Poslednji korišćeni dokumenti (7 dana)
Moje liste
Osnovna lista
Tip dokumenta:
Naslov ili deo naslova:

pretraga po svim padežima
Reči i izrazi u tekstu dokumenta:

podrazumeva se * na kraju rečiDokument nije izabran.
ALT
ALT
DEMO
PočetnaNazadNapredText-nađiPoslednjePovežiMoje listeЋирилицаTenderiKalkulatoriparagraf.rsPropisi CGPropisi BiH
Izabrani dokument: NAREDBA BROJ: 217-54/2020-I JKP "VODOVOD" BOR O PREDUZIMANJU SVIH POTREBNIH MERA U CILJU OBEZBEĐIVANJA PROPISNIH SREDSTAVA HEMIJSKO-SANITARNE ZAŠTITE ZA POTREBE GRAĐANA GRADA BORA ZA DEZINFEKCIJU