PRAVILNIK
O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA KOJI IZVODE OBRAZOVNO-VASPITNI RAD IZ IZBORNIH PREDMETA U OSNOVNOJ ŠKOLI

("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 16/2020 i 3/2021)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se stepen i vrsta obrazovanja nastavnika koji izvode obrazovno-vaspitni rad iz izbornih predmeta u osnovnoj školi.

Član 2

Nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada iz obaveznih izbornih predmeta u osnovnoj školi, može da izvodi:

1. Građansko vaspitanje:

1) prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja:

- profesor razredne nastave,

- profesor pedagogije sa prethodno završenom pedagoškom akademijom ili učiteljskom školom,

- profesor pedagogije,

- diplomirani pedagog, opšti smer ili smer školske pedagogije,

- diplomirani školski pedagog - psiholog,

- profesor psihologije,

- diplomirani psiholog, opšti smer ili smer školske psihologije,

- diplomirani školski psiholog - pedagog,

- diplomirani školsko-klinički psiholog,

- diplomirani socijalni radnik, sa položenim stručnim ispitom, odnosno ispitom za licencu u oblasti obrazovanja,

- diplomirani pedagog,

- master učitelj,

- master pedagog,

- master psiholog,

- diplomirani učitelj - master,

- diplomirani psiholog - master,

- diplomirani pedagog - master,

- lica koja ispunjavaju uslove za obavljanje stručnih poslova: socijalni radnik, defektolog, logoped i andragog;

- lice koje ispunjava uslove za nastavnika osnovne škole;

- lice koje ispunjava uslove za stručnog saradnika osnovne škole;

- diplomirani filolog opšte književnosti i teorije književnosti;

- diplomirani muzički pedagog.

2) drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja:

- profesor pedagogije,

- diplomirani pedagog, opšti smer ili smer školske pedagogije,

- diplomirani školski pedagog - psiholog,

- profesor psihologije,

- diplomirani psiholog, opšti smer ili smer školske psihologije,

- diplomirani školski psiholog - pedagog,

- diplomirani školsko-klinički psiholog,

- lice koje ispunjava uslove da izvodi nastavu iz predmeta strani jezik, u skladu sa pravilnikom kojim je propisana vrsta obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi,

- diplomirani socijalni radnik, sa položenim stručnim ispitom, odnosno ispitom za licencu u oblasti obrazovanja,

- diplomirani pedagog,

- profesor geografije,

- diplomirani geograf,

- lice koje ispunjava uslove da izvodi nastavu iz predmeta srpski jezik, u skladu sa pravilnikom kojim je propisana vrsta obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi,

- master pedagog,

- master psiholog,

- master filolog,

- master profesor jezika i književnosti,

- diplomirani psiholog - master,

- diplomirani pedagog - master,

- master geograf,

- diplomirani geograf - master,

- master profesor geografije,

- lice koje ispunjava uslove da izvodi nastavu iz predmeta istorija, u skladu sa pravilnikom kojim je propisana vrsta obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi,

- lica koja ispunjavaju uslove za obavljanje stručnih poslova: socijalni radnik, defektolog, logoped i andragog,

- diplomirani geograf - prostorni planer,

- lice koje ispunjava uslove za izvođenje nastave iz predmeta maternji jezik nacionalne manjine, u skladu sa pravilnikom kojim je propisana vrsta obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi,

- lice koje ispunjava uslove za izvođenje nastave iz izbornog predmeta maternji jezik/govor nacionalne manjine sa elementima nacionalne kulture, u skladu sa ovim pravilnikom;

- lice koje ispunjava uslove za nastavnika osnovne škole;

- lice koje ispunjava uslove za stručnog saradnika osnovne škole;

-diplomirani muzički pedagog.

Lica iz člana 2. tačka 1. podtač. 1) i 2) mogu da izvode nastavu ukoliko su, u skladu sa propisom kojim se uređuje stalno stručno usavršavanje i sticanje zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika, savladala program obuke za izvođenje nastave iz predmeta građansko vaspitanje za odgovarajući razred, odnosno koja su prethodno završila neke od sledećih programa: Obuka za nastavnika građanskog vaspitanja; Interaktivna obuka/timski rad; Umeće odrastanja; Umeće komunikacije; Aktivna nastava kroz učenje; Edukacija za nenasilje; Reči su prozori i zidovi; Čuvari osmeha; Učionica dobre volje; Kultura kritičkog mišljenja; Bukvar dečijih prava; Debatni klub; Bezbedno dete; Zlostavljanje i zanemarivanje dece; Zdravo da ste ili koja imaju završen specijalistički kurs za nastavnike građanskog vaspitanja na odgovarajućoj visokoškolskoj ustanovi.

2. Verska nastava:

1) prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja:

(1) Pravoslavni katihizis (veronauka)

- lice koje je završilo bogoslovski fakultet,

- lice koje je završilo duhovnu akademiju,

- lice sa višom bogoslovskom spremom - završenim Bogoslovskim institutom pri Bogoslovskom fakultetu ili završenom bogoslovijom (viša stručna sprema),

- nastavnik razredne nastave osposobljen za izvođenje verske nastave,

- profesor razredne nastave osposobljen za izvođenje verske nastave,

- nastavnik predmetne nastave osposobljen za izvođenje verske nastave,

- profesor predmetne nastave osposobljen za izvođenje verske nastave;

(2) Islamska vjeronauka (ilmudin)

- lice koje je završilo islamski fakultet,

- lice sa završenom islamskom pedagoškom akademijom (viša školska sprema),

- nastavnik razredne nastave osposobljen za izvođenje verske nastave,

- profesor razredne nastave osposobljen za izvođenje verske nastave,

- nastavnik predmetne nastave osposobljen za izvođenje verske nastave,

- profesor predmetne nastave osposobljen za izvođenje verske nastave;

(3) Katolički vjeronauk

- diplomirani teolog,

- diplomirani kateheta,

- teolog-kateheta,

- nastavnik razredne nastave osposobljen za izvođenje verske nastave,

- profesor razredne nastave osposobljen za izvođenje verske nastave,

- nastavnik predmetne nastave osposobljen za izvođenje verske nastave,

- profesor predmetne nastave osposobljen za izvođenje verske nastave;

(4) Evangeličko-luteranski vjeronauk Slovačke evangeličke crkve a.v.

