MINIMALNA ZARADA

2023. godina

Mesec

Broj mogućih radnih dana u mesecu 

Broj mogućih časova rada u mesecu

Minimalna cena rada po času - neto

Minimalna neto zarada za mesec

Minimalna bruto zarada za mesec

Januar 2023. godine 

22 

176 

230,00 

40.480,00

54.648,79

Februar 2023. godine 

20 

160 

230,00 

36.800,00

49.399,14

Mart 2023. godine 

23 

184 

230,00 

42.320,00

57.273,61

April 2023. godine 

20 

160 

230,00 

36.800,00

49.399,14

Maj 2023. godine 

23 

184 

230,00 

42.320,00

57.273,61

Jun 2023. godine 

22 

176 

230,00 

40.480,00

54.648,79

Jul 2023. godine 

21 

168 

230,00 

38.640,00

52.023,97

Avgust 2023. godine 

23 

184 

230,00 

42.320,00

57.273,61

Septembar 2023. godine 

21 

168 

230,00 

38.640,00

52.023,97

Oktobar 2023. godine 

22 

176 

230,00 

40.480,00

54.648,79

Novembar 2023. godine 

22 

176 

230,00 

40.480,00

54.648,79

Decembar 2023. godine 

21 

168 

230,00 

38.640,00

52.023,97

Napomena:
Preračun sa neto na bruto je izvršen primenom neoporezivog iznosa zarade od 21.712 dinara koji se primenjuje za isplate zarade od 1. januara 2023. godine.

2024. godina

Mesec

Broj mogućih radnih dana u mesecu 

Broj mogućih časova rada u mesecu

Minimalna cena rada po času - neto

Minimalna neto zarada za mesec

Januar 2024. godine

23

184

271,00

49.864,00

Februar 2024. godine

21

168

271,00

45.528,00

Mart 2024. godine

21

168

271,00

45.528,00

April 2024. godine

22

176

271,00

47.696,00

Maj 2024. godine

23

184

271,00

49.864,00

Jun 2024. godine

20

160

271,00

43.360,00

Jul 2024. godine

23

184

271,00

49.864,00

Avgust 2024. godine

22

176

271,00

47.696,00

Septembar 2024. godine

21

168

271,00

45.528,00

Oktobar 2024. godine

23

184

271,00

49.864,00

Novembar 2024. godine

21

168

271,00

45.528,00

Decembar 2024. godine

22

176

271,00

47.696,00