskom kragnom. Na košulji sa prednje strane, u visini grudi, nalaze se dva džepa sa faltom na sredini i patnom. Rukavi na košulji su sa manžetnama, dužine do početka nadlaktice. Košulja se zakopčava dugmadima. Na košulji se nalaze epolete, na koje se stavljaju oznake zvanja, kao i ojačani otvori za značku sa identifikacionim brojem, na levoj strani grudi. Rok trajanja košulje je 12 meseci;

3) majice kratkih rukava, klasičnog kroja od prirodnog materijala. Rok trajanja majice je 12 meseci;

4) majice kratkih rukava sa kragnom, od prirodnog materijala. Na levoj strani grudi našiva se oznaka službe, na desnoj strani ušivena je čičak traka za oznaku zvanja, a na levom rukavu našiven je naziv Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Rok trajanja majice je 12 meseci;

5) pantalona koje su klasičnog kroja, od prikladnog materijala. Na bokovima, sa jedne i druge strane, prošiven je lastiš. Na zadnjoj desnoj strani formiran je džep. Rok trajanja pantalona je 24 meseca;

6) čarapa koje su klasične, dopiru do polovine lista, od prikladnog materijala. Rok trajanja čarapa je 12 meseci;

7) plitkih cipela koje su standardne, sa gornjištem od kože, sa polusjajem, ojačanjima na peti i prstima i uloškom. Rok trajanja cipela je 24 meseca;

8) poludubokih cipela koje su sa gornjištem, od kože sa polusjajem, sa ojačanjima na peti i prstima i uloškom. Rok trajanja cipela je 24 meseca;

9) opasača koji je od kože, sa spojnicom za zakopčavanje, postavljenog tankom kožom, a na njemu se nalaze kožna futrola za pištolj, lisice, sredstvo veze, rezervni okvir, baterijska lampa i hemijski sprej, kao i tri gajke iste boje i od istog materijala, koje služe za nošenje delova opreme. Rok trajanja opasača je 60 meseci;

10) kaiša za pantalone koji je od kože, sa klasičnim zakopčavanjem. Rok trajanja kaiša je 36 meseci;

11) jakne sa skidajućim uloškom koja je izrađena od prikladnog materijala. Dužina jakne je ispod struka, odnosno do gornjih delova džepova pantalona. Donji deo jakne, kao i donji deo rukava, izrađeni su od lajsne koja je od iste tkanine i iste boje kao jakna. Jakna je ravnog kroja i zakopčava se patent zatvaračem. Na prednjoj strani, u visini grudi, nalaze se patne. Ispod patni u bočnoj strani džepa nalazi se otvor za dodatne džepove, a patne se ne zakopčavaju. Na donjem delu jakne, sa leve i desne strane, u pravcu džepova pantalona nalaze se patent zatvarači, do visine struka. U bočnim šavovima jakne nalaze se paspuli ispod kojih su ušiveni zatvarači sa dva ključa, zbog lakšeg korišćenja opreme na opasaču. Na jakni se nalaze epolete na koje se stavljaju oznake zvanja, kao i ojačani otvori za značku sa identifikacionim brojem, na levoj strani grudi. Rok trajanja jakne je 24 meseca.

Interventna uniforma pripadnika Službe

Član 10

Interventna uniforma pripadnika i pripadnica Službe se sastoji od sledećih delova:

1) kačketa koji je klasičnog kroja. Rok trajanja kačketa je 24 meseca;

2) kombinezona koji je (zimsko-letnja varijanta) klasičnog kroja. Rok trajanja kombinezona je 24 meseca;

3) majice kratkih rukava, klasičnog kroja, izrađene od prirodnog materijala. Rok trajanja majice kratkih rukava je 12 meseci;

4) majice dugih rukava, klasičnog kroja, izrađena od prirodnog materijala. Rok trajanja majice dugih rukava je 12 meseci;

4a) čarapa koje su klasične, dopiru do polovine lista, od prikladnog materijala. Rok trajanja čarapa je 12 meseci;

5) poludubokih cipela koje su sa gornjištem od kože sa polusjajem, sa ojačanjima na peti i prstima, i uloškom. Rok trajanja cipela je 24 meseca;

6) opasača koji je od kože, sa spojnicom za zakopčavanje, postavljenog tankom kožom, a na njemu se nalaze kožna futrola za pištolj, lisice, sredstvo veze, rezervni okvir, baterijska lampa i hemijski sprej, kao i tri gajke iste boje i od istog materijala, koje služe za nošenje delova opreme. Rok trajanja opasača je 60 meseci.

Svečana uniforma pripadnika Službe

Član 11

Svečana uniforma pripadnika Službe sastoji se iz sledećih delova:

1) šapke za pripadnike Službe koja je klasičnog kroja. Rok trajanja je 24 meseca;

2) košulje koja je bele boje, klasičnog kroja, prikladnog materijala. Rok trajanja je 24 meseca;

3) bluze koja je izrađena od prikladnog materijala, ima revere i strukirana je. Rukav je dugačak i zakopčavanje je jednoredno sa četiri dugmeta. Sa leve i desne strane bluze, u visini grudi, našiveni su džepovi sa faltom po sredini i imaju patne. Na donjem delu bluze, nalazi se po jedan džep sa patnom koji se zakopčava dugmadima. Bluza ima epolete. Epolete su jednim krajem ušivene za orukavlje, a drugim krajem se zakopčavaju pored okovratnika dugmadima. Na epolete se stavljaju oznake zvanja u Službi. Iznad gornjeg levog džepa nalaze se ojačani otvori za značku sa identifikacionim brojem. Bluza ima šlic preklop na sredini leđnog dela. Sa unutrašnje leve strane, u visini grudi, nalazi se paspul džep. Rok trajanja je 24 meseca;

4) pantalona koje su klasičnog kroja, izrađene su od istog materijala kao i bluza. Nogavice sa strane imaju ušiven egalizir svetloplave boje. Rok trajanja je 24 meseca;

5) kravate koja je klasična, čvor ušiven, ima gumicu i regulator podešen za zakopčavanje. Rok trajanja kravate je 24 meseca;

6) rukavica koje su klasičnog kroja, od prikladnog materijala. Rok trajanja rukavica je 60 meseci;

7) čarapa koje su klasične, dopiru do kolena, od prikladnog materijala. Rok trajanja čarapa je 12 meseci;

8) plitkih cipela koje su elegantnog kroja, sa gornjištem od kože sa sjajem i uloškom. Rok trajanja cipela je 24 meseca;

9) mantila sa uloškom koji je klasičnog kroja, uložak je podešen za skidanje, a pojas je urađen od istog materijala kao i mantil. Zakopčavanje je dvoredno sa tri reda dugmadi. Reveri na mantilu su srazmerni u odnosu na veličinu mantila. Mantil, na sredini zadnjeg donjeg dela, ima šlic preklop. Ispod struka na kukovima, sa obe strane, nalaze se džep lajsne. Mantil se opasuje kaišem sa šnalom. Mantil dopire do polovine listova nogu. Epolete su jednim krajem ušivene za orukavlje, a drugim krajem su pričvršćene pored okovratnika, dugmetom. Na epolete se stavljaju oznake zvanja. Rok trajanja je 24 meseca.

