Poslednji korišćeni dokumenti (7 dana)
Moje liste
Osnovna lista
Tip dokumenta:
Naslov ili deo naslova:

pretraga po svim padežima
Reči i izrazi u tekstu dokumenta:

podrazumeva se * na kraju rečiDokument nije izabran.
ALT
ALT
DEMO
PočetnaNazadNapredText-nađiPoslednjePovežiMoje listeЋирилицаTenderiKalkulatoriparagraf.rsPropisi CGPropisi BiH
Izabrani dokument: ZAKLJUČAK VLADE 05 BROJ 53-2868/2020 KOJIM SE PREPORUČUJE CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA VRŠENJE VERSKIH OBREDA BEZ PRISUSTVA VERNIKA, A U SLUČAJU SAHRANJIVANJA UZ PRISUSTVO MALOG BROJA LJUDI