Poslednji korišćeni dokumenti (7 dana)
Moje liste
Osnovna lista
Tip dokumenta:
Naslov ili deo naslova:

pretraga po svim padežima
Reči i izrazi u tekstu dokumenta:

podrazumeva se * na kraju rečiDokument nije izabran.
ALT
ALT
DEMO
PočetnaNazadNapredText-nađiPoslednjePovežiMoje listeЋирилицаTenderiKalkulatoriparagraf.rsPropisi CGPropisi BiH
Izabrani dokument: ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O USTANOVLJENJU MEĐUNARODNE KLASIFIKACIJE FIGURATIVNIH ELEMENATA ŽIGOVA SAČINJENOG U BEČU, 12. JUNA 1973. GODINE, SA IZMENAMA OD 1. OKTOBRA 1985. GODINE