Poslednji korišćeni dokumenti (7 dana)
Moje liste
Osnovna lista
Tip dokumenta:
Naslov ili deo naslova:

pretraga po svim padežima
Reči i izrazi u tekstu dokumenta:

podrazumeva se * na kraju rečiDokument nije izabran.
ALT
ALT
DEMO
PočetnaNazadNapredText-nađiPoslednjePovežiMoje listeЋирилицаTenderiKalkulatoriparagraf.rsPropisi CGPropisi BiH
Izabrani dokument: NAREDBA BROJ: 217-48/2020-I DIREKTORU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD DA NABAVI PAKETE SA NAJNEOPHODNIJIM NAMIRNICAMA, GRADSKOJ UPRAVI ODELJENJU ZA FINANSIJE DA ZA TO OBEZBEDI POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA I O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA RASPODELU PAKETA SUGRAĐANIMA STARIJIM OD 65. GODINA RADI POBOLJŠANJA NJIHOVOG MATERIJALNOG STANJA I POMOĆI