Pomoć za tab LIČNA KARTA PROPISA

Ova stranica je aktivna samo kod propisa.

Stranica sa Ličnom kartom propisa sadrži informacije o svim verzijama prikazanog propisa, koje su prikazane hronološkim redosledom (jedna ispod druge), prema stupanju na snagu/objavljivanju.

Praktično predstavlja kumulaciju podataka O verziji/dokumentu svih verzija prikazanog propisa.