Poslednji korišćeni dokumenti (7 dana)
Moje liste
Osnovna lista
Tip dokumenta:
Naslov ili deo naslova:

pretraga po svim padežima
Reči i izrazi u tekstu dokumenta:

podrazumeva se * na kraju rečiDokument nije izabran.
ALT
ALT
DEMO
PočetnaNazadNapredText-nađiPoslednjePovežiMoje listeЋирилицаTenderiKalkulatoriparagraf.rsPropisi CGPropisi BiH
Izabrani dokument: ZAKLJUČAK VLADE 05 BROJ 53-3008/2020-2 O PREPORUCI POSLODAVCIMA DA IZMENE SVOJ OPŠTI AKT, ODNOSNO UGOVOR O RADU ILI DRUGI POJEDINAČNI AKT, U DELU KOJIM SE UREĐUJE NAKNADA ZARADE, ODNOSNO NAKNADA PLATE