Poslednji korišćeni dokumenti (7 dana)
Moje liste
Osnovna lista
Tip dokumenta:
Naslov ili deo naslova:

pretraga po svim padežima
Reči i izrazi u tekstu dokumenta:

podrazumeva se * na kraju rečiDokument nije izabran.
ALT
ALT
DEMO
PočetnaNazadNapredText-nađiPoslednjePovežiMoje listeЋирилицаTenderiKalkulatoriparagraf.rsPropisi CGPropisi BiH
Izabrani dokument: ZAKLJUČAK VLADE 05 BR 53-2561/2020 O OBUSTAVLJANJU RADA SA STRANKAMA PUTEM NEPOSREDNOG KONTAKTA U SVIM ORGANIMA DRŽAVNE UPRAVE, AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE, POSEBNIM ORGANIZACIJAMA, USTANOVAMA, JAVNIM PREDUZEĆIMA I DRUGIM ORGANIZACIJAMA KOJIMA JE OSNIVAČ ILI VEĆINSKI VLASNIK REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE