MINIMALNA ZARADA

2021. godina

Mesec

Broj mogućih radnih dana u mesecu 

Broj mogućih časova rada u mesecu

Minimalna cena rada po času - neto

Minimalna neto zarada za mesec

Minimalna bruto zarada za mesec

Januar 2021.

21

168

183,93

30.900,24

41.469,67

Februar 2021.

20

160

183,93

29.428,80

39.370,61

Mart 2021.

23

184

183,93

33.843,12

45.667,79

April 2021.

22

176

183,93

32.371,68

43.568,73

Maj 2021.

21

168

183,93

30.900,24

41.469,67

Jun 2021.

22

176

183,93

32.371,68

43.568,73

Jul 2021.

22

176

183,93

32.371,68

43.568,73

Avgust 2021.

22

176

183,93

32.371,68

43.568,73

Septembar 2021.

22

176

183,93

32.371,68

43.568,73

Oktobar 2021.

21

168

183,93

30.900,24

41.469,67

Novembar 2021.

22

176

183,93

32.371,68

43.568,73

Decembar 2021.

23

184

183,93

33.843,12

45.667,79

Napomena:
Preračun sa neto na bruto je izvršen primenom neoporezivog iznosa zarade od 18.300 dinara koji se primenjuje za isplate zarade od 1. januara 2021. godine.