- lice koje je završilo teološki fakultet,

- nastavnik razredne nastave osposobljen za izvođenje verske nastave,

- profesor razredne nastave osposobljen za izvođenje verske nastave,

- nastavnik predmetne nastave osposobljen za izvođenje verske nastave,

- profesor predmetne nastave osposobljen za izvođenje verske nastave;

(5) Versko vaspitanje Reformatske hrišćanske crkve

- lice koje je završilo teološki fakultet,

- nastavnik razredne nastave osposobljen za izvođenje verske nastave,

- profesor razredne nastave osposobljen za izvođenje verske nastave,

- nastavnik predmetne nastave osposobljen za izvođenje verske nastave,

- profesor predmetne nastave osposobljen za izvođenje verske nastave;

(6) Hrišćanska etika Evangeličke hrišćanske crkve

- lice koje je završilo teološki fakultet,

- lice koje je završilo teološko-katehetski fakultet,

- nastavnik razredne nastave osposobljen za izvođenje verske nastave,

- profesor razredne nastave osposobljen za izvođenje verske nastave,

- nastavnik predmetne nastave osposobljen za izvođenje verske nastave,

- profesor predmetne nastave osposobljen za izvođenje verske nastave;

(7) Veronauka-Judaizam

- lice sa završenim filozofskim, filološkim ili pravnim fakultetom koje je osposobljeno za izvođenje verske nastave,

- nastavnik razredne nastave koji je osposobljen za izvođenje verske nastave,

- profesor razredne nastave koji je osposobljen za izvođenje verske nastave,

- nastavnik predmetne nastave koji je osposobljen za izvođenje verske nastave,

- profesor predmetne nastave koji je osposobljen za izvođenje verske nastave;

2) drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja:

(1) Pravoslavni katihizis (veronauka)

- lice koje je završilo bogoslovski fakultet,

- lice koje je završilo duhovnu akademiju,

- lice sa višom bogoslovskom spremom - završenim Bogoslovskim institutom pri Bogoslovskom fakultetu ili završenom bogoslovijom (viša stručna sprema),

- nastavnik razredne nastave osposobljen za izvođenje verske nastave,

- profesor razredne nastave osposobljen za izvođenje verske nastave,

- nastavnik predmetne nastave osposobljen za izvođenje verske nastave,

- profesor predmetne nastave osposobljen za izvođenje verske nastave;

(2) Islamska vjeronauka (ilmudin)

- lice koje je završilo islamski fakultet,

- lice sa završenom islamskom pedagoškom akademijom (viša školska sprema),

- nastavnik razredne nastave osposobljen za izvođenje verske nastave,

- profesor razredne nastave osposobljen za izvođenje verske nastave,

- nastavnik predmetne nastave osposobljen za izvođenje verske nastave,

- profesor predmetne nastave osposobljen za izvođenje verske nastave;

(3) Katolički vjeronauk

- diplomirani teolog,

- diplomirani kateheta,

- teolog - kateheta,

- nastavnik razredne nastave osposobljen za izvođenje verske nastave,

- profesor razredne nastave osposobljen za izvođenje verske nastave,

- nastavnik predmetne nastave osposobljen za izvođenje verske nastave,

- profesor predmetne nastave osposobljen za izvođenje verske nastave;

(4) Evangeličko-luteranski vjeronauk Slovačke evangeličke crkve a. v.

- lice koje je završilo teološki fakultet,

- lice sa završenim filozofskim, filološkim ili pravnim fakultetom koje je osposobljeno za izvođenje verske nastave,

- lice sa završenom višom školom za obrazovanje vaspitača, osposobljeno za izvođenje verske nastave,

- nastavnik razredne nastave osposobljen za izvođenje verske nastave,

- profesor razredne nastave osposobljen za izvođenje verske nastave,

- nastavnik predmetne nastave osposobljen za izvođenje verske nastave,

- profesor predmetne nastave osposobljen za izvođenje verske nastave;

(5) Versko vaspitanje Reformatske hrišćanske crkve

- lice koje je završilo teološki fakultet,

- lice koje je završilo katehetsku školu,

- nastavnik razredne nastave osposobljen za izvođenje verske nastave,

- profesor razredne nastave osposobljen za izvođenje verske nastave,

- nastavnik predmetne nastave osposobljen za izvođenje verske nastave,

- profesor predmetne nastave osposobljen za izvođenje verske nastave;

(6) Veronauka Evangeličke hrišćanske crkve a. v.

- lice koje je završilo teološki fakultet,

- lice koje je završilo teološko-katehetski fakultet,

- nastavnik razredne nastave osposobljen za izvođenje verske nastave,

- profesor razredne nastave osposobljen za izvođenje verske nastave,

- nastavnik predmetne nastave osposobljen za izvođenje verske nastave,

- profesor predmetne nastave osposobljen za izvođenje verske nastave;

(7) Veronauka-Judaizam

- lice sa završenim filozofskim, filološkim ili pravnim fakultetom koje je osposobljeno za izvođenje verske nastave,

- nastavnik razredne nastave osposobljen za izvođenje verske nastave,

- profesor razredne nastave osposobljen za izvođenje verske nastave,

- nastavnik predmetne nastave osposobljen za izvođenje verske nastave,

- profesor predmetne nastave osposobljen za izvođenje verske nastave.