Svečana uniforma pripadnica Službe

Član 12

Svečana uniforma pripadnica Službe sastoji se iz sledećih delova:

1) šešira pripadnica službe koji je klasičnog kroja. Rok trajanja je 24 meseca;

2) košulje koja je bele boje, strukirana, od prikladnog materijala. Rok trajanja je 24 meseca;

3) bluze koja je izrađena od prikladnog materijala, ima revere i strukirana je. Rukav je dugačak i zakopčavanje je jednoredno sa četiri dugmeta. Sa leve i desne strane bluze, u visini grudi našiveni su džepovi sa faltom po sredini i imaju patne. Na donjem delu bluze, nalazi se po jedan džep sa patnom koji se zakopčava dugmadima. Bluza ima epolete. Epolete su jednim krajem ušivene za orukavlje, a drugim krajem se zakopčavaju pored okovratnika dugmadima. Na epolete se stavljaju oznake zvanja u Službi. Iznad gornjeg levog džepa nalaze se ojačani otvori za značku sa identifikacionim brojem. Bluza ima dva šlic preklopa na leđnom delu. Sa unutrašnje leve strane, u visini grudi, nalazi se paspul džep. Rok trajanja je 24 meseca;

4) suknje koja je klasičnog kroja, u visini kolena, rađene od istog materijala kao i bluza. Rok trajanja je 24 meseca;

5) mašne koja je klasična, čvor ušiven, ima gumicu i regulator podešen za zakopčavanje. Rok trajanja je 24 meseca;

6) rukavica koje su od prikladnog materijala, klasičnog kroja. Rok trajanja rukavica je 60 meseci;

7) unihop čarapa koje su za jednokratnu upotrebu, u boji kože;

8) plitkih cipela koje su elegantnog kroja, sa gornjištem od kože sa sjajem i uloškom. Rok trajanja cipela je 24 meseca;

9) mantila sa uloškom koji je klasičnog kroja, koji ima uložak podešen za skidanje i pojas urađen od istog materijala kao i mantil. Zakopčavanje je dvoredno sa tri reda dugmadi. Reveri na mantilu su srazmerni u odnosu na veličinu mantila. Mantil, na sredini zadnjeg donjeg dela, ima šlic preklop. Ispod struka na kukovima, sa obe strane, nalaze se džep lajsne. Mantil se opasuje kaišem sa šnalom. Mantil dopire do polovine listova nogu. Epolete su jednim krajem ušivene za orukavlje, a drugim krajem su pričvršćene pored okovratnika, dugmetom. Na epolete se stavljaju oznake zvanja. Rok trajanja je 24 meseca.

Dopunski delovi uniforme

Član 13

Dopunske delove uniforme pripadnika Službe čini sportska oprema.

Sportsku opremu čine: patike, sportske bele čarape, trenerka, majica, šorts i kimono.

Dopunski delovi uniforme dodeljuju se pripadnicima Službe, prilikom obavljanja praktične obuke iz specijalnog fizičkog obrazovanja i borilačkih veština.

Dopunski delovi uniforme daju se na lično zaduženje i koriste se samo dok pripadnik Službe obavlja radne zadatke i aktivnosti praktične obuke iz specijalnog fizičkog obrazovanja.

Član 14

Šapka, šešir i kačket (u daljem tekstu: kapa), jakna sa skidajućim uloškom, mantil za kišu, pantalone, kombinezon, mantil, bluza, suknja, majica kratki rukav, džemper, podkapa, šal, majica dugih rukava, majica sa kragnom, čarape, mašna i kravata su tamno plave boje.

Košulje radne uniforme su svetlo plave boje, a košulja i rukavice svečane uniforme su bele boje.

Dugmad je iste boje kao i delovi uniforme na kojoj se nalaze.

Delovi uniforme koji se izrađuju od kože crne su boje.

Direktor Uprave imenuje stručno-tehničku komisiju koja odabira materijale i sirovinski sastav za izradu uniforme, usklađuje detalje i prati izradu uniforme.

Uniforma za pripadnike Službe šije se po meri prema domaćim standardima.

3. Zaduženje, razduženje, zamena, evidencije i računanje rokova trajanja uniforme

Zaduženje uniforme

Član 15

Pripadnik Službe, po prijemu u radni odnos, zadužuje radnu uniformu, a svečanu uniformu posle položenog stručnog ispita za zvanje u Službi i raspoređivanja na radno mesto.

Interventnom uniformom zadužuju se pripadnici Službe koji su raspoređeni u grupu za intervencije.

Pripadnici Službe zadužuju se uniformom prema propisanim delovima, količini i rokovima odgovarajuće vrste uniforme iz ovog pravilnika.

Razduženje uniforme

Član 16

Pripadnik Službe, kojem je po bilo kom osnovu prestao radni odnos, dužan je da u roku od sedam dana, od dana prijema rešenja o prestanku radnog odnosa vrati zavodu uniformu, sa svim obeležjima, kao i sastavne delove uniforme.

U slučaju da pripadnik Službe iz stava 1. ovog člana vrati nekompletnu ili oštećenu uniformu, isti je u obavezi da nadoknadi nastalu štetu. Visina štete utvrđuje se prema opštim pravilima obligacionog prava.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, porodica preminulog pripadnika Službe može zadržati uniformu sa obeležjima. Odluku o tome donosi direktor Uprave, na osnovu pismenog zahteva članova porodice preminulog pripadnika Službe.

