ODLUKA
O PRIVREMENOM OGRANIČAVANJU KRETANJA TRAŽILACA AZILA I IREGULARNIH MIGRANATA SMEŠTENIH U CENTRIMA ZA AZIL I PRIHVATNIM CENTRIMA U REPUBLICI SRBIJI

("Sl. glasnik RS", br. 32/2020)

1. Radi zaštite od širenja zaraznih bolesti na teritoriji Republike Srbije, sprečavanja nekontrolisanog kretanja lica koja mogu biti nosioci virusa i samovoljnog napuštanja centara za azil i prihvatnih centara, privremeno se ograničava kretanje tražilaca azila i iregularnih migranata smeštenih u centre za azil i prihvatne centre u Republici Srbiji i uspostavlja se pojačan nadzor i obezbeđenje ovih objekata.

2. Tražiocima azila i iregularnim migrantima, izuzetno i u opravdanim slučajevima (odlazak kod lekara ili iz drugih opravdanih razloga), biće omogućeno napuštanje objekata iz tačke 1. ove odluke, uz posebnu dozvolu Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije, koja će biti vremenski ograničena, u skladu sa razlogom zbog koga se izdaje.

3. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.