Poslednji korišćeni dokumenti (7 dana)
Moje liste
Osnovna lista
Tip dokumenta:
Naslov ili deo naslova:

pretraga po svim padežima
Reči i izrazi u tekstu dokumenta:

podrazumeva se * na kraju rečiDokument nije izabran.
ALT
ALT
DEMO
PočetnaNazadNapredText-nađiPoslednjePovežiMoje listeЋирилицаTenderiKalkulatoriparagraf.rsPropisi CGPropisi BiH
Izabrani dokument: REŠENJE O DODELI NOVČANE POMOĆI PORODICAMA GRAĐANA SA TERITORIJE GRADA NOVOG SADA KOJI SU PREMINULI OD ZARAZNE BOLESTI COVID-19, IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2