Poslednji korišćeni dokumenti (7 dana)
Moje liste
Osnovna lista
Tip dokumenta:
Naslov ili deo naslova:

pretraga po svim padežima
Reči i izrazi u tekstu dokumenta:

podrazumeva se * na kraju reči



Dokument nije izabran.
ALT
ALT
DEMO
PočetnaNazadNapredText-nađiPoslednjePovežiMoje listeЋирилицаTenderiKalkulatoriparagraf.rsPropisi CGPropisi BiH
Izabrani dokument: ZAKLJUČAK VLADE 05 BROJ 53-2581/2020 OD 17. MARTA 2020. GODINE O OGRANIČAVANJU OKUPLJANJA GRAĐANA NA JAVNIM, OTVORENIM I ZATVORENIM PROSTORIMA TAKO DA DISTANCA IZMEĐU LICA MORA BITI NAJMANJE 2 METRA