Zatvori

 

FORMULE ZA PRERAČUN SA NETO NA BRUTO IZNOS PRIMANJA

1. Zarada i privremeni i povremeni poslovi

ZARADA

ZARADA - niža od najniže osnovice

ZARADA - viša od najniže, a niža od najviše osnovice

ZARADA - viša od najviše osnovice

Zarada zaposlenog

B = N - 1.830 + (NnO x 19,9%)
0,9

B = N - 1.830
0,701

B = N - 1.830 + (NvO x 19,9%)
0,9

Zarada zaposlenog penzionera

B = N - 1.830 + (NnO x 19,15%)
0,9

B = N - 1.830
0,7085

B = N - 1.830 + (NvO x 19,15%)
0,9

PRIVREMENI I POVREMENI POSLOVI

UGOVORENA NAKNADA - niža od najniže osnovice

UGOVORENA NAKNADA - viša od najniže, a niža od najviše osnovice

UGOVORENA NAKNADA - viša od najviše osnovice

Ugovorena naknada za lice koje nije na školovanju ili je starije od 26 godina

B = N + (NnO x 19,9%)
0,9

B = N / 0,701

B = N + (NvO x 19,9%)
0,9

Ugovorena naknada za korisnika starosne penzije

B = N + (NnO x 14,0%)
0,9

B = N / 0,760

B = N + (NvO x 14,0%)
0,9

Legenda:

B - bruto prihod

N - neto prihod

NnO - najniža osnovica za obračun i plaćanje doprinosa

NvO - najviša osnovica za obračun i plaćanje doprinosa

2. Ugovorene naknade kada se priznaju normirani troškovi - po raznim vrstama ugovora

R. br.

Vrsta prihoda

Koeficijent za preračun

1.

Prihod autora i nosioca srodnih prava uz priznavanje 50% normiranih troškova - kada se plaća porez, doprinos za PIO i doprinos za zdravstvo

1,386962552

2.

Prihod autora i nosioca srodnih prava uz priznavanje 50% normiranih troškova - kada se plaća porez i doprinos za PIO

1,294498382

3.

Prihod autora i nosioca srodnih prava uz priznavanje 50% normiranih troškova - kada se plaća porez

1,111111111

4.

Prihod autora i nosioca srodnih prava uz priznavanje 43% normiranih troškova - kada se plaća porez, doprinos za PIO i doprinos za zdravstvo

1,466404669

5.

Prihod autora i nosioca srodnih prava uz priznavanje 43% normiranih troškova - kada se plaća porez i doprinos za PIO

1,350165395

6.

Prihod autora i nosioca srodnih prava uz priznavanje 43% normiranih troškova - kada se plaća porez

1,128668172

7.

Prihod autora i nosioca srodnih prava uz priznavanje 34% normiranih troškova - kada se plaća porez, doprinos za PIO i doprinos za zdravstvo

1,582979801

8.

Prihod autora i nosioca srodnih prava uz priznavanje 34% normiranih troškova - kada se plaća porez i doprinos za PIO

1,429183936

9.

Prihod autora i nosioca srodnih prava uz priznavanje 34% normiranih troškova - kada se plaća porez

1,152073733

10.

Ugovor o delu - kada se plaća porez, doprinos za PIO i doprinos za zdravstvo

1,806358382

11.

Ugovor o delu - kada se plaća porez i doprinos za PIO

1,572327044

12.

Ugovor o delu - kada se plaća porez

1,19047619

13.

Ugovor o trgovinskom zastupanju - kada se plaća porez, doprinos za PIO i doprinos za zdravstvo

1,806358382

14.

Ugovor o trgovinskom zastupanju - kada se plaća porez i doprinos za PIO

1,572327044

15.

Ugovor o trgovinskom zastupanju - kada se plaća porez

1,19047619

16.

Primanja članova organa uprave pravnog lica - kada se plaća porez, doprinos za PIO i doprinos za zdravstvo

1,806358382

17.

