Poslednji korišćeni dokumenti (7 dana)
Moje liste
Osnovna lista
Tip dokumenta:
Naslov ili deo naslova:

pretraga po svim padežima
Reči i izrazi u tekstu dokumenta:

podrazumeva se * na kraju rečiDokument nije izabran.
ALT
ALT
DEMO
PočetnaNazadNapredText-nađiPoslednjePovežiMoje listeЋирилицаTenderiKalkulatoriparagraf.rsPropisi CGPropisi BiH
Izabrani dokument: ODLUKA O MINIMALNOM IZNOSU KOJI PLAĆAJU VLASNICI POSEBNIH DELOVA ZGRADA ZA TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE, KAO I O IZNOSU NAKNADE KOJU PLAĆAJU U SLUČAJU PRINUDNO POSTAVLJENOG PROFESIONALNOG UPRAVNIKA