MINIMALNA ZARADA

2022. godina

Mesec

Broj mogućih radnih dana u mesecu 

Broj mogućih časova rada u mesecu

Minimalna cena rada po času - neto

Minimalna neto zarada za mesec

Minimalna bruto zarada za mesec

Januar 2022.

21

168

201,22

33.804,96

45.470,70

Februar 2022.

20

160

201,22

32.195,20

43.174,32

Mart 2022.

23

184

201,22

37.024,48

50.063,45

April 2022.

21

168

201,22

33.804,96

45.470,70

Maj 2022.

22

176

201,22

35.414,72

47.767,08

Jun 2022.

22

176

201,22

35.414,72

47.767,08

Jul 2022.

21

168

201,22

33.804,96

45.470,70

Avgust 2022.

23

184

201,22

37.024,48

50.063,45

Septembar 2022.

22

176

201,22

35.414,72

47.767,08

Oktobar 2022.

21

168

201,22

33.804,96

45.470,70

Novembar 2022.

22

176

201,22

35.414,72

47.767,08

Decembar 2022.

22

176

201,22

35.414,72

47.767,08

Napomena:
Preračun sa neto na bruto je izvršen primenom neoporezivog iznosa zarade od 19.300 dinara koji se primenjuje za isplate zarade od 1. januara 2022. godine.