Poslednji korišćeni dokumenti (7 dana)
Moje liste
Osnovna lista
Tip dokumenta:
Naslov ili deo naslova:

pretraga po svim padežima
Reči i izrazi u tekstu dokumenta:

podrazumeva se * na kraju rečiDokument nije izabran.
ALT
ALT
DEMO
PočetnaNazadNapredText-nađiPoslednjePovežiMoje listeЋирилицаTenderiKalkulatoriparagraf.rsPropisi CGPropisi BiH
Izabrani dokument: NAREDBA BROJ: 217-35/2020-I JKP "3. OKTOBAR" BOR, JKP "VODOVOD" BOR, DOM ZDRAVLJA BOR I VETERINARSKOJ STANICI BOR DA ZAPOČNU DEZINFEKCIJU ULICA, TRGOVA, TROTOARA I PARKOVA