Poslednji korišćeni dokumenti (7 dana)
Moje liste
Osnovna lista
Tip dokumenta:
Naslov ili deo naslova:

pretraga po svim padežima
Reči i izrazi u tekstu dokumenta:

podrazumeva se * na kraju rečiDokument nije izabran.
ALT
ALT
DEMO
PočetnaNazadNapredText-nađiPoslednjePovežiMoje listeЋирилицаTenderiKalkulatoriparagraf.rsPropisi CGPropisi BiH
Izabrani dokument: ODLUKA O MINIMALNOJ VISINI TROŠKOVA TEKUĆEG ODRŽAVANJA, MINIMALNOJ VISINI IZNOSA IZDVAJANJA ZA TROŠKOVE INVESTICIONOG ODRŽAVANJA ZAJEDNIČKIH DELOVA ZGRADE I VISINI NAKNADE ZA PRINUDNO POSTAVLJENOG PROFESIONALNOG UPRAVNIKA U STAMBENIM I STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA