Poslednji korišćeni dokumenti (7 dana)
Moje liste
Osnovna lista
Tip dokumenta:
Naslov ili deo naslova:

pretraga po svim padežima
Reči i izrazi u tekstu dokumenta:

podrazumeva se * na kraju rečiDokument nije izabran.
ALT
ALT
DEMO
PočetnaNazadNapredText-nađiPoslednjePovežiMoje listeЋирилицаTenderiKalkulatoriparagraf.rsPropisi CGPropisi BiH
Izabrani dokument: ODLUKA O LISTI DRŽAVA, DELOVA NJIHOVIH TERITORIJA ILI JEDNOG ILI VIŠE SEKTORA ODREĐENIH DELATNOSTI U TIM DRŽAVAMA I MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U KOJIMA SE SMATRA DA JE OBEZBEĐEN PRIMERENI NIVO ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI