Pomoć za tab LISTA DOKUMENATA

Stranica Lista dokumenata prikazuju listu (spisak) dokumenata, a čiji sastav zavisi od prethodnih aktivnosti korisnika, i može biti:

Liste u ovoj stranici sadrže više kolona čije se širine mogu prilagođavati horizontalnim povlačenjem (pritisnut levi taster miša) vertikalnih ivica naslova kolona. Takođe, redosled dokumenata u listama se može uređivati pritiskom na odgovarajući naslov kolone. Naizmenični pritisci na isti naslov kolone menjaju redosled dokumenata u listi. Jednim pritiskom na levi taster miša kada je kursor iznad pojedinog dokumenta u listi, selektuje se taj dokument tako da se njegov pun naziv pojavljuje u prostoru ispod liste. Dvostrukim pritiskom na levi taster miša kada je kursor iznad pojedinog dokumenta u listi otvara se izabrani dokument čime započinje pregledanje izabranog dokumenta.

U vrhu stranice sa leve strane stoji naslov liste, dok sa desne strane stoji broj dokumenta u listi.

Pritisak na tab Lista dokumenta, kad pregledamo neki dokument (aktivan tab Tekst dokumenta), omogućava nam da pogledamo listu sa koje smo odabrali željeni dokument.