3. Narodna tradicija:

- profesor razredne nastave,

- profesor pedagogije sa prethodno završenom pedagoškom akademijom ili učiteljskom školom,

- profesor srpskog jezika i književnosti,

- profesor srpskog jezika i književnosti sa opštom lingvistikom,

- profesor srpske književnosti i jezika,

- profesor srpske književnosti i jezika sa opštom književnošću,

- profesor za srpskohrvatski jezik i jugoslovensku književnost,

- profesor za jugoslovensku književnost i srpskohrvatski jezik,

- profesor srpskohrvatskog jezika i opšte lingvistike,

- profesor za srpskohrvatski jezik sa južnoslovenskim jezicima,

- profesor srpskohrvatskog jezika sa istočnim i zapadnim slovenskim jezicima,

- profesor srpskohrvatskog jezika i jugoslovenske književnosti za nastavu u školama u kojima se obrazovno-vaspitni rad izvodi na mađarskom, odnosno rusinskom ili rumunskom jeziku,

- profesor za jugoslovensku i opštu književnost,

- profesor jugoslovenske književnosti sa stranim jezikom,

- lice koje ispunjava uslove za izvođenje nastave iz predmeta maternji jezik nacionalne manjine, u skladu sa pravilnikom kojim je propisana vrsta obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi,

- master učitelj,

- profesor srpskog jezika i srpske književnosti,

- master filolog (studijski programi: Srpski jezik i književnost, Srpska književnost i jezik, Srpska književnost i jezik sa opštom književnošću, Srpski jezik, Srpska književnost, Srpska filologija (srpski jezik i lingvistika)),

- master profesor jezika i književnosti (studijski programi: Srpski jezik i književnost, Srpska književnost i jezik, Srpska književnost i jezik sa komparatistikom, Srpski jezik, Srpska književnost, Srpska filologija (srpski jezik i lingvistika)),

- diplomirani učitelj - master,

- lice koje ispunjava uslove da izvodi nastavu iz predmeta istorija, u skladu sa pravilnikom kojim je propisana vrsta obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi.

4. Ruke u testu - otkrivanje sveta:

- profesor razredne nastave,

- profesor pedagogije sa prethodno završenom pedagoškom akademijom ili učiteljskom školom,

- diplomirani pedagog za fiziku i hemiju,

- profesor fizike,

- profesor hemije,

- lica koja ispunjavaju uslove za izvođenje nastave iz predmeta fizika prema pravilniku kojim je propisana vrsta obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi,

- lica koja ispunjavaju uslove za izvođenje nastave iz predmeta hemija prema pravilniku kojim je propisana vrsta obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi, osim lica koja su završila dvopredmetne studije: hemija - biologija, odnosno hemija - geografija,

- master učitelj,

- diplomirani učitelj - master.

5. Čuvari prirode:

1) prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja:

- profesor razredne nastave,

- profesor pedagogije, sa prethodno završenom pedagoškom akademijom ili učiteljskom školom,

- diplomirani biolog - smer zaštite životne sredine,

- profesor prirodnih nauka,

- diplomirani biolog - ekolog,

- profesor biologije,

- diplomirani biolog,

- diplomirani molekularni biolog i fiziolog,

- profesor biologije i hemije,

- profesor hemije i biologije,

- master učitelj,

- master profesor biologije,

- master biolog,

- master biolog - ekolog,

- master profesor ekologije,

- master ekolog,

- master profesor ekologije i zaštite životne sredine,

- master profesor biologije i hemije,

- master geograf,

- master profesor biologije i geografije,

- diplomirani učitelj - master,

- master geograf za oblast životne sredine,

- diplomirani geograf - master,

- master profesor geografije,

- lica koja su završila dvopredmetne studije na fakultetu, ako su na tom fakultetu savladala program iz tih predmeta u trajanju od osam semestara,

- profesor prirodnih nauka - master,

- diplomirani geograf zaštite životne sredine.

2) drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja:

- diplomirani biolog - smer zaštite životne sredine,

- diplomirani biolog - ekolog,

- profesor biologije,

- diplomirani biolog,

- profesor prirodnih nauka,

- diplomirani molekularni biolog i fiziolog,

- profesor biologije i hemije,

- profesor hemije i biologije,

- master profesor biologije,

- master biolog,

- master biolog - ekolog,

- master profesor ekologije,

- master ekolog,

- master profesor ekologije i zaštite životne sredine,

- master profesor biologije i hemije,

- master geograf,

- master profesor biologije i geografije,

- master geograf za oblast životne sredine,

- diplomirani geograf - master,

- master profesor geografije,

- lica koja su završila dvopredmetne studije na fakultetu, ako su na tom fakultetu savladala program iz tih predmeta u trajanju od osam semestara,

- profesor prirodnih nauka - master,

- diplomirani geograf zaštite životne sredine.

6. Lepo pisanje:

- profesor razredne nastave,

- profesor pedagogije sa prethodno završenom pedagoškom akademijom ili učiteljskom školom,

- lica koja ispunjavaju uslove za izvođenje nastave iz predmeta srpski jezik prema pravilniku kojim je propisana vrsta stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi,

- diplomirani grafičar likovnih umetnosti,

- diplomirani grafičar - profesor likovne kulture,

- diplomirani slikar - profesor likovne kulture,

- diplomirani slikar likovnih umetnosti,

- master učitelj,

- master likovni umetnik, sa završenim osnovnim akademskim studijama iz oblasti likovne umetnosti, odnosno primenjene umetnosti i dizajna,

- master primenjeni umetnik, sa završenim osnovnim akademskim studijama iz oblasti likovne umetnosti, odnosno primenjene umetnosti i dizajna,

- master konzervator i restaurator sa završenim osnovnim akademskim studijama iz oblasti likovne umetnosti, odnosno primenjene umetnosti i dizajna,

- master dizajner, sa završenim osnovnim akademskim studijama iz oblasti likovne umetnosti, odnosno primenjene umetnosti i dizajna,

- diplomirani učitelj - master.

7. Od igračke do računara:

- profesor razredne nastave,

- profesor pedagogije sa prethodno završenom pedagoškom akademijom ili učiteljskom školom,

- master učitelj,

- lice koje ispunjava uslove za izvođenje obrazovano-vaspitnog rada iz nastavnog predmeta Informatike i računarstva,

- diplomirani učitelj - master,

- profesor osnova tehnike i informatike;

- master profesor tehnike i informatike;

- master dizajner medija u obrazovanju.

