Poslednji korišćeni dokumenti (7 dana)
Moje liste
Osnovna lista
Tip dokumenta:
Naslov ili deo naslova:

pretraga po svim padežima
Reči i izrazi u tekstu dokumenta:

podrazumeva se * na kraju rečiDokument nije izabran.
ALT
ALT
DEMO
PočetnaNazadNapredText-nađiPoslednjePovežiMoje listeЋирилицаTenderiKalkulatoriparagraf.rsPropisi CGPropisi BiH
Izabrani dokument: PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNJAVA IMENOVANO TELO ZA OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI VOZILA, KAO I USLOVI, POSTUPAK I NAČIN VOĐENJA REGISTRA IZDATIH, ODUZETIH, ODNOSNO VRAĆENIH ADR SERTIFIKATA O ODOBRENJU ZA VOZILO