Poslednji korišćeni dokumenti (7 dana)
Moje liste
Osnovna lista
Tip dokumenta:
Naslov ili deo naslova:

pretraga po svim padežima
Reči i izrazi u tekstu dokumenta:

podrazumeva se * na kraju rečiDokument nije izabran.
ALT
ALT
DEMO
PočetnaNazadNapredText-nađiPoslednjePovežiMoje listeЋирилицаTenderiKalkulatoriparagraf.rsPropisi CGPropisi BiH
Izabrani dokument: PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE PRAVNO LICE MORA DA ISPUNJAVA ZA OBAVLJANJE POSLOVA MONITORINGA ZEMLJIŠTA, KAO I DOKUMENTACIJI KOJA SE PODNOSI UZ ZAHTEV ZA DOBIJANJE OVLAŠĆENJA ZA MONITORING ZEMLJIŠTA