Zatvori

 

FORMULE ZA PRERAČUN SA NETO NA BRUTO IZNOS PRIMANJA ZA ISPLATE OD 1.1.2024. GODINE

1. Zarada i privremeni i povremeni poslovi

ZARADA

ZARADA - niža od najniže osnovice

ZARADA - viša od najniže, a niža od najviše osnovice

ZARADA - viša od najviše osnovice

Zarada zaposlenog

B = N - 2.500 + (NnO x 19,9%)
0,9

B = N - 2.500
0,701

B = N - 2.500 + (NvO x 19,9%)
0,9

Zarada zaposlenog penzionera

B = N - 2.500 + (NnO x 19,15%)
0,9

B = N - 2.500
0,7085

B = N - 2.500 + (NvO x 19,15%)
0,9

PRIVREMENI I POVREMENI POSLOVI

UGOVORENA NAKNADA - niža od najniže osnovice

UGOVORENA NAKNADA - viša od najniže, a niža od najviše osnovice

UGOVORENA NAKNADA - viša od najviše osnovice

Ugovorena naknada za lice koje nije na školovanju ili je starije od 26 godina

B = N + (NnO x 19,9%)
0,9

B = N / 0,701

B = N + (NvO x 19,9%)
0,9

Ugovorena naknada za korisnika starosne penzije

B = N + (NnO x 14,0%)
0,9

B = N / 0,760

B = N + (NvO x 14,0%)
0,9

Legenda:

B - bruto prihod

N - neto prihod

NnO - najniža osnovica za obračun i plaćanje doprinosa

NvO - najviša osnovica za obračun i plaćanje doprinosa

2. Ugovorene naknade kada se priznaju normirani troškovi - po raznim vrstama ugovora

R. br.

Vrsta prihoda

Koeficijent za preračun

1. 

Prihod autora i nosioca srodnih prava uz priznavanje 50% normiranih troškova - kada se plaća porez, doprinos za PIO i doprinos za zdravstvo 

1,372683596

2. 

Prihod autora i nosioca srodnih prava uz priznavanje 50% normiranih troškova - kada se plaća porez i doprinos za PIO 

1,282051282

3. 

Prihod autora i nosioca srodnih prava uz priznavanje 50% normiranih troškova - kada se plaća porez 

1,111111111

4. 

Prihod autora i nosioca srodnih prava uz priznavanje 43% normiranih troškova - kada se plaća porez, doprinos za PIO i doprinos za zdravstvo 

1,448246897

5. 

Prihod autora i nosioca srodnih prava uz priznavanje 43% normiranih troškova - kada se plaća porez i doprinos za PIO 

1,334757074

6. 

Prihod autora i nosioca srodnih prava uz priznavanje 43% normiranih troškova - kada se plaća porez 

1,128668172

7. 

Prihod autora i nosioca srodnih prava uz priznavanje 34% normiranih troškova - kada se plaća porez, doprinos za PIO i doprinos za zdravstvo 

1,558554908

8. 

Prihod autora i nosioca srodnih prava uz priznavanje 34% normiranih troškova - kada se plaća porez i doprinos za PIO 

1,409244645

9. 

Prihod autora i nosioca srodnih prava uz priznavanje 34% normiranih troškova - kada se plaća porez 

1,152073733

10. 

Ugovor o delu - kada se plaća porez, doprinos za PIO i doprinos za zdravstvo 

1,768033946

11. 

Ugovor o delu - kada se plaća porez i doprinos za PIO 

1,543209877

12. 

Ugovor o delu - kada se plaća porez 

1,190476190

13. 

Ugovor o trgovinskom zastupanju - kada se plaća porez, doprinos za PIO i doprinos za zdravstvo 

1,768033946

14. 

Ugovor o trgovinskom zastupanju - kada se plaća porez i doprinos za PIO 

1,543209877

15. 

Ugovor o trgovinskom zastupanju - kada se plaća porez 

1,190476190

16. 

Primanja članova organa uprave pravnog lica - kada se plaća porez, doprinos za PIO i doprinos za zdravstvo 

1,768033946

17. 

Primanja članova organa uprave pravnog lica - kada se plaća porez i doprinos za PIO 

1,543209877

18. 

Primanja članova organa uprave pravnog lica - kada se plaća porez 

1,190476190

19. 

Naknada poslanicima i odbornicima - kada se plaća porez, doprinos za PIO i doprinos za zdravstvo 

1,768033946

20. 

Naknada poslanicima i odbornicima - kada se plaća porez i doprinos za PIO 

1,543209877

21. 

Naknada poslanicima i odbornicima - kada se plaća porez 

1,190476190

22. 