8. Maternji jezik/govor sa elementima nacionalne kulture

1) Bošnjački/bosanski jezik sa elementima nacionalne kulture:

(1) prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja:

- profesor razredne nastave,

- profesor pedagogije, sa prethodno završenom pedagoškom akademijom ili učiteljskom školom,

- profesor srpskog jezika i književnosti,

- profesor bosanskog jezika i književnosti,

- profesor bosanskog i srpskog jezika,

- profesor srpskog jezika i književnosti sa opštom lingvistikom,

- profesor srpske književnosti i jezika,

- profesor srpske književnosti i jezika sa opštom književnošću,

- profesor za srpskohrvatski jezik i jugoslovensku književnost,

- profesor za jugoslovensku književnost i srpskohrvatski jezik,

- profesor srpskohrvatskog jezika i opšte lingvistike,

- profesor za srpskohrvatski jezik sa južnoslovenskim jezicima,

- profesor srpskohrvatskog jezika sa istočnim i zapadnim slovenskim jezicima,

- profesor za jugoslovensku i opštu književnost,

- profesor jugoslovenske književnosti sa stranim jezikom,

- master učitelj,

- diplomirani učitelj - master,

- profesor bosanskog jezika i književnosti i srpskog jezika i književnosti,

- master, diplomirani filolog (bosanski jezik i književnost i srpski jezik i književnost),

- master profesor jezika i književnosti (studijski programi: Srpski jezik i Srpska književnost; Srpska filologija: srpski jezik i lingvistika; Srpska književnost, Srpska književnost i jezik),

- master filolog (studijski program Filologija, Srpski jezik; Srpski jezik i komparativna književnost; Srpski jezik i književnost; Srpska književnost i jezik);

(2) drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja:

- profesor srpskog jezika i književnosti,

- profesor bosanskog jezika i književnosti,

- profesor bosanskog i srpskog jezika,

- profesor srpskog jezika i književnosti sa opštom lingvistikom,

- profesor srpske književnosti i jezika,

- profesor srpske književnosti i jezika sa opštom književnošću,

- profesor za srpskohrvatski jezik i jugoslovensku književnost,

- profesor za jugoslovensku književnost i srpskohrvatski jezik,

- profesor srpskohrvatskog jezika i opšte lingvistike,

- profesor za srpskohrvatski jezik sa južnoslovenskim jezicima,

- profesor srpskohrvatskog jezika sa istočnim i zapadnim slovenskim jezicima,

- profesor za jugoslovensku i opštu književnost,

- profesor jugoslovenske književnosti sa stranim jezikom,

- profesor bosanskog jezika i književnosti i srpskog jezika i književnosti,

- master, diplomirani filolog (bosanski jezik i književnost i srpski jezik i književnost),

- master profesor jezika i književnosti (studijski programi: Srpski jezik; Srpski jezik i književnost; Srpska književnost; Srpska književnost i jezik; Srpska književnost i jezik sa opštom književnošću; Srpska filologija: srpski jezik i lingvistika; Filologija, moduli: Srpski jezik i Srpski jezik i komparativna književnost),

- master filolog (studijski programi: Srpski jezik; Srpski jezik i književnost; Srpska književnost; Srpska književnost i jezik; Srpska književnost i jezik sa opštom književnošću; Srpska filologija: srpski jezik i lingvistika; Filologija, moduli: Srpski jezik i Srpski jezik i komparativna književnost).

2) Bugarski jezik sa elementima nacionalne kulture:

(1) prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja:

- profesor razredne nastave,

- profesor pedagogije sa prethodno završenom pedagoškom akademijom ili učiteljskom školom,

- profesor, odnosno diplomirani filolog za bugarski jezik i književnost,

- master učitelj,

- diplomirani učitelj - master,

- master filolog (studijski program ili glavni predmet/profil bugarski jezik),

- master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet/profil bugarski jezik);

(2) drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja:

- profesor, odnosno diplomirani filolog za bugarski jezik i književnost,

- profesor razredne nastave, sa položenim ispitom iz bugarskog jezika sa metodikom na odgovarajućem fakultetu,

- master učitelj,

- diplomirani učitelj - master,

- master filolog (studijski program ili glavni predmet/profil bugarski jezik),

- master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet/profil bugarski jezik).

3) Bunjevački govor sa elementima nacionalne kulture:

(1) prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja:

- profesor razredne nastave,

- profesor pedagogije, sa prethodno završenom pedagoškom akademijom ili učiteljskom školom,

- profesor, odnosno diplomirani filolog za srpski jezik i književnost,

- profesor za jugoslovensku književnost i srpsko-hrvatski jezik,

- profesor srpskog jezika i književnosti,

- master učitelj,

- diplomirani učitelj - master,

- master filolog (studijski programi: Srpski jezik i književnost, Srpska književnost i jezik, Srpska književnost i jezik sa opštom književnošću, Srpski jezik, Srpska književnost, Srpska filologija (srpski jezik i lingvistika), Srpska književnost i jezik sa komparatistikom),

- master profesor jezika i književnosti (studijski programi: Srpski jezik i književnost, Srpska književnost i jezik, Srpska književnost i jezik sa sa opštom književnošću, Srpski jezik, Srpska književnost, Srpska filologija (srpski jezik i lingvistika), Srpska književnost i jezik sa komparatistikom).

Lica iz stava 1. ove podtačke mogu da izvode nastavu iz izbornog predmeta Bunjevački govor sa elementima nacionalne kulture pod uslovom da su poznavaoci bunjevačkog govora i nacionalne kulture, što utvrđuje Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine.

(2) drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja

- profesor razredne nastave,

- profesor pedagogije sa prethodno završenom pedagoškom akademijom ili učiteljskom školom,

- profesor, odnosno diplomirani filolog za srpski jezik i književnost,

- profesor za jugoslovensku književnost i srpsko-hrvatski jezik,

- master učitelj,

- diplomirani učitelj - master,

- master profesor jezika i književnosti (studijski programi: Srpski jezik; Srpski jezik i književnost; Srpska književnost; Srpska književnost i jezik; Srpska književnost i jezik sa opštom književnošću; Srpska filologija: srpski jezik i lingvistika; Filologija, moduli: Srpski jezik i Srpski jezik i komparativna književnost),

- master filolog (studijski programi: Srpski jezik; Srpski jezik i književnost; Srpska književnost; Srpska književnost i jezik; Srpska književnost i jezik sa opštom književnošću; Srpska filologija: srpski jezik i lingvistika; Filologija, moduli: Srpski jezik i Srpski jezik i komparativna književnost).

