Poslednji korišćeni dokumenti (7 dana)
Moje liste
Osnovna lista
Tip dokumenta:
Naslov ili deo naslova:

pretraga po svim padežima
Reči i izrazi u tekstu dokumenta:

podrazumeva se * na kraju rečiDokument nije izabran.
ALT
ALT
DEMO
PočetnaNazadNapredText-nađiPoslednjePovežiMoje listeЋирилицаTenderiKalkulatoriparagraf.rsPropisi CGPropisi BiH
Izabrani dokument: NEPOSTOJANJE ZAKONSKOG OSNOVA DA SE AKTOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE NAKNADA ZA ISHRANU U TOKU RADA I REGRES ZA KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA ODREDE KAO POSEBNI DODACI NA PLATU - Zakon o platama u državnim organima i javnim službama: član 4 stav 2