MINIMALNA ZARADA

 

2022. godina

Mesec

Broj mogućih radnih dana u mesecu 

Broj mogućih časova rada u mesecu

Minimalna cena rada po času - neto

Minimalna neto zarada za mesec

Minimalna bruto zarada za mesec

Januar 2022.

21

168

201,22

33.804,96

45.470,70

Februar 2022.

20

160

201,22

32.195,20

43.174,32

Mart 2022.

23

184

201,22

37.024,48

50.063,45

April 2022.

21

168

201,22

33.804,96

45.470,70

Maj 2022.

22

176

201,22

35.414,72

47.767,08

Jun 2022.

22

176

201,22

35.414,72

47.767,08

Jul 2022.

21

168

201,22

33.804,96

45.470,70

Avgust 2022.

23

184

201,22

37.024,48

50.063,45

Septembar 2022.

22

176

201,22

35.414,72

47.767,08

Oktobar 2022.

21

168

201,22

33.804,96

45.470,70

Novembar 2022.

22

176

201,22

35.414,72

47.767,08

Decembar 2022.

22

176

201,22

35.414,72

47.767,08

Napomena:
Preračun sa neto na bruto je izvršen primenom neoporezivog iznosa zarade od 19.300 dinara koji se primenjuje za isplate zarade od 1. januara 2022. godine.

 

2023. godina

Mesec

Broj mogućih radnih
dana u mesecu

Broj mogućih časova
rada u mesecu

Minimalna cena rada
po času - neto

Minimalna neto
zarada za mesec

Januar 2023. godine

22

176

230,00

40.480,00

Februar 2023. godine

20

160

230,00

36.800,00

Mart 2023. godine

23

184

230,00

42.320,00

April 2023. godine

20

160

230,00

36.800,00

Maj 2023. godine

23

184

230,00

42.320,00

Jun 2023. godine

22

176

230,00

40.480,00

Jul 2023. godine

21

168

230,00

38.640,00

Avgust 2023. godine

23

184

230,00

42.320,00

Septembar 2023. godine

21

168

230,00

38.640,00

Oktobar 2023. godine

22

176

230,00

40.480,00

Novembar 2023. godine

22

176

230,00

40.480,00

Decembar 2023. godine

21

168

230,00

38.640,00