Lica iz stava 1. ove podtačke mogu da izvode nastavu iz izbornog predmeta Bunjevački govor sa elementima nacionalne kulture pod uslovom da su poznavaoci bunjevačkog govora i nacionalne kulture, što utvrđuje Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine.

4) Mađarski jezik sa elementima nacionalne kulture:

(1) prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja:

- profesor razredne nastave,

- profesor pedagogije sa prethodno završenom pedagoškom akademijom ili učiteljskom školom,

- profesor, odnosno diplomirani filolog za mađarski jezik i književnost,

- master učitelj,

- diplomirani učitelj - master,

- master filolog (studijski program ili glavni predmet/profil mađarski jezik),

- master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet/profil mađarski jezik);

(2) drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja:

- profesor, odnosno diplomirani filolog za mađarski jezik i književnost,

- profesor razredne nastave, sa položenim ispitom iz mađarskog jezika sa metodikom na odgovarajućem fakultetu,

- master učitelj,

- diplomirani učitelj - master,

- master filolog (studijski program ili glavni predmet/profil mađarski jezik),

- master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet/profil mađarski jezik).

5) Rumunski jezik sa elementima nacionalne kulture:

(1) prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja:

- profesor razredne nastave,

- profesor pedagogije sa prethodno završenom pedagoškom akademijom ili učiteljskom školom,

- profesor, odnosno diplomirani filolog za rumunski jezik i književnost,

- master učitelj,

- diplomirani učitelj - master,

- master filolog (studijski program ili glavni predmet/profil rumunski jezik),

- master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet/profil rumunski jezik);

(2) drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja:

- profesor, odnosno diplomirani filolog za rumunski jezik i književnost,

- master filolog (studijski program ili glavni predmet/profil rumunski jezik),

- master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet/profil rumunski jezik).

6) Rusinski jezik sa elementima nacionalne kulture:

(1) prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja:

- profesor razredne nastave,

- profesor pedagogije sa prethodno završenom pedagoškom akademijom ili učiteljskom školom,

- profesor, odnosno diplomirani filolog za rusinski jezik i književnost,

- profesor ruskog ili srpskog jezika i književnosti, sa položenim ispitom iz rusinskog jezika sa metodikom na odgovarajućem fakultetu,

- master učitelj,

- diplomirani učitelj - master,

- master filolog (studijski program ili glavni predmet/profil rusinski jezik),

- master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet/profil rusinski jezik);

(2) drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja:

- profesor, odnosno diplomirani filolog za rusinski jezik i književnost,

- profesor ruskog ili srpskog jezika i književnosti, sa položenim ispitom iz rusinskog jezika sa metodikom na odgovarajućem fakultetu,

- profesor razredne nastave, sa položenim ispitom iz rusinskog jezika sa metodikom na odgovarajućem fakultetu,

- master učitelj,

- diplomirani učitelj - master,

- master filolog (studijski program ili glavni predmet/profil rusinski jezik),

- master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet/profil rusinski jezik).

7) Slovački jezik sa elementima nacionalne kulture:

(1) prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja:

- profesor razredne nastave,

- profesor pedagogije sa prethodno završenom pedagoškom akademijom ili učiteljskom školom,

- profesor, odnosno diplomirani filolog za slovački jezik i književnost,

- master učitelj,

- diplomirani učitelj - master,

- master filolog (studijski program ili glavni predmet/profil slovački jezik),

- master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet/profil slovački jezik);

(2) drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja:

- profesor, odnosno diplomirani filolog za slovački jezik i književnost,

- profesor razredne nastave, sa položenim ispitom iz slovačkog jezika sa metodikom na odgovarajućem fakultetu,

- master učitelj,

- diplomirani učitelj - master,

- master filolog (studijski program ili glavni predmet/profil slovački jezik),

- master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet/profil slovački jezik).

8) Ukrajinski jezik sa elementima nacionalne kulture:

(1) prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja:

- profesor razredne nastave,

- profesor pedagogije sa prethodno završenom pedagoškom akademijom ili učiteljskom školom,

- profesor, odnosno diplomirani filolog za ukrajinski jezik i književnost,

- profesor ruskog ili srpskog jezika i književnosti, sa položenim ispitom iz ukrajinskog jezika sa metodikom na odgovarajućem fakultetu,

- master učitelj,

- diplomirani učitelj - master,

- master filolog (studijski program ili glavni predmet/profil ukrajinski jezik),

- master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet/profil ukrajinski jezik);

(2) drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja:

- profesor, odnosno diplomirani filolog za ukrajinski jezik i književnost,

- profesor ruskog ili srpskog jezika i književnosti, sa položenim ispitom iz ukrajinskog jezika sa metodikom na odgovarajućem fakultetu,

- profesor razredne nastave sa položenim ispitom iz ukrajinskog jezika sa metodikom na odgovarajućem fakultetu,

- master učitelj,

- diplomirani učitelj - master,

- master filolog (studijski program ili glavni predmet/profil ukrajinski jezik),

- master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet/profil ukrajinski jezik).

9) Hrvatski jezik sa elementima nacionalne kulture:

(1) prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja:

- profesor razredne nastave,

- profesor pedagogije sa prethodno završenom pedagoškom akademijom ili učiteljskom školom,

- profesor, odnosno diplomirani filolog za hrvatski jezik i književnost,

- master učitelj,

- diplomirani učitelj - master,

- profesor hrvatskog jezika i književnosti,

- master filolog (studijski program ili glavni predmet/profil hrvatski jezik),

- master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet/profil hrvatski jezik);

(2) drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja:

- profesor, odnosno diplomirani filolog za hrvatski jezik i književnost,

- profesor hrvatskog jezika i književnosti,

- master filolog (studijski program ili glavni predmet/profil hrvatski jezik),

- master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet/profil hrvatski jezik).

