Pomoć za tab ČASOPISI

Tab Časopisi omogućava pristup elektronskim časopisima, podeljenim po godinama i brojevima:

  • Paragraf Vesti
  • Pravni komplet (Pravnik u pravosuđu+Pravnik u privredi)
  • Budžetski komplet (Pravnik u javnom sektor+Budžetski instruktor+Specijalis za direktore)
  • Poresko-računovodstveni instruktor
  • Specijalis za carine
Iako su časopisi dnevne prirode, brojevi časopisa predstavljaju petnaestodnevna izdanja koja obuhvataju sve dokumente objavljene u prvoj, odnosno drugoj, polovini meseca (osim časopisa Paragraf Vesti koji se formira jednom mesečno).

Izborom godišta, odnosno konkretnog broja, pa potom tipa dokumenta (stručnog komentara ili pitanja i odgovora, odnosno vesti za Paragraf Vesti), u prozoru za pregledanje dokumenata prikazuje se odgovarajuća lista dokumenata.

Dokumenti iz bilo kog časopisa koji ne pripadaju aktuelnom broju iz stabla Sadržaja dobijaju obeležje arhiviranog dokumenta.

NAPOMENA:

Klikom na + pored svake stavke stabla, izabrana stavka se "otvara" (stablo se razgranava) i prikazuje dalja podela po kojima su ovi dokumenti sistematizovani.


Na sličan način, izborom kvadratića sa znakom -, koji se nalazi ispred stavke, izabrana stavka se "zatvara" i skrivaju se njene podstavke.


Tasteri numeričke tastature + i – se takođe mogu koristiti za otvaranje/zatvaranje jednog nivoa stabla ispod selektovane grane.


Na dnu stranice, dugmetom Skupi stablo se razgranato stablo vraća u prvobitno (skupljeno stanje).