Pomoć za DETALJNO TRAŽENJE

Detaljno traženje se otvara klikom na dugme , a zatvara na dugme .

Omogućava navođenje dodatnih kriterijuma pretraživanja.

Parametri detaljno traženja se mogu koristiti u kombinaciji sa kriterijumima osnovne pretrage, ili samostalno, s tim što treba imati na umu da će dobijeni rezultat zadovoljavati sve postavljane kriterijume (kako osnovne, tako i detaljne)

Parametri su različiti kod različitih tipova dokumenata (vrši se automatska promena kriterijuma, u zavisnosti od izabranog tipa dokumenta).

Ovo su samo neki od kriterijuma detaljne pretrage.