MINIMALNA ZARADA

2024. godina

Mesec

Broj mogućih radnih dana u mesecu 

Broj mogućih časova rada u mesecu

Minimalna cena rada po času - neto

Minimalna neto zarada za mesec

Minimalna bruto zarada za mesec

Januar 2024. godine

23

184

271,00

49.864,00

67.566,33

Februar 2024. godine

21

168

271,00

45.528,00

61.380,88

Mart 2024. godine

21

168

271,00

45.528,00

61.380,88

April 2024. godine

22

176

271,00

47.696,00

64.473,61

Maj 2024. godine

23

184

271,00

49.864,00

67.566,33

Jun 2024. godine

20

160

271,00

43.360,00

58.288,16

Jul 2024. godine

23

184

271,00

49.864,00

67.566,33

Avgust 2024. godine

22

176

271,00

47.696,00

64.473,61

Septembar 2024. godine

21

168

271,00

45.528,00

61.380,88

Oktobar 2024. godine

23

184

271,00

49.864,00

67.566,33

Novembar 2024. godine

21

168

271,00

45.528,00

61.380,88

Decembar 2024. godine

22

176

271,00

47.696,00

64.473,61

Napomena:
Preračun sa neto na bruto je izvršen primenom neoporezivog iznosa zarade od 25.000 dinara koji se primenjuje za isplate zarade od 1. januara 2024. godine.