Pomoć za tab GLASILA

Ovaj tab omogućava pristup stablu dokumenata iz službenih glasila, koja se dele na važeća i arhivska (ona koja se više ne objavljuju).

Dalja podela je na osnovu nivoa, tj. važeća se naknadno dele na nivo Republike Srbije, nivo Autonomne pokrajine, gradove i opštine, dok se arhivska dele na savezni, Republike Srbije i opštinski nivo.

Daljim razgranavanjem stabla, pruža se mogućnost kretanja kroz stablo konkretnih glasila, njihovih godišta i brojeva.

Preko sadržaja stabla službenih glasila se pristupa svim propisima koje sadrži pravna baza, a objavljeni su u odgovarajućem broju i godištu izabranog službenog glasila.

Izborom službenog glasila, godišta, odnosno konkretnog broja, u prozoru za pregledanje dokumenata prikazuje se odgovarajuća lista dokumenata.

U okviru svakog broja pojavljuje se podela na izvorne tekstove (ikona kod nivoa Republike Srbije, odnosno ikona kod ostalih nivoa), dakle sve dokumente koji su objavljeni u datom broju glasnika, i na prečišćene i obrađene tekstove od strane Redakcije pravne baze (ikona ), odnosno dokumente kojima su dodate relacije i svi prateći podaci - pogledati u O verziji/dokumentu i Lična karta propisa).

Ako je naslov propisa precrtan na listi, to znači da je ta verzija prestala da važi, ali to ne mora automatski da znači i da je ceo propis prestao da važi. Za više informacija o stupanju na snagu ili gašenju propisa pogledati u O verziji/dokumentu i Lična karta propisa).


NAPOMENA:

Klikom na + pored svake stavke stabla, izabrana stavka se "otvara" (stablo se razgranava) i prikazuje dalja podela po kojima su ovi dokumenti sistematizovani.


Na sličan način, izborom kvadratića sa znakom -, koji se nalazi ispred stavke, izabrana stavka se "zatvara" i skrivaju se njene podstavke.


Tasteri numeričke tastature + i – se takođe mogu koristiti za otvaranje/zatvaranje jednog nivoa stabla ispod selektovane grane.


Na dnu stranice, dugmetom Skupi stablo se razgranato stablo vraća u prvobitno (skupljeno stanje).