Poslednji korišćeni dokumenti (7 dana)
Moje liste
Osnovna lista
Tip dokumenta:
Naslov ili deo naslova:

pretraga po svim padežima
Reči i izrazi u tekstu dokumenta:

podrazumeva se * na kraju rečiDokument nije izabran.
ALT
ALT
DEMO
PočetnaNazadNapredText-nađiPoslednjePovežiMoje listeЋирилицаTenderiKalkulatoriparagraf.rsPropisi CGPropisi BiH
Izabrani dokument: USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI AKCIZA IZ ČLANA 9. ST. 1. I 5, ČLANA 12A, ČLANA 14, ČLANA 14A STAV 2. TAČ. 5) I 6), ČLANA 14B, ČLANA 40A STAV 1. TAČ. 8)-11), ČLANA 40G I ČLANA 40O STAV 1. ZAKONA O AKCIZAMA GODIŠNJIM INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA U 2023. GODINI