Poslednji korišćeni dokumenti (7 dana)
Moje liste
Osnovna lista
Tip dokumenta:
Naslov ili deo naslova:

pretraga po svim padežima
Reči i izrazi u tekstu dokumenta:

podrazumeva se * na kraju rečiDokument nije izabran.
ALT
ALT
DEMO
PočetnaNazadNapredText-nađiPoslednjePovežiMoje listeЋирилицаTenderiKalkulatoriparagraf.rsPropisi CGPropisi BiH
Izabrani dokument: NAPOMENE UZ ODELJKE I GLAVE, NAPOMENE ZA TARIFNE PODBROJEVE I DODATNE NAPOMENE Zakon o Carinskoj tarifi ("Sl. glasnik RS", br. 62/2005, 61/2007 i 5/2009) i Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2012. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 95/2011 i 11/2012)