Pomoć za tab NASTANAK DOKUMENTA

Tab Nastanak dokumenta se aktivira samo kada postoji tekst izmene i dopune otvorenog propisa. Stranica sadrži tri okvira u kojima se prikazuju tekst prethodne verzije dokumenta (gornji levi ugao), originalni tekst izmena i dopuna koji je objavljen u službenom glasilu (gornji desni ugao) i redakcijski prečišćeni tekst dokumenta nove verzije propisa (donja polovina ekrana).

Simultano pregledanje izvesne verzije propisa, njegove prethodne verzije i odgovarajuće izmene i dopune, dobija puni smisao kada se sa leve strane u prozoru za pristup dokumentima, u stranici sa relacijama prikaže lista istorije. Svaki klik mišem na određenu verziju propisa (osim osnovnog teksta) u listi istorije prikazuje tu verziju u okviru za prečišćeni tekst dokumenta, dok njegovu prethodnu verziju i odgovarajuće izmene i dopune prikazuje u druga dva okvira. Kod prve verzije propisa je neaktivan nastanak dokumenta, jer on i ne postoji. Ako prva verzija objavljena u bazi nije stvarno prva verzija propisa, opcija nastanak se aktivira a u gornjim prozorima se ispisuje poruka da zbirka ne sadrži tekst izmene i dopune za izabranu verziju propisa.

Kod određenih redakcijski prečišćenih propisa se aktiviranjem taba Nastanak dokumenta u donjoj polovini ekrana, umesto prečišćene verzije, prikazuje analitički prikaz promena u verziji propisa, sa vizuelnim označavanjem bojom i drugim simbolima šta je konkretno menjano izmenama i dopunama u propisu.

Tab Nastanak dokumenta je aktivan samo kada je izabrani dokument propis.