Poslednji korišćeni dokumenti (7 dana)
Moje liste
Osnovna lista
Tip dokumenta:
Naslov ili deo naslova:

pretraga po svim padežima
Reči i izrazi u tekstu dokumenta:

podrazumeva se * na kraju rečiDokument nije izabran.
ALT
ALT
DEMO
PočetnaNazadNapredText-nađiPoslednjePovežiMoje listeЋирилицаTenderiKalkulatoriparagraf.rsPropisi CGPropisi BiH
Izabrani dokument: INSTRUKCIJA 08 BROJ: 53-3455/2020-1 OD 28. APRILA 2020. GODINE ZA ORGANIZOVANJE JAVNOG GRADSKOG, PRIGRADSKOG I LOKALNOG PREVOZA U PRIMENI MERA PREVENCIJE, SPREČAVANJE ŠIRENJA I SMANJENJA RIZIKA BOLESTI COVID-19