Ukoliko škola preuzimanjem ili konkursom ne zasnuje radni odnos sa licem koje ispunjava uslove iz stava 1. ove tačke, nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada iz obaveznih izbornih predmeta u osnovnoj školi, može da izvodi i lice koje ima odgovarajuće obrazovanje za izvođenje nastave iz predmeta Istorija, Geografija i Muzička kultura, uz poznavanje hrvatskog jezika.

10) Češki jezik sa elementima nacionalne kulture:

(1) prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja:

- profesor, odnosno diplomirani filolog češkog jezika i književnosti,

- master filolog (studijski program ili glavni predmet/profil češki jezik),

- master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet/profil češki jezik);

(2) drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja:

- diplomirani filolog češkog jezika i književnosti,

- master filolog (studijski program ili glavni predmet/profil češki jezik),

- master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet/profil češki jezik).

11) Makedonski jezik sa elementima nacionalne kulture:

(1) prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja:

- profesor razredne nastave;

- nastavnik razredne nastave;

- profesor pedagogije sa prethodno završenom pedagoškom akademijom ili učiteljskom školom;

- profesor, odnosno diplomirani filolog za makedonski jezik i književnost;

- master učitelj;

- diplomirani učitelj - master;

(2) drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja:

- profesor, odnosno diplomirani filolog za makedonski jezik i književnost.

Ukoliko škola preuzimanjem ili konkursom ne zasnuje radni odnos sa licem koje ispunjava uslove iz stava 1. ove tačke, nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada iz obaveznih izbornih predmeta u osnovnoj školi, može da izvodi i lice koje ima odgovarajuće obrazovanje za izvođenje nastave iz predmeta Istorija, Geografija i Muzička kultura, uz poznavanje makedonskog jezika.

9. Strani jezik:

1) engleski jezik

- profesor, odnosno diplomirani filolog za engleski jezik i književnost,

- diplomirani profesor engleskog jezika i književnosti,

- master filolog (studijski program ili glavni predmet/profil engleski jezik),

- master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet/profil engleski jezik);

2) italijanski jezik

- profesor, odnosno diplomirani filolog za italijanski jezik i književnost,

- master filolog (studijski program ili glavni predmet/profil italijanski jezik),

- master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet/profil italijanski jezik);

3) nemački jezik

- profesor, odnosno diplomirani filolog za nemački jezik i književnost,

- master filolog (studijski program ili glavni predmet/profil nemački jezik),

- master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet/profil nemački jezik);

4) ruski jezik

- profesor, odnosno diplomirani filolog za ruski jezik i književnost,

- master filolog (studijski program ili glavni predmet/profil ruski jezik),

- master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet/profil ruski jezik);

- master profesor slavista - ruski jezik i književnost.

5) francuski jezik

- profesor, odnosno diplomirani filolog za francuski jezik i književnost,

- master filolog (studijski program ili glavni predmet/profil francuski jezik),

- master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet/profil francuski jezik);

6) španski jezik

- profesor, odnosno diplomirani filolog za španski jezik i književnost,

- profesor španskog jezika i hispanskih književnosti,

- master filolog (studijski program ili glavni predmet/profil španski jezik),

- master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet/profil španski jezik).

10. Fizičko vaspitanje - izabrani sport:

- profesor fizičkog vaspitanja,

- profesor fizičke kulture,

- diplomirani pedagog fizičke kulture,

- profesor fizičkog vaspitanja - diplomirani trener sa naznakom sportske grane,

- profesor fizičkog vaspitanja - diplomirani organizator sportske rekreacije,

- profesor fizičkog vaspitanja - diplomirani kineziterapeut,

- master profesor fizičkog vaspitanja i sporta,

- master profesor fizičkog vaspitanja i kineziterapije,

- diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta.

11. Informatika i računarstvo:

- profesor informatike,

- profesor informatike u obrazovanju,

- profesor informatike i tehničkog obrazovanja,

- diplomirani inženjer informatike,

- diplomirani inženjer poslovne informatike,

- diplomirani inženjer elektrotehnike - za računsku tehniku i informatiku,

- diplomirani matematičar - za računarstvo i informatiku,

- diplomirani inženjer organizacije rada - smer kibernetski,

- diplomirani inženjer organizacije - za informacione sisteme,

- diplomirani inženjer za informacione sisteme,

- diplomirani inženjer organizacionih nauka - odsek za informacione sisteme,

- diplomirani ekonomista - za ekonomiku, statistiku i informatiku,

- diplomirani matematičar,

- profesor matematike,

- profesor fizike,

- diplomirani inženjer elektrotehnike, smer računske tehnike i informatike,

- diplomirani inženjer elektronike,

- profesor tehnike i informatike,

- profesor tehničkog obrazovanja,

- profesor elektrotehnike,

- profesor mašinstva,

- diplomirani inženjer menadžmenta za informaciono-upravljačke i komunikacione sisteme,

- profesor informatike - matematike,

- diplomirani informatičar,

- diplomirani informatičar - poslovna informatika,

- diplomirani informatičar - profesor informatike,

- profesor geografije - informatike,

- diplomirani informatičar - master,

- diplomirani profesor geografije - informatike, master,

- profesor fizike - informatike,

- diplomirani profesor fizike - informatike - master,

- diplomirani profesor informatike, master,

- diplomirani informatičar - master poslovne informatike,

- diplomirani inženjer elektrotehnike za računarsku tehniku i informatiku,

- diplomirani ekonomista za ekonomsku statistiku i informatiku,

- diplomirani fizičar,

- diplomirani fizičar - primenjena i kompjuterska fizika - master,

- diplomirani fizičar - primenjena fizika i informatika - master,

- master matematičar,

- master informatičar,

- master inženjer elektrotehnike i računarstva,

- master ekonomista,

- master profesor informatike i matematike,

- master profesor informatike i fizike,

- master profesor fizike i informatike,

- master profesor geografije i informatike,

- master profesor tehnike i informatike,

- master profesor informatike i tehnike,

- master inženjer informacionih tehnologija,

- master inženjer organizacionih nauka (smer Informacioni sistemi i tehnologije ili Softversko inženjerstvo i računarske nauke),

- diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva - master,

- diplomirani inženjer organizacionih nauka - master iz oblasti informacionih sistema i tehnologija,

- diplomirani profesor informatike i matematike - master,

- diplomirani profesor tehnike i informatike - master,

- diplomirani profesor informatike i tehnike - master,

- profesor osnova tehnike i informatike,

- profesor geografije i informatike;

- master profesor informatike i fizike;

- master profesor informatike i matematike;

- diplomirani industrijski menadžer;

- master dizajner medija u obrazovanju;

- master inženjer mašinstva.

Nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada iz predmeta Informatika i računarstvo može da izvodi i lice koje je na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, savladalo program računarstva i informatike u trajanju od najmanje četiri semestra.

Nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada iz predmeta Informatika i računarstvo može da izvodi i lice koje je steklo akademsko zvanje master, koje u okviru završenih studija, mora imati položeno najmanje pet informatičkih predmeta (od toga najmanje jedan iz oblasti Programiranje i najmanje jedan iz oblasti Objektno orijentisano programiranje) i najmanje dva predmeta iz jedne ili dve sledeće oblasti - Matematika ili Teorijsko računarstvo.

Ukoliko škola preuzimanjem ili konkursom ne zasnuje radni odnos sa licem koje ispunjava uslove iz st. 1-3 ove tačke, nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada za predmet Informatika i računarstvo može da izvodi i:

- master učitelj, koji je tokom studija ostvario 90 ESPB bodova iz oblasti informatike i računarstva;

- lice koje je steklo stručni naziv strukovni specijalista, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 7. oktobra 2017. godine, ako u okviru završenih studija ima položeno najmanje pet informatičkih predmeta (od toga najmanje jedan iz oblasti Programiranje i najmanje jedan iz oblasti Objektno orijentisano programiranje) i najmanje dva predmeta iz jedne ili dve sledeće oblasti - Matematika ili Teorijsko računarstvo.

Ispunjenost uslova iz st. 2-4. ove tačke utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove obrazovanja, na osnovu nastavnog plana i programa studija, odnosno studijskog programa.

12. Šah:

1) prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja:

- profesor razredne nastave,

- profesor predmetne nastave u osnovnoj školi.

Lica koja izvode nastavu iz predmeta šah u prvom ciklusu osnovnog obrazovanja i vaspitanja treba da poseduju najmanje II (drugu) kategoriju ili žensku I (prvu) kategoriju ili da su sa uspehom savladali program obuke za odgovarajući razred.

Nastavu iz predmeta šah u prvom ciklusu osnovnog obrazovanja i vaspitanja mogu da izvode i lica sa završenim učiteljskim fakultetom koja su u toku studija savladala plan i program šaha u trajanju od najmanje tri semestra.

Nastavu iz predmeta šah u prvom ciklusu osnovnog obrazovanja i vaspitanja može da izvodi i lice sa master akademskim studijama koje ispunjava uslove za nastavnika razredne nastave i nastavnika predmetne nastave u osnovnoj školi.

Lica koja izvode nastavu iz predmeta šah u prvom ciklusu osnovnog obrazovanja i vaspitanja treba da poseduju najmanje II (drugu) kategoriju ili žensku I (prvu) kategoriju ili da su sa uspehom savladali program obuke za odgovarajući razred.

Provera stručne šahovske kvalifikacije vrši se uvidom u takmičarsku knjižicu predmetnog nastavnika, na osnovu koje se ustanovljava da li je zahtevani nivo registrovan i overen od strane Šahovskog saveza Srbije.

Nastavu iz predmeta šah u prvom ciklusu osnovnog obrazovanja i vaspitanja može da izvodi i:

- lice sa završenim osnovnim akademskim studijama na učiteljskom ili pedagoškom fakultetu, sa položenim predmetima Šah I, Šah II i Šah III,

- lice sa završenim osnovnim akademskim studijama na fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja (sa položenim predmetima Šah I i Šah II).

2) drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja:

- profesor razredne nastave,

- profesor predmetne nastave u osnovnoj školi.

Lica koja izvode nastavu iz predmeta šah u drugom ciklusu osnovnog obrazovanja i vaspitanja treba da poseduju najmanje I (prvu) kategoriju ili titulu ženskog majstorskog kandidata ili da su sa uspehom savladali program obuke za odgovarajući razred.

Provera stručne šahovske kvalifikacije vrši se uvidom u takmičarsku knjižicu predmetnog nastavnika, na osnovu koje se ustanovljava da li je zahtevani nivo registrovan i overen od strane Šahovskog saveza Srbije.

Nastavu iz predmeta šah u drugom ciklusu osnovnog obrazovanja i vaspitanja može da izvodi i lice sa master akademskim studijama koje ispunjava uslove za nastavnika razredne nastave i nastavnika predmetne nastave u osnovnoj školi.

Lica koja izvode nastavu iz predmeta šah u drugom ciklusu osnovnog obrazovanja i vaspitanja treba da poseduju najmanje I (prvu) kategoriju ili ženskog majstorskog kandidata ili da su sa uspehom savladali program obuke za odgovarajući razred.

Provera stručne šahovske kvalifikacije vrši se uvidom u takmičarsku knjižicu predmetnog nastavnika, na osnovu koje se ustanovljava da li je zahtevani nivo registrovan i overen od strane Šahovskog saveza Srbije.

Nastavu iz predmeta šah u drugom ciklusu osnovnog obrazovanja i vaspitanja može da izvodi i:

- lice sa završenim osnovnim akademskim studijama na učiteljskom ili pedagoškom fakultetu, sa položenim predmetima Šah I, Šah II i Šah III,

- lice sa završenim osnovnim akademskim studijama na fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, sa položenim predmetima Šah I i Šah II.

