Pomoć za tab BILTENI

Ovaj tab pruža mogućnost kretanja kroz stablo različitih biltena sudske prakse, njihovih godišta i brojeva. Bilteni sudske prakse su formirani prema nazivu sudova njihovog porekla.

Izborom biltena sudske prakse, godišta, odnosno konkretnog broja, u prozoru za pregledanje dokumenata prikazuje se odgovarajuća lista dokumenata.


NAPOMENA:

Klikom na + pored svake stavke stabla, izabrana stavka se "otvara" (stablo se razgranava) i prikazuje dalja podela po kojima su ovi dokumenti sistematizovani.


Na sličan način, izborom kvadratića sa znakom -, koji se nalazi ispred stavke, izabrana stavka se "zatvara" i skrivaju se njene podstavke.


Tasteri numeričke tastature + i – se takođe mogu koristiti za otvaranje/zatvaranje jednog nivoa stabla ispod selektovane grane.


Na dnu stranice, dugmetom Skupi stablo se razgranato stablo vraća u prvobitno (skupljeno stanje).