Poslednji korišćeni dokumenti (7 dana)
Moje liste
Osnovna lista
Tip dokumenta:
Naslov ili deo naslova:

pretraga po svim padežima
Reči i izrazi u tekstu dokumenta:

podrazumeva se * na kraju rečiDokument nije izabran.
ALT
ALT
DEMO
PočetnaNazadNapredText-nađiPoslednjePovežiMoje listeЋирилицаTenderiKalkulatoriparagraf.rsPropisi CGPropisi BiH
Izabrani dokument: ODLUKA O OSNIVANJU POSEBNE RADNE GRUPE ZA PRIPREMU APLIKACIJE ZA FOND SOLIDARNOSTI EVROPSKE UNIJE ZA PODRŠKU JAVNIM RASHODIMA NASTALIM REAGOVANJEM U ZDRAVSTVENOJ KRIZI IZAZVANOJ VIRUSOM SARS-COV-2