Poslednji korišćeni dokumenti (7 dana)
Moje liste
Osnovna lista
Tip dokumenta:
Naslov ili deo naslova:

pretraga po svim padežima
Reči i izrazi u tekstu dokumenta:

podrazumeva se * na kraju rečiDokument nije izabran.
ALT
ALT
DEMO
PočetnaNazadNapredText-nađiPoslednjePovežiMoje listeЋирилицаTenderiKalkulatoriparagraf.rsPropisi CGPropisi BiH
Izabrani dokument: ZAKLJUČAK VLADE 05 BROJ 401-6052/2020 O SAGLASNOSTI DA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA, U AVGUSTU I SEPTEMBRU 2020. GODINE, ISPLATI DIREKTNA DAVANJA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE, U VISINI OD 60% DIREKTNIH DAVANJA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE KOJA SU IM ISPLAĆENA U JULU 2020. GODINE