Poslednji korišćeni dokumenti (7 dana)
Moje liste
Osnovna lista
Tip dokumenta:
Naslov ili deo naslova:

pretraga po svim padežima
Reči i izrazi u tekstu dokumenta:

podrazumeva se * na kraju rečiDokument nije izabran.
ALT
ALT
DEMO
PočetnaNazadNapredText-nađiPoslednjePovežiMoje listeЋирилицаTenderiKalkulatoriparagraf.rsPropisi CGPropisi BiH
Izabrani dokument: ZAKLJUČAK VLADE 05 BROJ 53-3259/2020 O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA NASTAVAK SA RADOM POSLODAVCIMA U OBLASTI GRAĐEVINARSTVA, ODREĐENIM OBLASTIMA PRUŽANJA USLUGA I TRGOVINE NA MALO, KAO I ZELENIH PIJACA, UZ PRIMENU PREVENTIVNIH MERA