Naknada u vezi sa izvršavanjem poslova odbrane, civilne zaštite i zaštite od elementarnih nepogoda - kada se plaća porez, doprinos za PIO i doprinos za zdravstvo 

1,768033946

23. 

Naknada u vezi sa izvršavanjem poslova odbrane, civilne zaštite i zaštite od elementarnih nepogoda - kada se plaća porez i doprinos za PIO 

1,543209877

24. 

Naknada u vezi sa izvršavanjem poslova odbrane, civilne zaštite i zaštite od elementarnih nepogoda - kada se plaća porez 

1,190476190

25. 

Primanja stečajnih upravnika, sudskih veštaka, sudija porotnika i sudskih tumača - kada se plaća porez, doprinos za PIO i doprinos za zdravstvo 

1,768033946

26. 

Primanja stečajnih upravnika, sudskih veštaka, sudija porotnika i sudskih tumača - kada se plaća porez i doprinos za PIO 

1,543209877

27. 

Primanja stečajnih upravnika, sudskih veštaka, sudija porotnika i sudskih tumača - kada se plaća porez 

1,190476190

28. 

Prihodi po osnovu obavljanja privremenih i povremenih poslova preko omladinske zadruge lica do navršenih 26 godina i koje je na školovanju

1,106194690

29. 

Dopunski rad - kada se plaća porez i doprinos za PIO 

1,543209877

30. 

Dopunski rad - kada se plaća porez 

1,190476190

31. 

Naknada za lice koje je na stručnom osposobljavanju i usavršavanju

1,319957761

32. 

Prihod od zakupa pokretne stvari kada se priznaju normirani troškovi od 20% 

1,190476190

33. 

Prihod od izdavanja sopstvenih nepokretnosti kada se priznaju normirani troškovi od 25% 

1,176470588

34. 

Prihodi profesionalnih sportista, sportista amatera, sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu - uz priznavanje normiranih troškova od 50% kada se plaća porez, doprinos za PIO i doprinos za zdravstvo 

1,372683596

35. 

Prihodi profesionalnih sportista, sportista amatera, sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu - uz priznavanje normiranih troškova od 50% kada se plaća porez i doprinos za PIO 

1,282051282

36. 

Prihodi profesionalnih sportista, sportista amatera, sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu - uz priznavanje normiranih troškova od 50% kada se plaća porez 

1,111111111

37.

Prihodi od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda i usluga, uključujući i prihod po osnovu prikupljanja i prodaje šumskih plodova i lekovitog bilja, kao i uzgajanja i prodaje pečuraka, pčelinjeg roja (pčela) i puževa - uz priznavanje normiranih troškova od 90% kada se plaća porez, doprinos za PIO i doprinos za zdravstvo

1,057417786

38.

Prihodi od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda i usluga, uključujući i prihod po osnovu prikupljanja i prodaje šumskih plodova i lekovitog bilja, kao i uzgajanja i prodaje pečuraka, pčelinjeg roja (pčela) i puževa - uz priznavanje normiranih troškova od 90% kada se plaća porez i doprinos za PIO

1,046025105

39.

Prihodi od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda i usluga, uključujući i prihod po osnovu prikupljanja i prodaje šumskih plodova i lekovitog bilja, kao i uzgajanja i prodaje pečuraka, pčelinjeg roja (pčela) i puževa - uz priznavanje normiranih troškova od 90% kada se plaća porez

1,020408163

3. Ugovorene naknade kada se priznaju stvarni troškovi* - po raznim vrstama ugovora

R.
br.

Vrsta prihoda

Formula za preračun

1. 

Prihod autora i nosioca srodnih prava uz priznavanje stvarnih troškova - kada se plaća porez, doprinos za PIO i doprinos za zdravstvo 

B = (N - 0,543 x ST) / 0,457 

2. 

Prihod autora i nosioca srodnih prava uz priznavanje stvarnih troškova - kada se plaća porez i doprinos za PIO 

B = (N - 0,44 x ST) / 0,56 

3. 

Prihod autoranosioca srodnih prava i vlasnika prava industrijske svojine uz priznavanje stvarnih troškova - kada se plaća porez 

B = (N - 0,2 x ST) / 0,8 

4. 

Prihod od izdavanja sopstvenih nepokretnosti kada se priznaju stvarni troškovi 

B = (N - 0,2 x ST) / 0,8 

5. 

Prihod od zakupa pokretne stvari kada se priznaju stvarni troškovi 

B = (N - 0,2 x ST) / 0,8 

* U formulama za preračun sa neto na bruto iznos primanja polazi se od pretpostavke da se iz neto naknade pokrivaju stvarni troškovi