Poslednji korišćeni dokumenti (7 dana)
Moje liste
Osnovna lista
Tip dokumenta:
Naslov ili deo naslova:

pretraga po svim padežima
Reči i izrazi u tekstu dokumenta:

podrazumeva se * na kraju rečiDokument nije izabran.
ALT
ALT
DEMO
PočetnaNazadNapredText-nađiPoslednjePovežiMoje listeЋирилицаTenderiKalkulatoriparagraf.rsPropisi CGPropisi BiH
Izabrani dokument: JAVNOBELEŽNIČKA TARIFA - TABELARNI PRIKAZ NAGRADA I TROŠKOVA JAVNIH BELEŽNIKA ZA OBAVLJENI POSAO I NAGRADA I TROŠKOVA U POSTUPKU ZA RASPRAVLJANJE ZAOSTAVŠTINE (sa PDV-om) - od 17. aprila 2021. godine -