Poslednji korišćeni dokumenti (7 dana)
Moje liste
Osnovna lista
Tip dokumenta:
Naslov ili deo naslova:

pretraga po svim padežima
Reči i izrazi u tekstu dokumenta:

podrazumeva se * na kraju rečiDokument nije izabran.
ALT
ALT
DEMO
PočetnaNazadNapredText-nađiPoslednjePovežiMoje listeЋирилицаTenderiKalkulatoriparagraf.rsPropisi CGPropisi BiH
Izabrani dokument: PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU DAVANJA OVLAŠĆENJA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA I DRUGIM PRAVNIM LICIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ISPITIVANJA I ŽIGOSANJA PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA, KAO I ISPITIVANJA DRAGOCENIH METALA I NJIHOVIH LEGURA