Zamena uniforme i delova uniforme

Član 17

U slučaju oštećenja ili uništenja uniforme prilikom obavljanja službene radnje, pripadnik Službe može podneti zahtev za zamenu uniforme načelniku Službe. Načelnik Službe zahtev za zamenu uniforme uz obrazloženje prosleđuje upravniku, odluku o zameni uniforme donosi upravnik zavoda.

Uniforma i delovi uniforme koje pripadnik Službe ošteti, uništi ili izgubi, namerno ili krajnjom nepažnjom, zameniće se uz nadoknadu štete.

Visina štete iz stava 2. ovog člana utvrđuje se prema opštim pravilima obligacionog prava.

Evidencije

Član 18

Evidencije o zaduženju i razduženju uniforme, rokovima i stanju zaliha, vodi pripadnik Službe zadužen za naoružanje i opremu kojeg odredi upravnik zavoda.

U Službi za opšte poslove vode se materijalno-finansijske evidencije o nabavci, zaduženju i trebovanju nove uniforme.

Na zahtev Uprave, zavodi su dužni da dostave izveštaj o stanju uniforme na zaduženju i zalihama, kao i da iskažu potrebe za nabavkom uniforme i delova uniforme.

Računanje rokova trajanja uniforme

Član 19

Rokovi trajanja delova uniforme računaju se od dana kada ih pripadnik Službe zaduži.

4. Vreme i način nošenja uniforme

Obaveza nošenja uniforme

Član 20

Pripadnik Službe u obavezi je da, prilikom obavljanja poslova i zadataka iz svoje nadležnosti, nosi uniformu sa propisanim oznakama zvanja.

Pripadnica Službe sa vidljivom trudnoćom obavlja poslove u civilnom odelu. U ovom slučaju, pripadnica Službe na vidnom mestu na civilnom odelu nosi službenu značku.

Izuzetno, pripadnici Službe mogu, po naređenju direktora Uprave ili upravnika zavoda, vršiti dužnost u civilnom odelu, u skladu sa zakonom.

Vreme nošenja

Član 21

Radna uniforma prilagođena letnjem periodu, po pravilu, nosi se od 1. maja do 15. oktobra, a radna uniforma prilagođena zimskom periodu, po pravilu, od 16. oktobra do 30. aprila.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, na predlog rukovodioca Službe upravniku zavoda podnosi zahtev direktoru Uprave, koji zavisno od vremenskih prilika, može odrediti drugačije rokove nošenja uniforme.

Svečana uniforma se nosi po odobrenju direktora Uprave.

Interventna uniforma se nosi po naređenju upravnika zavoda ili rukovodioca Službe, prema potrebi, uz prilagođavanje opreme.

Način nošenja uniforme

Član 22

Pripadnik Službe u toku vršenja poslova i zadataka na otvorenom prostoru mora na glavi da nosi odgovarajuću kapu.

Pripadnik Službe u toku vršenja poslova i zadataka u zatvorenom prostoru ne mora na glavi da nosi odgovarajuću kapu.

Pojedini delovi uniforme nose se na sledeći način:

1) kapa, tako da ivica oboda ide horizontalno po liniji najvećeg obima glave;

2) jakna se nosi zakopčana;

3) košulja se nosi zakopčana, uvučena u pantalone (suknju);

4) suknja se nosi u visini kolena;

5) pantalone se nose tako da donja ivica kaiša naleže na kuk, a rub nogavice doseže gornjište cipele;

6) u zatvorenom prostoru, pripadnik Službe može obavljati poslove bez jakne, u džemperu, koji se nosi preko opasača, s tim da ako ih više obavlja poslove na istom prostoru, moraju biti jednoobrazno odeveni.

Održavanje

Član 23

Pripadnik Službe je dužan da uniformu održava, čisti i nosi urednu na način predviđen ovim pravilnikom.

Zabrane i kontrola

Član 24

Pripadniku Službe je zabranjeno da menja kroj i boju uniforme i da uz uniformu nosi odeću i delove odeće koja nije predviđena ovim pravilnikom.

Pripadnicima Službe zabranjeno je nošenje uniforme: van radnog vremena; za dolazak i odlazak sa rada; u slučajevima učestvovanja u javnim okupljanjima; u slučajevima posećivanja drugih javnih manifestacija; za vreme bolovanja, godišnjeg odmora i privremenog udaljenja sa rada.

Pripadnik Službe ne sme pozajmljivati, odnosno davati na korišćenje uniformu neovlašćenim licima.

Kontrolu stanja uniforme vrši rukovodilac organizacione jedinice prilikom primopredaje smene u zavodu.

Periodičnu kontrolu uniforme pripadnika Službe vrši rukovodilac Službe, najmanje dva puta godišnje i o stanju, pismenim putem, izveštava upravnika zavoda.

III OZNAKE

Vrste oznaka

Član 25

Oznake pripadnika Službe su: oznake Službe i oznake zvanja u Službi.

Oznakama Službe smatraju se službena značka sa identifikacionim brojem, oznaka za kapu i oznake za gornje delove odeće koje označavaju pripadnost Službi.

Oznake zvanja označavaju zvanje pripadnika Službe.

Oznake Službe nose se na šapki, šeširu i kačketu; rukavu; reverima, a na gornjem levom uglu košulje, džempera, jakne radne i interventne uniforme i bluzi svečane uniforme, nalazi se identifikaciona značka.

Oznake Službe

Član 26

Oznaka Službe za šapku, šešir i kačket nosi se na centralnom čeonom delu.

Oznaku na šapci i šeširu čini metalni, reljefni oblik medaljona, a identična oznaka je izvezena na kačketu.

Oznaka za šapku i šešir direktora Uprave sastoji se od kružnog medaljona crvene boje, u kome je dvoglavi orao u poletu, u mat posrebrenju sa pozlaćenim kljunom i kandžama i crvenim štitom na grudima na kojima su krst i četiri ocila u mat posrebrenju; oko dvoglavog orla je prsten u tamno plavoj boji; oko medaljona je obavijen pozlaćen hrastov venac u kome se nalazi ukupno 18 žireva, po devet na svakoj strani, od kojih je pet na spoljašnjim i četiri na unutrašnjim listovima. U donjem delu znaka, preko hrastovog venca postavljene su, preko crnog štita sa uskom pozlaćenom ivicom, pozlaćene terazije pravde sa balansnim osloncem u vidu mača, pozlaćene drške i sečiva metal bele boje okrenutog vrhom na gore. Pozlaćena kruna sa biserima, smeštena je na gornjoj ivici oznake. Dimenzija oznake je 61 x 47 mm. (Prilog 1).

