Poslednji korišćeni dokumenti (7 dana)
Moje liste
Osnovna lista
Tip dokumenta:
Naslov ili deo naslova:

pretraga po svim padežima
Reči i izrazi u tekstu dokumenta:

podrazumeva se * na kraju rečiDokument nije izabran.
ALT
ALT
DEMO
PočetnaNazadNapredText-nađiPoslednjePovežiMoje listeЋирилицаTenderiKalkulatoriparagraf.rsPropisi CGPropisi BiH
Izabrani dokument: ZAKLJUČAK VLADE 05 BROJ 53-3041/2020 O PREPORUCI POSLODAVCIMA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE U VEZI SA KORIŠĆENJEM DELA GODIŠNJEG ODMORA ZAPOSLENIH ZA 2019. GODINU U ZAVISNOSTI OD TOGA DA LI ZAPOSLENI IMAJU OBAVEZU REDOVNOG OBAVLJANJA RADNIH ZADATAKA U USLOVIMA VANREDNOG STANJA ILI OBAVLJAJU POSLOVE VAN PROSTORIJA POSLODAVCA (RAD NA DALJINU I RAD OD KUĆE), KAO I DA, UKOLIKO U USLOVIMA VANREDNOG STANJA NISU U MOGUĆNOSTI DA ORGANIZUJU PROCES RADA, PRI UPUĆIVANJU ZAPOSLENIH NA ODSUSTVO SA RADA, U SKLADU SA ZAKONOM, PREDNOST DAJU KORIŠĆENJU GODIŠNJIH ODMORA ZAPOSLENIH