Poslednji korišćeni dokumenti (7 dana)
Moje liste
Osnovna lista
Tip dokumenta:
Naslov ili deo naslova:

pretraga po svim padežima
Reči i izrazi u tekstu dokumenta:

podrazumeva se * na kraju rečiDokument nije izabran.
ALT
ALT
DEMO
PočetnaNazadNapredText-nađiPoslednjePovežiMoje listeЋирилицаTenderiKalkulatoriparagraf.rsPropisi CGPropisi BiH
Izabrani dokument: UREDBA O SADRŽINI REGISTRA PRIJAVA I REGISTRA ŽIGOVA, SADRŽINI ZAHTEVA I PREDLOGA KOJI SE PODNOSE U POSTUPKU ZA PRIZNANJE I ZAŠTITU ŽIGA I PODACIMA KOJI SE OBJAVLJUJU U SLUŽBENOM GLASILU NADLEŽNOG ORGANA