Oznaka za šapku i šešir zaposlenih u organizacionim jedinicama Uprave nadležnim za nadzor, bezbednost i načelnika i zamenika načelnika odeljenja u sedištu Uprave, upravnika zavoda i zamenika upravnika zavoda sastoji se od kružnog medaljona crvene boje, u kome je dvoglavi orao u poletu, u mat posrebrenju sa pozlaćenim kljunom i kandžama i crvenim štitom na grudima na kojima su krst i četiri ocila u mat posrebrenju; oko dvoglavog orla je prsten u tamno plavoj boji; oko medaljona je obavijen hromiran hrastov venac u kome se nalazi ukupno 18 žireva, po devet na svakoj strani, od kojih je pet na spoljašnjim i četiri na unutrašnjim listovima. U donjem delu znaka, preko hrastovog venca postavljene su, preko crnog štita sa uskom hromiranom ivicom, pozlaćene terazije pravde sa balansnim osloncem u vidu mača, pozlaćene drške i sečiva metal bele boje okrenutog vrhom na gore. Pozlaćena kruna sa biserima, smeštena je na gornjoj ivici oznake. Dimenzija oznake je 61 x 47 mm. (Prilog 1).

Oznaka za šapku i šešir pripadnika Službe za obezbeđenje sastoji se od kružnog medaljona plave boje, oko kojeg je obavijen hrastov venac od patiniranog srebrnog metala; u vencu se nalazi ukupno 18 žireva po devet na svakoj strani venca od kojih je pet na spoljašnjim listovima i četiri na unutrašnjem listovima venca; prostor između venca i medaljona emajliran je crveno; u donjem delu značke preko venca postavljen je crveni štit u kome je srebrni dvoglavi orao u poletu sa srebrnim krstom na grudima između četiri srebrna ocila. Emajlirana zlatna kruna smeštena je na gornjoj ivici oznake. Medaljon je kružnog oblika i sastoji se od kružnog polja tamno plave boje i svetlo plavog prstena koji okružuje to polje; u centru tamno plavog polja postavljene su, preko crnog štita sa uskom srebrnom ivicom, zlatne terazije pravde sa balansnim osloncem u vidu srebrnog mača zlatne drške, okrenute vrhom na gore. Dimenzija značke je 61 x 47 mm (Prilog 1).

Oznaka za rukav izrađena je od platna i sastavljena je iz tri dela. Centralni deo oznake za rukav direktora Uprave po izgledu je isti kao oznaka za kapu direktora Uprave, dimenzija 100 x 80 mm. Centralni deo oznake za rukav zaposlenih u organizacionim jedinicama Uprave nadležnim za nadzor, bezbednost i načelnika i zamenika načelnika odeljenja u sedištu Uprave, upravnika zavoda i zamenika upravnika zavoda po izgledu je isti kao oznaka za kapu zaposlenih u organizacionim jedinicama Uprave nadležnim za nadzor, bezbednost i načelnika i zamenika načelnika odeljenja u sedištu Uprave, upravnika zavoda i zamenika upravnika zavoda, dimenzija 100 x 80 mm. Centralni deo oznake za rukav pripadnika Službe za obezbeđenje po izgledu je isti kao oznaka za kapu pripadnika Službe za obezbeđenje, dimenzija 100 x 80 mm. Oznake za rukav nose se, zašivene na levom rukavu, na sredini nadlaktice. Ivica štita je vezena koncem crne boje. Širina ivice je 3 mm. Iznad centralne oznake postavljena je tamno plava traka dimenzija 110 x 16 mm oivičena srebrno belom linijom, širine 3 mm, na kojoj je velikim slovima, srebrno bele boje, izvezen natpis - "MINISTARSTVO PRAVDE". Ispod centralnog dela, na tamnoplavoj lučnoj traci dimenzija 110 x 22 mm, oivičenoj srebrno belom linijom, širine 3 mm, je srebrno belim slovima izvezen natpis - "UPRAVA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA" (Prilog 2).

Na reverima svečane uniforme na romboidnoj podlozi od svetlo plave čoje, oivičene srebrnim koncem nosi se oznaka sa rozetom zlatno-žute boje. Rozeta je kvadratnog, reljefnog oblika, dimenzija 12 x 12 mm i ima na sredini krug u kome se nalazi mač sa tasovima (Prilog 2).

Identifikaciona značka i službena značka direktora Uprave moraju biti identične izgledom.

Identifikaciona značka i službena značka zaposlenih u organizacionim jedinicama Uprave nadležnim za nadzor, bezbednost, načelnika i zamenika načelnika odeljenja u sedištu Uprave, upravnika zavoda i zamenika upravnika zavoda kao i pripadnika Službe za obezbeđenje moraju biti identične, kako izgledom tako i identifikacionim brojem.

Prikaz izgleda i dimenzije oznaka za šapku, šešir i kačket, rukav i rever, odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (Prilog 1 i Prilog 2).

Nošenje oznaka zvanja

Član 27

Pripadnik Službe, posle položenog stručnog ispita za zvanje, može nositi oznaku zvanja, samo ako je raspoređen na odgovarajuće radno mesto u skladu sa aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta.

Oznake zvanja

Član 28

Podloga oznake zvanja izrađuje se u boji uniforme, pravougaonog oblika, dimenzija 62 x 49 milimetara i nosi se na naramenicama, širitima okrenuta ka rukavu.

Prema zvanjima, oznake su:

1) za komandira - na opisanoj podlozi jedan širit, širine 7 mm, i jedna rozeta srebrne boje;

2) za starijeg komandira - na opisanoj podlozi jedan širit, širine 7 mm, i dve rozete srebrne boje;

3) za mlađeg nadzornika - na opisanoj podlozi jedan širit, širine 17 mm, i jedna rozeta srebrne boje;

4) za nadzornika - na opisanoj podlozi jedan širit zlatne boje, širine 17 mm, i dve rozete zlatne boje;

5) za mlađeg zapovednika - na opisanoj podlozi dva širita zlatne boje, širine 10 mm, i jedna rozeta zlatne boje;

6) za zapovednika - na opisanoj podlozi dva širita zlatne boje, širine 10 mm, i dve rozete zlatne boje;

7) za starijeg zapovednika - na opisanoj podlozi dva širita zlatne boje, širine 10 mm, i tri rozete zlatne boje.

