Poslednji korišćeni dokumenti (7 dana)
Moje liste
Osnovna lista
Tip dokumenta:
Naslov ili deo naslova:

pretraga po svim padežima
Reči i izrazi u tekstu dokumenta:

podrazumeva se * na kraju rečiDokument nije izabran.
ALT
ALT
DEMO
PočetnaNazadNapredText-nađiPoslednjePovežiMoje listeЋирилицаTenderiKalkulatoriparagraf.rsPropisi CGPropisi BiH
Izabrani dokument: PRAVO ZAPOSLENOG NA SRAZMERAN DEO GODIŠNJEG ODMORA ZA GODINU ZA KOJU MU JE KOD PRETHODNOG POSLODAVCA ISPLAĆENA NOVČANA NAKNADA ZA NEISKORIŠĆENI GODIŠNJI ODMOR - Zakon o radu: član 72