Poslednji korišćeni dokumenti (7 dana)
Moje liste
Osnovna lista
Tip dokumenta:
Naslov ili deo naslova:

pretraga po svim padežima
Reči i izrazi u tekstu dokumenta:

podrazumeva se * na kraju rečiDokument nije izabran.
ALT
ALT
DEMO
PočetnaNazadNapredText-nađiPoslednjePovežiMoje listeЋирилицаTenderiKalkulatoriparagraf.rsPropisi CGPropisi BiH
Izabrani dokument: PRAVILNIK O POSTUPKU FISKALIZACIJE, SADRŽAJU EVIDENCIJE O OVLAŠĆENIM SERVISIMA I SERVISERIMA I IZGLEDU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA DOSIJEA I SERVISNE KNJIŽICE FISKALNE KASE