Poslednji korišćeni dokumenti (7 dana)
Moje liste
Osnovna lista
Tip dokumenta:
Naslov ili deo naslova:

pretraga po svim padežima
Reči i izrazi u tekstu dokumenta:

podrazumeva se * na kraju rečiDokument nije izabran.
ALT
ALT
DEMO
PočetnaNazadNapredText-nađiPoslednjePovežiMoje listeЋирилицаTenderiKalkulatoriparagraf.rsPropisi CGPropisi BiH
Izabrani dokument: UREDBA O USLOVIMA KOJE TREBA DA ISPUNJAVAJU PRIMERCI AUTORSKIH DELA I PREDMETA SRODNIH PRAVA KOJI SE DEPONUJU, UNOŠENJU U EVIDENCIJU I DEPONOVANJU AUTORSKIH DELA I PREDMETA SRODNIH PRAVA I SADRŽAJU EVIDENCIJE DEPONOVANIH AUTORSKIH DELA I PREDMETA SRODNIH PRAVA, KOD NADLEŽNOG ORGANA