13. Svakodnevni život u prošlosti:

- lice koje ispunjava uslove da izvodi nastavu iz predmeta istorija, u skladu sa propisom kojim je propisana vrsta obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi.

14. Crtanje, slikanje i vajanje:

- diplomirani slikar,

- diplomirani slikar - profesor,

- diplomirani slikar - profesor likovne kulture,

- akademski slikar,

- akademski slikar - likovni pedagog,

- diplomirani vajar,

- diplomirani vajar - profesor,

- diplomirani vajar - profesor likovne kulture,

- akademski vajar,

- akademski vajar - likovni pedagog,

- diplomirani grafičar,

- diplomirani grafičar - profesor likovne kulture,

- diplomirani grafičar - profesor,

- diplomirani grafičar vizuelnih komunikacija - profesor likovne kulture,

- akademski grafičar,

- akademski grafičar - likovni pedagog,

- diplomirani slikar primenjenog slikarstva,

- diplomirani slikar restaurator,

- diplomirani vajar primenjenog vajarstva,

- diplomirani arhitekta unutrašnje arhitekture,

- diplomirani grafičar primenjene grafike,

- diplomirani kostimograf,

- diplomirani kostimograf savremenog odevanja,

- diplomirani kostimograf scenskog kostima,

- diplomirani industrijski dizajner,

- diplomirani dizajner tekstila,

- diplomirani grafički dizajner,

- diplomirani grafički dizajner - profesor likovne kulture,

- diplomirani scenograf,

- diplomirani keramičar,

- diplomirani fotograf,

- nastavnik likovne kulture,

- diplomirani slikar - tekstila,

- diplomirani slikar - keramičar,

- diplomirani slikar zidnog slikarstva,

- diplomirani dizajner grafike - grafika knjige,

- diplomirani umetnik novih likovnih medija - profesor likovne kulture,

- diplomirani umetnik fotografije - profesor likovne kulture,

- profesor likovnih umetnosti,

- diplomirani arhitekta na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu - Univerziteta u Beogradu,

- lice sa završenim fakultetom primenjenih umetnosti i dizajna, odnosno, lice sa završenim fakultetom primenjenih umetnosti,

- lice sa završenim fakultetom likovnih umetnosti,

- master likovni umetnik, sa završenim osnovnim akademskim studijama iz oblasti likovne umetnosti, odnosno primenjene umetnosti i dizajna,

- master primenjeni umetnik, sa završenim osnovnim akademskim studijama iz oblasti likovne umetnosti, odnosno primenjene umetnosti i dizajna,

- master konzervator i restaurator, sa završenim osnovnim akademskim studijama iz oblasti likovne umetnosti, odnosno primenjene umetnosti i dizajna,

- master dizajner, sa završenim osnovnim akademskim studijama iz oblasti likovne umetnosti, odnosno primenjene umetnosti i dizajna.

15. Hor i orkestar:

- akademski muzičar,

- diplomirani muzičar - muzički pedagog,

- diplomirani muzički pedagog,

- diplomirani muzičar - kompozitor,

- diplomirani kompozitor,

- diplomirani muzičar - dirigent,

- diplomirani muzičar - muzikolog,

- diplomirani muzikolog,

- diplomirani etnomuzikolog,

- diplomirani muzičar - pijanista,

- diplomirani muzičar - čembalista,

- diplomirani muzičar - orguljaš,

- diplomirani muzičar - harfista,

- diplomirani muzičar - perkusionista,

- diplomirani muzičar - violinista,

- diplomirani muzičar - violista,

- diplomirani muzičar - violončelista,

- diplomirani muzičar - kontrabasista,

- diplomirani muzičar - flautista,

- diplomirani muzičar - oboista,

- diplomirani muzičar - klarinetista,

- diplomirani muzičar - fagotista,

- diplomirani muzičar - hornista,

- diplomirani muzičar - trubač,

- diplomirani muzičar - trombonista,

- diplomirani muzičar - tubista,

- profesor solfeđa i muzičke kulture,

- diplomirani muzičar za medijsku oblast,

- diplomirani dirigent,

- diplomirani muzičar - akordeonista,

- diplomirani muzičar - gitarista,

- diplomirani muzičar - solo pevač,

- diplomirani profesor solfeđa i muzičke kulture,

- diplomirani muzičar-saksofonista,

- master teoretičar umetnosti - profesionalni status: muzički pedagog, etnomuzikolog, muzikolog ili muzički teoretičar,

- master muzički umetnik - svi profesionalni statusi,

- master kompozitor,

- profesor muzičkog vaspitanja,

- diplomirani muzičar - pedagog,

- diplomirani klavirista.

16. Domaćinstvo:

- lica koja ispunjavaju uslove za izvođenje nastave hemije prema pravilniku kojim je propisana vrsta obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi,

- lica koja ispunjavaju uslove za izvođenje nastave biologije prema pravilniku kojim je propisana vrsta obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi,

- profesor prirodnih nauka.

Prednost za izvođenje nastave u prvom ciklusu osnovnog obrazovanja i vaspitanja iz predmeta podtač. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. i 12. ovog člana imaju:

- master učitelj,

- diplomirani učitelj - master,

- profesor razredne nastave,

- profesor pedagogije sa prethodno završenom pedagoškom akademijom ili učiteljskom školom.

Član 3

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o vrsti stručne spreme nastavnika koji izvode obrazovno-vaspitni rad iz izbornih programa u osnovnoj školi ("Prosvetni glasnik", br. 27/87, 1/89, 4/03, 10/04, 3/05, 9/05, 4/07, 17/07, 1/08, 6/08, 8/08, 4/09 i 3/10).

Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Prosvetnom glasniku".

 

Samostalni član Pravilnika o dopunama
Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika koji izvode obrazovno-vaspitni rad iz izbornih predmeta u osnovnoj školi

("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 11/2016)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije - Prosvetnom glasniku".

 

Samostalni član Pravilnika o dopunama
Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika koji izvode obrazovno-vaspitni rad iz izbornih predmeta u osnovnoj školi

("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 2/2017)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije - Prosvetnom glasniku".