Primanja članova organa uprave pravnog lica - kada se plaća porez i doprinos za PIO

1,572327044

18.

Primanja članova organa uprave pravnog lica - kada se plaća porez

1,19047619

19.

Naknada poslanicima i odbornicima - kada se plaća porez, doprinos za PIO i doprinos za zdravstvo

1,806358382

20.

Naknada poslanicima i odbornicima - kada se plaća porez i doprinos za PIO

1,572327044

21.

Naknada poslanicima i odbornicima - kada se plaća porez

1,19047619

22.

Naknada u vezi sa izvršavanjem poslova odbrane, civilne zaštite i zaštite od elementarnih nepogoda - kada se plaća porez, doprinos za PIO i doprinos za zdravstvo

1,806358382

23.

Naknada u vezi sa izvršavanjem poslova odbrane, civilne zaštite i zaštite od elementarnih nepogoda - kada se plaća porez i doprinos za PIO

1,572327044

24.

Naknada u vezi sa izvršavanjem poslova odbrane, civilne zaštite i zaštite od elementarnih nepogoda - kada se plaća porez

1,19047619

25.

Primanja stečajnih upravnika, sudskih veštaka, sudija porotnika i sudskih tumača - kada se plaća porez, doprinos za PIO i doprinos za zdravstvo

1,806358382

26.

Primanja stečajnih upravnika, sudskih veštaka, sudija porotnika i sudskih tumača - kada se plaća porez i doprinos za PIO

1,572327044

27.

Primanja stečajnih upravnika, sudskih veštaka, sudija porotnika i sudskih tumača - kada se plaća porez

1,19047619

28.

Prihodi po osnovu obavljanja privremenih i povremenih poslova preko omladinske zadruge lica do navršenih 26 godina i koje je na školovanju

1,106194690

29.

Dopunski rad - kada se plaća porez i doprinos za PIO

1,572327044

30.

Dopunski rad - kada se plaća porez

1,19047619

31.

Naknada za lice koje je na stručnom osposobljavanju i usavršavanju

1,319957761

32.

Prihod od zakupa pokretne stvari kada se priznaju normirani troškovi od 20%

1,19047619

33.

Prihod od izdavanja sopstvenih nepokretnosti kada se priznaju normirani troškovi od 25%

1,176470588

34.

Prihodi profesionalnih sportista, sportista amatera, sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu - uz priznavanje normiranih troškova od 50% kada se plaća porez, doprinos za PIO i doprinos za zdravstvo

1,386962552

35.

Prihodi profesionalnih sportista, sportista amatera, sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu - uz priznavanje normiranih troškova od 50% kada se plaća porez i doprinos za PIO

1,294498382

36.

Prihodi profesionalnih sportista, sportista amatera, sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu - uz priznavanje normiranih troškova od 50% kada se plaća porez

1,111111111

3. Ugovorene naknade kada se priznaju stvarni troškovi* - po raznim vrstama ugovora

R.
br.

Vrsta prihoda

Formula za preračun

1. 

Prihod autora i nosioca srodnih prava uz priznavanje stvarnih troškova - kada se plaća porez, doprinos za PIO i doprinos za zdravstvo 

B = (N - 0,558 x ST) / 0,442

2. 

Prihod autora i nosioca srodnih prava uz priznavanje stvarnih troškova - kada se plaća porez i doprinos za PIO 

B = (N - 0,455 x ST) / 0,545

3. 

Prihod autoranosioca srodnih prava i vlasnika prava industrijske svojine uz priznavanje stvarnih troškova - kada se plaća porez 

B = (N - 0,2 x ST) / 0,8

4. 

Prihod od izdavanja sopstvenih nepokretnosti kada se priznaju stvarni troškovi 

B = (N - 0,2 x ST) / 0,8

5. 

Prihod od zakupa pokretne stvari kada se priznaju stvarni troškovi 

B = (N - 0,2 x ST) / 0,8

* U formulama za preračun sa neto na bruto iznos primanja polazi se od pretpostavke da se iz neto naknade pokrivaju stvarni troškovi