Poslednji korišćeni dokumenti (7 dana)
Moje liste
Osnovna lista
Tip dokumenta:
Naslov ili deo naslova:

pretraga po svim padežima
Reči i izrazi u tekstu dokumenta:

podrazumeva se * na kraju rečiDokument nije izabran.
ALT
ALT
DEMO
PočetnaNazadNapredText-nađiPoslednjePovežiMoje listeЋирилицаTenderiKalkulatoriparagraf.rsPropisi CGPropisi BiH
Izabrani dokument: NAREDBA BROJ: 217-30/2020-I PREDUZEĆU CENTROISTOK AD BOR DA SPROVEDE SVE HIGIJENSKO-SANITARNE MERE NA SVIM ULAZIMA I IZLAZIMA OBJEKTA ZELENA PIJACA I PRODAVCIMA OBEZBEDI LIČNU ZAŠTITNU OPREMU