Poslednji korišćeni dokumenti (7 dana)
Moje liste
Osnovna lista
Tip dokumenta:
Naslov ili deo naslova:

pretraga po svim padežima
Reči i izrazi u tekstu dokumenta:

podrazumeva se * na kraju rečiDokument nije izabran.
ALT
ALT
DEMO
PočetnaNazadNapredText-nađiPoslednjePovežiMoje listeЋирилицаTenderiKalkulatoriparagraf.rsPropisi CGPropisi BiH
Izabrani dokument: REŠENJE MINISTRA ZDRAVLJA BROJ 515-01-7239/2021-07 KOJIM SE NALAŽE SPROVOĐENJE ZAKLJUČKA POSEBNE RADNE GRUPE ZA PROCENU UVOĐENJA BOOSTER DOZE U OKVIRU PREPORUČENE IMUNIZACIJE PROTIV ZARAZNE BOLESTI COVID-19