Pripravnik u Službi nosi podlogu oznake zvanja sa jednim širitom, širine 7 mm.

Širit je srebrno bele boje za zvanja komandir, stariji komandir i mlađi nadzornik, a za zvanja nadzornik, mlađi zapovednik, zapovednik i stariji zapovednik, širit je zlatne boje.

Rozeta za zvanja komandir, stariji komandir i mlađi nadzornik je srebrno bele boje, a za zvanja nadzornik, mlađi zapovednik, zapovednik i stariji zapovednik, rozeta je zlatne boje.

Prikaz izgleda i dimenzija oznaka zvanja sastavni je deo ovog pravilnika (Prilog 3).

IV NAORUŽANJE I OPREMA

1. Vrste naoružanja, oprema i planiranje

Naoružanje

Član 29

Naoružanje pripadnika Službe sastoji se od vatrenog oružja sa odgovarajućom municijom i hemijskih sredstava.

U Posebnom odeljenju za izdržavanje kazne zatvora za krivična dela organizovanog kriminala u kazneno-popravnom zavodu zatvorenog tipa sa posebnim obezbeđenjem, mogu se koristiti i nesmrtonosna sredstva.

Vrsta i količina naoružanja i opreme određuje se prema tipu zavoda.

Vatreno oružje

Član 30

Vatreno oružje čini: kratko oružje i dugo oružje.

Kratko oružje je oružje čija cev nije duža od 30 cm, a ukupna dužina ne prelazi 60 cm. Ono podrazumeva:

1) poluautomatski pištolj kapaciteta okvira do 18 metaka, kalibra do 9 mm;

2) automatski pištolj (automat) kapaciteta okvira do 30 metaka, kalibra do 9 mm.

Dugo oružje je oružje čija je cev duža od 30 cm, a ukupna dužina nije manja od 60 cm. Ono podrazumeva:

1) poluautomatsku pušku (PAP);

2) automatsku pušku, kalibra do 7,9 mm;

3) pušku neolučene cevi (sačmara) namenjenu za ispaljivanje nesmrtonosnih municijskih patrona (municije posebne namene 12/70) i smrtonosnih municijskih patrona kalibra 12.

Hemijska sredstva

Član 31

Hemijskim sredstvima smatraju se različite vrste sredstava punjenih hemijskim materijama, namenjenim za privremeno-kratkotrajno onesposobljavanje lica, u uslovima predviđenim zakonom i drugim propisima.

Pod sredstvima iz stava 1. ovog člana podrazumevaju se:

1) sprej boce punjene suzavcem;

2) municija posebne namene koja se koristi u skladu sa propisima kojima se uređuje primena mera prinude.

Nesmrtonosna sredstva

Član 32

Nesmrtonosnim sredstvima smatraju se različite vrste sredstava, namenjene za privremeno-kratkotrajno onesposobljavanje lica, u uslovima predviđenim zakonom i drugim propisima.

Pod sredstvima iz stava 1. ovog člana podrazumevaju se:

1) elektromagnetna (elektronična) nesmrtonosna sredstva, i to:

(1) elektromagnetni pištolj (tejzer);

(2) elektronske puške;

2) akustičko-optička nesmrtonosna sredstva, i to:

(1) šok palica;

(2) šok municija;

(3) šok bomba;

(4) optička bomba (fleš bomba);

3) kinetička nesmrtonosna sredstva, i to:

(1) različite vrste municije posebne namene;

(2) kinetički neprobojni projektili.

Oprema

Član 33

Oprema Službe sastoji se od:

1) lične opreme pripadnika Službe;

2) dodatne opreme za naoružanje;

3) specijalnih motornih vozila sa dodatnom opremom i uređajima;

4) opreme koja je instalirana ili se koristi u zavodu.

Lična oprema

Član 34

Lična oprema sastoji se iz osnovne, dodatne i posebne opreme.

U osnovnu opremu spadaju:

1) uniforma, u skladu sa odredbama ovog pravilnika;

2) opasač sa pripadajućim dodacima;

3) gumena palica sa futrolom;

4) sredstva za vezivanje (lisice metalne);

5) ručna lampa sa punjivim baterijama;

6) sprej boce punjene suzavcem.

U dodatnu opremu spadaju:

1) sredstva za vezivanje (lisice za jednokratnu upotrebu);

2) sredstva za vezivanje (lisice za noge);

3) kožni kaiš za vezivanje ruku i nogu;

4) elektro magnetni pištolj (u Posebnom odeljenju za izdržavanje kazne zatvora za krivična dela organizovanog kriminala u kazneno-popravnom zavodu zatvorenog tipa sa posebnim obezbeđenjem i Posebnoj pritvorskoj jedinici);

5) unutrašnja futrola (iz člana 48. stav 5) ovog pravilnika).

U posebnu opremu kojom se oprema grupa za intervenciju spadaju:

1) interventni šlem sa vizirom;

2) zaštitni prsluk sa štitnicima za zglobove (potkolenice i podlaktice);

3) interventni štit (kratki ručni);

4) opasač sa dodacima za palicu i zaštitnu masku;

5) gumena palica (tonfa);

6) sredstva za vezivanje za jednokratnu upotrebu - plastične i druge vrste traka za vezivanje;

7) zaštitna maska - fonična;

8) zaštitne rukavice (rukavice za zaštitu od uboda i posekotina);

9) zaštitno odelo za intervencije i nerede.

Dodatna oprema za naoružanje

Član 35

Dodatnu opremu za naoružanje čine:

1) mehanički i optički nišani;

2) uređaji za noćno gađanje.

Specijalna motorna vozila

Član 36

Služba za obezbeđenje koristi vozila specijalne namene.

Vozila su opremljena sredstvima veze i uređajima za davanje posebnih zvučnih i svetlosnih signala.

Vozila za transport lica lišenih slobode imaju odvojen, osiguran prostor za smeštaj lica sa uređajima za ventilaciju i osvetljenje.

U vozilu može postojati sistem za video nadzor radi kontrole lica tokom transporta i sistem za daljinsko praćenje vozila.

Vozila specijalne namene su plave ili plavo bele boje i imaju obeležja Uprave na prednjoj maski, prednjim i zadnjim vratima.

Izuzetno, kad priroda zadatka to zahteva, mogu se koristiti i vozila bez obeležja i posebnih uređaja, vozila posebne konstrukcije sa zaštitom od lakog vatrenog oružja, kao i ambulantna vozila.

