Pomoć za tab O VERZIJI/DOKUMENTU

Stranica sa podacima o verziji/dokumentu sadrži osnovne informacije o trenutno otvorenom dokumentu, čiji se tekst može videti na stranici sa tekstom dokumenta.

Prikazani podaci za različite vrste dokumenata obuhvataju:

Komentar korisnika je namenjen beleškama korisnika po kojima će kasnije moći i da pretražuje zbirku dokumenata. Dugmetom Menjanje komentara korisnika, otvara se polje za unos ili izmenu komentara korisnika. Nakon unosa proizvoljnog teksta u ovo polje, pojaviće se dugme OK koje je potrebno pritisnuti da bi se uneti tekst zapamtio.

Pored prethodno navedenog, za pojedini tipove dokumenata se prikazuju i sledeći specifični podaci.

Za propise

Za uvid u podatke o svim verzijama propisa, pogledati tab Lična karta propisa.

Za službena mišljenja

Za sudsku praksu i stranu sudsku praksu

Za modele pravnih akata

Za dokumente elektronskih časopisa

Za obrasce