Pomoć za dugme POVEŽI

Preko dugmeta Poveži korisnik dobija mogućnost paralelnog prikaza bilo koja dva dokumenta, a ne samo dokumenata između kojih postoji redakcijski uspostavljena relacija. Prikazivanje povezanog dokumenta je moguće izvesti tako što dok pregledamo neki dokument aktiviramo stranicu sa listom dokumenata, označimo mišem dokument koji želimo da prikažemo u paralelnom prozoru i kliknemo na dugme Poveži.