Instalirana oprema

Član 37

Opremu koja je instalirana u zavodu, a koristi se za održavanje reda i discipline u cilju očuvanja bezbednosti čine:

1) uređaji za video nadzor i perimetrijsku zaštitu (alarmi za obezbeđenje objekata i prostora i druge vrste zaštite);

2) uređaji za održavanje veze, i to:

(1) radio uređaji,

(2) satelitski uređaji,

(3) interfonski uređaji;

3) uređaji za otkrivanje i prepoznavanje nedozvoljenih metalnih predmeta i ostalih nedozvoljenih supstanci, i to:

(1) skener ručnog prtljaga,

(2) ručni detektor metala,

(3) vrata za prolaz lica sa integrisanim detektorom metala,

(4) ručni uređaj za otkrivanje i prepoznavanje eksploziva i drugih nedozvoljenih supstanci;

4) uređaj za otkrivanje i blokiranje signala uređaja za komunikaciju na daljinu;

5) sistem hidrantske mreže (šmrkovi sa vodom);

6) sistem za kontrolu pristupa i identifikaciju pomoću biometrijskih i drugih čitača.

U opremu iz stava 1. ovoga člana spadaju i kožni kaiševi, posebno namenjeni za vezivanje lica.

Planiranje

Član 38

Načelnik Službe, u skladu sa vrstom i tipom zavoda, poslovima i zadacima Službe, dostavlja upravniku zavoda obrazložen plan potreba i predlog za nabavku naoružanja i opreme.

Načelnik Službe, prethodno pribavlja mišljenje stručno-tehničke komisije za nabavku naoružanja i opreme koju obrazuje direktor Uprave.

Upravnik zavoda, po izvršenoj analizi predloga, daje saglasnost na plan i predlog i iste, uz obrazloženje dostavlja direktoru Uprave.

U skladu sa potrebama službe i novim naučno-tehničkim dostignućima i međunarodnim standardima, može se planirati i nabavljati i drugo naoružanje i oprema koja je iste namene i svrhe.

Odluka

Član 39

Odluku o nabavci naoružanja, municije i opreme donosi direktor Uprave, u skladu sa zakonom.

2. Zaduženje odnosno razduženje naoružanjem i opremom

Zaduženje opremom

Član 40

Po zasnivanju radnog odnosa, pripadnik Službe zadužuje se osnovnom opremom iz člana 34. stav 2. tač. 1) do 5) ovog pravilnika.

Pripadnici Službe koji su u sastavu grupe za intervenciju u slučaju težeg narušavanja reda i discipline u zavodu, pored osnovne opreme, po pravilu, zadužuju se dodatnom i posebnom opremom iz člana 34. stav 4. tač. od 1) do 8) ovog pravilnika, za vreme trajanja intervencije.

Zaduženje sa kratkim oružjem i municijom

Član 41

Pripadnik Službe, nakon položenog stručnog ispita i raspoređivanja na određene poslove i zadatke u zavodu, zadužuje se, uz potvrdu, oružjem sa kratkom cevi i odgovarajućom količinom municije.

Odgovarajuća količina municije iz stava 1. ovog člana sadrži municiju za dva okvira za odgovarajući pištolj.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, za obavljanje određenih zadataka, rukovodilac Službe može narediti da se pripadnik Službe zaduži većom količinom municije.

Propisane količine municije, pripadnici Službe su dužni da poseduju uvek pri obavljanju poslova i zadataka i da ih na zahtev rukovodioca Službe pokažu.

Kratko oružje se čuva u dežurnoj Službi ili neposrednoj blizini, u ličnim kasetama za naoružanje. Navedena prostorija mora biti obezbeđena video nadzorom.

Zaduženje sa dugim oružjem i municijom

Član 42

U zavodima otvorenog i poluotvorenog tipa dugo oružje nalazi se na čuvanju u magacinu, uključujući i dugo oružje koje je na zaduženju kod pripadnika Službe.

U dežurnoj službi zavoda iz stava 1. ovog člana mogu se držati u pripravnosti, na šest pripadnika službi u smeni, po jedan komad oružja sa dugim cevima i odgovarajućom količinom municije. U manjim zavodima mora se držati najmanje jedno oružje sa dugom cevi.

Za bezbedno čuvanje oružja i municije iz stava 2. ovog člana moraju se obezbediti adekvatni smeštajni uslovi.

Korišćenje oružja i municije iz stava 2. ovog člana naređuje lice koje se smatra starešinom, u skladu sa propisom kojim se uređuje način vršenja službe.

U zavodima zatvorenog tipa i zavodima zatvorenog tipa sa posebnim obezbeđenjem, spoljašnje obezbeđenje vrši službu sa dugim oružjem, koje je sastavni deo naoružanja radnog mesta.

Vrstu oružja i količinu municije određuje, prema proceni situacije u zavodu i okruženju, upravnik zavoda na obrazložen predlog rukovodioca Službe.

Pripadnik Službe za vreme privremenog upućivanja na rad u drugi zavod, nosi oružje i opremu kojom je zadužen, pri čemu će, u skladu sa vrstom i tipom zavoda u koji je upućen biti zadužen i drugim potrebnim naoružanjem i opremom.

Razduženje naoružanjem

Član 43

Pripadnik Službe razdužuje se naoružanjem u slučaju prestanka radnog odnosa.

Ukoliko pripadnik Službe u obavljanju propisanih poslova uništi, ošteti, izgubi ili na drugi način ostane bez oružja, ne svojom krivicom, izdaće mu se drugo odgovarajuće oružje.

Prilikom razduženja, pripadnik Službe je dužan da nadoknadi štetu zavodu za izgubljene delove naoružanja i opreme i oštećenja izazvana namerom i grubom nepažnjom, po opštim pravilima obligacionog prava.

Privremeno razduženje naoružanjem

Član 44

Rukovodilac Službe privremeno će razdužiti pripadnika Službe naoružanjem i opremom kojom je zadužen, u slučaju:

1) ako je pripadniku Službe određen pritvor - do ukidanja pritvora i ponovnog raspoređivanja na radno mesto u Službi;

2) ako je pripadnik Službe privremeno udaljen sa rada - do pravnosnažnog okončanja disciplinskog postupka;

3) nebezbednog rukovanja oružjem i opremom - dok se, nakon dodatne obuke, ne proveri sposobnost rukovanja;

4) ako prilikom dolaska na rad ili u toku radnog vremena upotrebom alkohola i drugih psihoaktivnih supstanci, dovede sebe u stanje privremene nesposobnosti za rasuđivanje i upravljanje postupcima - do pravnosnažnog okončanja disciplinskog postupka;

5) ako nadležna medicinska ustanova proceni da nije sposoban da nosi oružje - do revizije nalaza.

Penzionisanje

Član 45

Licu iz člana 41. stav 1. ovog pravilnika, koje je provelo najmanje deset godina u svojstvu ovlašćenog lica na poslovima u Upravi, a u poslednje tri godine je ocenjeno najmanje ocenom "ističe se", može se povodom odlaska u penziju, uz ispunjenje uslova propisanih zakonom kojim se uređuje oružje i municija, ostaviti kao prigodan poklon kratko oružje.

Odluku o dodeli oružja donosi direktor Uprave na obrazložen predlog upravnika zavoda i molbe pripadnika Službe za obezbeđenje.

Oružje dodeljeno na osnovu stava 1. ovog člana, podleže registraciji kod nadležnog državnog organa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oružje i municija.

Program i svrha obuke

Član 46

Za pripadnike Službe kontinuirano se izvodi obuka rukovanja naoružanjem i opremom prema Nastavnom planu i programu obuke, koji izrađuje Centar za obuku i stručno osposobljavanje Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u Nišu (u daljem tekstu: Centar za obuku), na osnovu posebnog propisa.

Rukovodilac Službe u obavezi je da za svaku kalendarsku godinu zaključno sa 31. martom tekuće godine sačini plan i program obuke rukovanja naoružanjem i opremom, plan i program gađanja i da vodi računa o realizaciji istog.

Svrha obuke je da se pripadnicima Službe, kroz odgovarajući program, obezbede znanja i veštine o praktičnom i bezbednom rukovanju oružjem i opremom.

Obuka se sastoji od teorijskog i praktičnog dela kroz izvođenje bojevog gađanja, pod nadzorom rukovaoca gađanja.

Rukovalac gađanja je starešina u Službi koji je pohađao stručnu obuku i osposobljen za rad u Centru za obuku.

Način izvođenja praktične obuke

Član 47

Obuka izvođenjem bojevog gađanja vrši se najmanje dva puta godišnje, prema utvrđenom planu i odluci za izvođenje bojevih gađanja.

Za uvežbavanje radnji sa oružjem (punjenje, prepunjavanje i sl.) pre izvođenja bojevog gađanja koristi se školska municija.

3. Nošenje i rukovanje oružjem

Nošenje oružja

Član 48

Pripadnik Službe mora biti upoznat sa svim bitnim propisima i taktičko-tehničkim karakteristikama oružja da bi bezbedno rukovao naoružanjem i isto koristio prilikom obavljanja poslova i zadataka.

Pripadnik Službe na dužnosti može nositi i rukovati samo onim oružjem za koje je obučen.

Pripadnik Službe naoružanje sme nositi i koristiti isključivo za vreme obavljanje poslova i zadataka iz svoje nadležnosti.

Pripadnik Službe, po završetku radnog vremena, službeno oružje ne sme iznositi van zavoda, već ga odlaže na mesto predviđeno za tu namenu. Izuzetak predstavljaju pripadnici Službe koji nose službeno oružje za ličnu bezbednost i van radnog vremena, u skladu sa zakonom.

Prilikom obavljanja poslova i zadataka u civilnom odelu, pripadnik Službe nosi oružje u posebnim (unutrašnjim) futrolama.

Posebni slučajevi nošenja oružja

Član 49

U slučaju kada je zbog poslova i zadataka koje obavlja, pripadniku Službe upućena ozbiljna pretnja i postoji objektivna opasnost od napada na život i telo, pripadnika Službe ili članova njegove porodice, pripadnik Službe dužan je da o tome pismenim putem izvesti upravnika zavoda.

Upravnik zavoda, po izvršenoj proveri navoda iz izjave ili dobijenih saznanja - obaveštenja od drugih nadležnih državnih organa, dostavlja direktoru Uprave obrazložen predlog da se pripadniku Službe, iz bezbednosnih razloga, odobri nošenje kratkog službenog oružja i van radnog vremena.

Po odobrenju direktora Uprave pripadnik Službe može nositi službeno oružje za ličnu bezbednost i van radnog vremena.

O izdatom odobrenju iz člana 22. stav 2. Zakona, obaveštava se nadležna policijska uprava, radi vođenja evidencije izdatih odobrenja.

Pripadnik Službe kome je dato odobrenje za nošenje službenog oružja za ličnu bezbednost van radnog vremena dužan je da ga nosi na bezbedan način, kao i da preduzme sve bezbednosne mere da ne bi došlo do zloupotrebe oružja, odnosno da oružje ne bi došlo u posed neovlašćenog lica, u skladu sa zakonom.

Mere bezbednosti prilikom nošenja oružja

Član 50

Kada nosi oružje prilikom obavljanja poslova i zadataka, pripadnik Službe dužan je:

1) da kratko oružje nosi u formacijskoj futroli bez metka u cevi;

2) da oružje nosi sa pažnjom i njime rukuje kao da je napunjeno;

3) da aktivira sigurnosni mehanizam (nosi zakočeno oružje), u skladu sa tehničkim mogućnostima oružja;

4) da ne usmerava oružje ni prema kome i ni prema čemu, sve dok se ne steknu uslovi za upotrebu;

5) da futrolu za oružje nosi sa one strane na kojoj je ruka kojom rukuje oružjem, a futrolu sa rezervnim okvirom na suprotnoj strani;

6) da u toku vožnje ili sprovođenja lica vodi računa da oružje ne bude dostupno licu koje se sprovodi, i da oružje bude postavljeno tako da ne udara u tvrde delove opreme ili vozila.

Rukovanje oružjem

Član 51

Pripadnik Službe može upotrebiti vatreno oružje samo u slučajevima predviđenim zakonom.

Pripadnik Službe odgovoran je za svoje radnje prilikom rukovanja i upotrebe oružja.

Nestanak, uništenje, tehničku neispravnost ili oštećenje osnovnog ili posebnog naoružanja i opreme, pripadnik je dužan da odmah prijavi neposrednom starešini.

Nepravilno rukovanje i održavanje naoružanja i opreme predstavlja povredu radnih obaveza i dužnosti.

4. Čuvanje naoružanja i opreme

Čuvanje oružja

Član 52

Oružje i municija koja se ne nalazi na zaduženju, čuva se u magacinskom prostoru, namenjenom za tu svrhu.

Magacinski prostor mora biti obezbeđen neprobojnim vratima, bez prozora, sa sistemom za ventilaciju.

Magacinski prostor mora imati ograničen pristup koji se nadgleda video kamerama.

Oružje se u magacinskom prostoru čuva odvojeno od municije.

Hemijska i nesmrtonosna sredstva, po pravilu, čuvaju se odvojeno od drugog naoružanja i opreme, u skladu sa tehničkim uputstvima proizvođača.

Ključevi magacina moraju biti zaštićeni, deponovani u dežurnoj službi i dostupni dežurnom u zavodu.

Čuvanje ostale opreme

Član 53

Ostala oprema čuva se u skladu sa svojstvima i uputstvom proizvođača kako bi se izbeglo njeno oštećenje i propadanje.

Kontrola ispravnosti naoružanja i opreme

Član 54

Kontrola ispravnosti naoružanja i opreme vrši se redovno, periodično, godišnje i po potrebi.

Redovna kontrola naoružanja i opreme vrši se pre prijema dužnosti, prilikom smotre od strane neposrednog starešine.

Periodičnu kontrolu vrši rukovodilac Službe, tromesečno i po obavljenim ciklusima obuke gađanja.

Godišnji pregled vrše stručno-tehnička lica ovlašćenog servisa i o stanju oružja dostavljaju izveštaj, koji zavod prosleđuje Upravi.

Najmanje jednom godišnje vrši se tehnički pregled kratkog oružja, a dugo oružje najmanje jednom u dve godine.

Kvarove i nedostatke na naoružanju otklanjaju ovlašćena lica.

Održavanje instalirane opreme

Član 55

Opremu iz člana 37. ovog pravilnika održavaju ovlašćeni serviseri i Odeljenje za informatiku i analitiku u Upravi - podcentrima i radnici na poslovima održavanja.

Rashodovanje naoružanja i opreme

Član 56

Na osnovu izveštaja o izvršenom pregledu naoružanja koji zavodu dostavljaju, stručno-tehnička lica u skladu sa vrstom i tipom zavoda, predlažu rashodovanje neispravnog i neupotrebljivog, odnosno nepotrebnog naoružanja i opreme upravniku zavoda.

Hemijska sredstva rashoduju se po isteku roka upotrebe, po pravilu šest meseci od isteka roka, pod nadzorom nadležnog instituta ili ustanove, u skladu sa propisima.

Upravnik zavoda rešenjem odlučuje o predlogu za rashodovanje iz stava 1. ovog člana, određuje komisiju koja će sprovesti postupak rashodovanja, pod nadzorom nadležnog instituta ili ustanove.

5. Evidencije naoružanja i opreme

Evidencije

Član 57

Pored knjigovodstvenih evidencija, u zavodu i sedištu Uprave se vode evidencije o naoružanju i opremi u skladu sa posebnim propisima koji regulišu oblast naoružanja, municije i opreme.

6. Obaveze i odgovornost

Obaveze pripadnika Službe

Član 58

Pripadnik Službe je u obavezi da čuva, čisti i održava u ispravnom stanju oružje i opremu kojom je lično zadužen, kao i opremu koju trenutno koristi.

Zaduženo naoružanje i oprema ne sme se davati na korišćenje drugom licu.

Pripadnik Službe ne sme vršiti nikakve prepravke i dorade na oružju.

Pripadnik Službe je u obavezi da odmah obavesti neposrednog starešinu u slučaju da izgubi, ošteti ili na drugi način dovede naoružanje i opremu u nefunkcionalno stanje.

Ako se u slučajevima iz st. 3. i 4. ovog člana utvrdi namera ili krajnja nepažnja, protiv pripadnika Službe biće pokrenut postupak za utvrđivanje disciplinske odgovornosti i nadoknadu materijalne štete.

Nadležnosti rukovodioca Službe

Član 59

Rukovodilac Službe organizuje praktičnu i teorijsku obuku u rukovanju naoružanjem i opremom i vrši proveru obučenosti pripadnika Službe.

Rukovodilac Službe vrši i nenajavljene kontrole nošenja, korišćenja i održavanja naoružanja i opreme ako utvrdi nepravilnosti i oštećenja, podnosi predlog za disciplinsku odgovornost pripadnika Službe i nadoknadu štete.

Rukovodilac Službe vrši kontrolu vođenja evidencija o naoružanju i opremi.

O izvršenoj kontroli rukovodilac Službe sačinjava izveštaj i dostavlja ga upravniku zavoda.

Izveštavanje Uprave

Član 60

Na zahtev Uprave i u skladu sa potrebama, zavodi dostavljaju izveštaj o stanju, zalihama i potrebama za naoružanjem i opremom.

V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prestanak važenja ranije važećih propisa

Član 61

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uniformi, oznakama, svečanom odelu, naoružanju, specijalnim vozilima i drugoj opremi u Službi za obezbeđenje ("Službeni glasnik RS", br. 43/10 i 50/11).

Stupanje na snagu

Član 62

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o uniformi, oznakama, naoružanju, specijalnim vozilima i drugoj opremi u Službi za obezbeđenje u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija

("Sl. glasnik RS", br. 3/2017)

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o uniformi, oznakama, naoružanju, specijalnim vozilima i drugoj opremi u Službi za obezbeđenje u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija

("Sl. glasnik RS", br. 89/2017)

Član 11

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Prilog 1

 

OZNAKA ZA ŠAPKU, ŠEŠIR I KAČKET

 

 

a) Direktora Uprave

b) Zaposlenih u organizacionim jedinicama Uprave nadležnim za nadzor, bezbednost i načelnika i zamenika načelnika odeljenja u sedištu Uprave, upravnika zavoda i zamenika upravnika zavoda

c) Pripadnika Službe za obezbeđenje

 

Prilog 2

 

OZNAKE ZA RUKAV

 

 

a) Direktora Uprave

b) Zaposlenih u organizacionim jedinicama Uprave nadležnim za nadzor, bezbednost i načelnika i zamenika načelnika odeljenja u sedištu Uprave, upravnika zavoda i zamenika upravnika zavoda

c) Pripadnika Službe za obezbeđenje

 

OZNAKA NA REVERIMA

 

 

Prilog 3

 

OZNAKA ZVANJA